DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/29170

Название: Інвестиційний податковий кредит як інструмент стабілізації національної економіки
Другие названия: Investment tax credit as the means of economic stabilization
Инвестиционный налоговый кредит как инструмент стабилизации национальной экономики
Авторы: Диба, Олександр Михайлович
Dyba, Oleksandr Myhajlovych
Дыба, Александр Михайлович
Submit Date: 2019-04-18T13:10:13Z
Issue Date: Dec-2006
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Диба О. Інвестиційний податковий кредит як інструмент стабілізації національної економіки / О. Диба // Антикризове управління економікою України: нові виклики : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15–17 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», каф. макроекон. та держ. упр., Ін-т держ та муніцип. упр. господ. ; редкол.: І. Й. Малий (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 33–36.
Краткий осмотр (реферат): Зарубіжний досвід свідчить, що з огляду на переваги та недоліки інвестиційного податкового кредиту, він залишається стимулом для розвитку. Тому, за рахунок реформування податкових пільг можлива стабілізація економіки України.
The foreign experience shows, that despite the advantages and disadvantages of investment tax credit, it remains the reason of development. Therefore, the reformation of tax benefits is able to secure the stabilization of Ukrainian economy.
Зарубежный опыт показывает, что из расчета преимуществ и недостатков инвестиционного налогового кредита, он остается стимулом для развития. Поэтому, за счет реформирования налоговых льгот возможна стабилизации экономики Украины.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/29170
Appears in Collections:Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
33-36.pdf372,39 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback