DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет міжнародної економіки і менеджменту (МеіМ) >
Кафедра європейської економіки і бізнесу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27608

Название: Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції
Другие названия: Practical guide on conducting trainings in European integration studies
Авторы: Чужиков, Віктор Іванович
Chuzhykov, Victor
Чужиков, Виктор Иванович
Токар, Володимир Володимирович
Tokar, Volodymyr V.
Токарь, Владимир Владимирович
Федірко, Олександр Анатолійович
Fedirko, Oleksandr
Федирко, Александр Анатольевич
Лук’яненко, Ольга Дмитрівна
Lukianenko, Olga
Лукьяненко, Ольга Дмитриевна
Ткаленко, Світлана Іванівна
Tkalenko, Svitlana Ivanivna
Ткаленко, Светлана Ивановна
Вінська, Оксана Йосипівна
Vinska, Oksana Yo.
Винская, Оксана Иосифовна
Коломієць-Людвіг, Євгенія Павлівна
Kolomiyets-Ludwig, Evhenia P.
Коломиец-Людвиг, Евгения Павловна
Чужиков, Андрій Вікторович
Chuzhykov, Andrii
Чужиков, Андрей Викторович
Гончарова, Анастасія Олександрівна
Goncharova, A. O.
Гончарова, Анастасия Александровна
Чужикова, Вікторія Григорівна
Chuzhykova, Viktoria
Чужикова, Виктория Григорьевна
Submit Date: 2019-04-12T09:04:54Z
Issue Date: 2015
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції / [В. Чужиков, В. Токар, О. Федірко та ін.] ; за ред. В. І. Чужикова ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 232 с. – Спільний проект фонду Моне та ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». Тренінг «Інноваційно-інвестиційний розвиток ЄС» № 529031-LLP-1-2012-1-UA-AJM-MO за програмою «Lifelong Learning» грант № 2012-2907/001-001.
Краткий осмотр (реферат): Навчальний посібник (практикум) являє собою новітню дидактичну модель проведення тренінгів з європейської інтеграції, зокрема його інноваційно-інвестиційної моделі. Складається з 22 тем, вивчення яких дає змогу сформувати цілісну компетенцію щодо інноваційно-інвестиційного розвитку ЄС. Слайдовий метод компонування фактичного матеріалу сприяє уникненню повторів, загальних фраз та використання другорядного матеріалу, що робить його привабливим як для викладачів, так і для студентів. Водночас численні кейси орієнтовані на глибоке розуміння суті європейської інтеграції та тих переваг, що вони несуть державам-членам.
Посібник рекомендований студентом бакалаврських програм з міжнародної економіки, викладачам ДВНЗ, державним службовцям, представникам вітчизняного бізнесу, котрі прагнуть виходу на європейський ринок або ж розширення співробітництва з корпораціями ЄС.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27608
ISBN: 978-966-926-046-8
Appears in Collections:Тренінги
Кафедра європейської економіки і бізнесу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Prakti_15-5085.pdf6,59 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback