DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет управлiння персоналом, соціології та психології >
Кафедра управління персоналом та економіки праці >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/2863

Название: Навчальна міграція і її роль у забезпеченні розвитку вітчизняного інтелектуального капіталу
Авторы: Смалійчук, Ганна Володимирівна
Ключевые слова: освітні міграційні потоки
освітня міграця
ринок освітніх послуг
національний інтелектуальний капітал
регуляторні механізми освітньо-навчальної міграції
educational migratory streams
educational migration
market of educational services
national intellectual capital
regulating mechanisms of educational and training migration
образовательные миграционные потоки
образовательная миграция
рынок образовательных услуг
национальный интеллектуальный капитал
регуляторные механизмы образовательно-учебной миграции
Submit Date: 2014-02-04T13:33:34Z
Issue Date: 7-Jun-2010
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Смалійчук Г. В. Навчальна міграція і її роль у забезпеченні розвитку вітчизняного інтелектуального капіталу / Г. В. Смалійчук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 3 т. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – Т. 2. – С. 329-336.
Краткий осмотр (реферат): У статті розглянуто проблеми державного регулювання освітніх міграційних потоків, досліджено питання впливу освітньої міграції на розвиток національного інтелектуального капіталу, а також запропоновано заходи, спрямовані на вдосконалення регуляторних механізмів освітньо-навчальної міграції.
In article problems of state regulation of educational migratory streams are considered, questions of influence of educational migration on the development of the national intellectual capital are investigated, and also the actions directed to improvement of regulating mechanisms of improvement of regulatory mechanisms of educational and training migration are presented in the publication.
В статье рассмотрены проблемы государственного регулирования образовательных миграционных потоков, исследованы вопросы влияния образовательной миграции на развитие национального интеллектуального капитала, а также предложены мероприятия, направленные на усовершенствование регуляторных механизмов образовательно-учебной миграции.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/2863
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом та економіки праці

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Smaliychuk.pdf465,94 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback