DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/29193

Название: Еволюція ІРО та фінансове забезпечення інноваційної діяльності
Другие названия: IPO evolution and financial provision of innovation activity
Авторы: Диба, Олександр Михайлович
Dyba, Oleksandr Myhajlovych
Дыба, Александр Михайлович
Ключевые слова: інновація
інноваційна діяльність
акціонерне фінансування
публічне розміщення акцій
ринок цінних паперів
ринок ІРО
фондова біржа
лістинг
андерайтер
інвестор
innovation
innovation activity
stock financing
initial public offering of shares
securities market
IPO market
stock exchange
listing
underwriter
investor
Submit Date: 2019-04-18T13:10:33Z
Issue Date: 2014
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Диба О. М. Еволюція ІРО та фінансове забезпечення інноваційної діяльності / О. М. Диба // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 33. – С. 232–244.
Краткий осмотр (реферат): У статті проаналізовано еволюцію проведення публічних розміщень акцій українськими підприємствами, розкрито чинники, що стримують застосування даного інструменту фінансування в Україні, а також виявлено його перспективи у фінансуванні діяльності підприємств, у тому числі й фінансовому забезпеченні інноваційних проектів. Розглянуто сутність вихідної категорії «акціонування» та власне поняття «публічне розміщення акцій». Визначено місце сегменту ІРО у загальній структурі ринку цінних паперів та сформульовано основні функції, які він виконує. Висвітлено цілі, якими керуються підприємства при здійсненні IPO, та розкрито потенційні негативні наслідки від використання даної форми фінансування.
The article contains retrospective review of share initial public offerings conducted by Ukrainian enterprises, discloses factors restraining use of IPO in Ukraine, as well as highlights its prospects in financing enterprises’ activity including financial provision of innovation projects. The essence of «stock financing» and «initial public offering» definitions has been considered. The place of IPO segment in the general securities market structure has been determined and its key functions have been formulated. The author has also highlighted the goals leading enterprises to going public, as well as disclosed potential negative effects of using this financing form.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/29193
Appears in Collections:Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
232-244.pdf449,92 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback