DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/28018

Название: Наукова складова викладання – обов’язкова вимога до підготовки конкурентоспроможних фахівців на ринку праці
Авторы: Єранкін, Олександр Олександрович
Scientific adviser: Еранкин, Александр Александрович
Submit Date: 2019-04-18T11:37:54Z
Issue Date: 31-Jan-2013
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Єранкін О. О. Наукова складова викладання – обов’язкова вимога до підготовки конкурентоспроможних фахівців на ринку праці / О. О. Єранкін // Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 31 січ. 2013 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот, О. І. Олексюк, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 292–293.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/28018
Appears in Collections:Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
292-293.pdf203,86 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback