DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27980

Название: Логічність формування навчального процесу з врахуванням вимог ринку праці
Авторы: Єранкін, Олександр Олександрович
Еранкин, Александр Александрович
Submit Date: 2019-04-18T11:37:14Z
Issue Date: 2-Feb-2005
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Єранкін О. О. Логічність формування навчального процесу з врахуванням вимог ринку праці / О. О. Єранкін // Удосконалення змісту та форм організації навчального процесу відповідно до міжнародних стандартів : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 2–4 лют. 2005 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, О. О. Субіна, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2005. – Т. 1. – С. 98–100.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27980
Appears in Collections:Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
98-100.pdf174,81 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback