DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/29352

Название: Крауд-технології інноваційних змін в Україні
Авторы: Диба, Олександр Михайлович
Dyba, Oleksandr Myhajlovych
Дыба, Александр Михайлович
Submit Date: 2019-04-18T13:12:52Z
Issue Date: 7-Dec-2016
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Диба О. М. Крауд-технології інноваційних змін в Україні / О. М. Диба // Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: глобальні виклики та українські реалії [Електронний ресурс] : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф., 7 груд. 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; оргком.: М. І. Диба (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 155–158. – Назва з титул. екрану.
Краткий осмотр (реферат): У тезах досліджено сутність та наголошено на практичному значенні крауд-технологій в контексті інноваційних змін. Розмежовані визначення краудсорсингу та краудфандингу, зроблені висновки щодо їх ролі в процесі реалізації прогресивних інноваційних змін.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/29352
Appears in Collections:Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
155-158.pdf342,24 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback