DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Інститут інформаційних технологій в економіці >
Кафедра економіко-математичного моделювання >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27587

Название: Математичні моделі та методи ринкової економіки
Авторы: Вітлінський, Вальдемар Володимирович
Vitlinskyy, V. V.
Витлинский, Вальдемар Владимирович
Піскунова, Олена Валеріївна
Piskunova, Olena
Пискунова, Елена Валерьевна
Ткач, Олег Валентинович
Tkach, Oleg
Скіцько, Володимир Іванович
Skitsko, Volodymyr
Скицко, Владимир Иванович
Новоселецький, Олександр М.
Novoseletskyy, Olexandr
Submit Date: 2019-04-11T06:28:00Z
Issue Date: 2014
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Математичні моделі та методи ринкової економіки [Електронний ресурс] : практикум / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [В. В. Вітлінський, О. В. Піскунова, О. В. Ткач та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2014. – 362 с. – Назва з титул. екрану.
Краткий осмотр (реферат): У практикумі запропоновано розв’язування типових прикладів та завдання для практичних, самостійних та лабораторних робіт з математичного моделювання динаміки малого підприємництва, економічної безпеки регіонів, економічного зростання за участі людського капіталу та багатьох інших проблем сучасної ринкової економіки, що характеризується динамічністю, невизначеністю, конкуренцією, мобільністю ресурсів, потужними трансформаційними процесами. Значну увагу приділено ситуаційним вправам з моделювання й аналізу очікувань, діловій грі з моделювання динаміки малого підприємства з урахуванням зовнішніх інвестицій, його податкового навантаження за різних схем оподаткування тощо та застосування моделей для визначення оптимальних заходів щодо державної підтримки малого підприємництва. Виконання подібних завдань сприяє опануванню потужного інструментарію математичного моделювання, яке є методологією пізнання економічних процесів.
Призначений для студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для системних аналітиків, фахівців у сфері економіки та підприємництва.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27587
ISBN: 978-966-483-808-2
Appears in Collections:Практикуми
Кафедра економіко-математичного моделювання

Files in This Item:

File Description SizeFormat
matem_14.pdf3,97 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback