DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/29130

Название: Активізація інвестиційного процесу в Україні
Авторы: Майорова, Тетяна Володимирівна
Диба, Михайло Іванович
Онишко, Світлана Василівна
Козак, Юрій Іванович
Ляхова, Олена Олександрівна
Онікієнко, Сергій Володимирович
Смірнова, Ольга Олегівна
Ходакевич, Сергій Іванович
Шевченко, Ольга Георгіївна
Диба, Олександр Михайлович
Максимович, Валерія Іванівна
Осадчий, Євгеній Сергійович
Поліщук, Євгенія Анатоліївна
Юркевич, Оксана Миколаївна
Красножон, Світлана Володимирівна
Krasnozhon, Svitlana
Мякишевська, Олена Миколаївна
Урванцева, Світлана Володимирівна
Шокало, Т. П.
Шуплат, Олена Михайлівна
Власова, Інна Володимирівна
Крук, Володимир Вікторович
Нагорна, Ольга Валеріївна
Петренко, Ірина Павлівна
Гладчук, Ксенія Миколаївна
Левицька, В. М.
Фаріон, Д. М.
Шморгун, Юрій Володимирович
Урванцева, Светлана Владимировна
Ключевые слова: інвестиційний процес
інвестиційна політика
інвестиційні ресурси підприємств
Submit Date: 2019-04-18T13:09:37Z
Issue Date: 2012
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Активізація інвестиційного процесу в Україні : колект. монографія / [Т. В. Майорова, М. І. Диба, С. В. Онишко та ін.] ; за наук. ред. М. І. Диби, Т. В. Майорової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 472 с. – До 15-річчя заснування кафедри банківських інвестицій.
Краткий осмотр (реферат): У монографії вперше системно досліджено наукові положення та методологічні аспекти щодо змісту інвестиційного процесу на макро- та мікрорівні та запропоновано напрями його активізації в умовах глобальних викликів. Визначено шляхи підвищення ролі інвестиційної політики держави у стимулюванні економічного розвитку країни; тенденції формування інвестиційних ресурсів суб’єктів господарювання; шляхи активізації діяльності індивідуальних, корпоративних та інституційних інвесторів; пріоритети інвестиційної діяльності у контексті забезпечення соціально-економічного розвитку України.
Теоретична значущість проведеного дослідження визначається тим, що висновки та рекомендації, викладені у монографії, служитимуть основою для подальшого дослідження складних явищ інвестиційного процесу в умовах глобалізації соціально-економічного розвитку України.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/29130
ISBN: 978–966–483–559–3
Appears in Collections:Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Duba_Mayorova.pdf4,19 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback