DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет міжнародної економіки і менеджменту (МеіМ) >
Кафедра європейської економіки і бізнесу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27607

Название: Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції
Другие названия: Prsctical guide on conducting trainings in European integration studies
Авторы: Чужиков, Віктор Іванович
Chuzhykov, Viktor
Чужиков, Виктор Иванович
Токар, Володимир Володимирович
Tokar, Volodymyr V.
Токарь, Владимир Владимирович
Чужикова, Вікторія Григорівна
Chuzhykova, Viktoria
Чужикова, Виктория Григорьевна
Федірко, Олександр Анатолійович
Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych
Федирко, Александр Анатольевич
Вінська, Оксана Йосипівна
Vinska, Oksana Yo.
Винская, Оксана Иосифовна
Лук’яненко, Олександр
Lukianenko, Oleksandr
Лукьяненко, Александр
Никонюк, Катерина Олегівна
Nykoniuk, Kateryna
Никонюк, Екатерина Олеговна
Нужненко, Катерина Анатоліївна
Nuzhnenko, Kateryna
Нужненко, Екатерина Анатольевна
Submit Date: 2019-04-12T08:47:40Z
Issue Date: 2014
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції / [В. І. Чужиков, В. О. Токар, В. Г. Чужикова та ін.] ; за ред. В. І. Чужикова ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 224 с. – Спільний проект фонду Моне та ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». Тренінг «Підготовка фахівців з європейської інтеграції» №199755-LLP-1-2011-1-UA-AJM-MO. За програмою «Lifelong Learning» грант № 2011-3366 / 001 – 001.
Краткий осмотр (реферат): Навчальний посібник являє собою поліструктурну дидактичну модель організації тренінгів з європейської інтеграції, що скерована на проведення вступних занять з однойменного курсу. Складається із 17 тем, вивчення яких дозволяє сформувати цілісну компетенцію щодо основ функціонування та структурної побудови сучасного ЄС. Слайдовий метод компонування фактичного матеріалу дозволяє уникнути повторів, загальних фраз та використання другорядного матеріалу, що робить його привабливим як для викладачів, так і для студентів. Водночас численні кейси орієнтовані на глибоке розуміння суті європейської інтеграції та тих переваг, що вони несуть державам-членам.
Посібник рекомендований для студентів бакалаврських програм з міжнародної економіки, викладачів ДВНЗ, державних службовців, представників вітчизняного бізнесу, котрі прагнуть виходу на європейський ринок або ж розширення співробітництва з корпораціями ЄС.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27607
ISBN: 978-966-483-942-3
Appears in Collections:Тренінги
Кафедра європейської економіки і бізнесу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Prakt_14-4965.pdf2,67 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback