DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет маркетингу >
Кафедра регіоналістики і туризму >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26084

Название: International tourism in the system of economic growth factors of regions
Другие названия: Міжнародний туризм в системі чинників економічного зростання регіонів
Авторы: Tyuhtiy, M. P.
Тюхтій, М. П.
Gromozdova, Larisa
Громоздова, Лариса Василіївна
Громоздова, Лариса Васильевна
Derbenova, Yana
Дербенева, Я. В.
Gromozdov, Volodymyr
Громоздов, Володимир Володимирович
Громоздов, Владимир Владимирович
Ключевые слова: regional development
tourism
globalization
international trade
service sector
регіональний розвиток
туризм
глобалізація
міжнародна торгівля
сервісний сектор
Submit Date: 2018-11-01T12:35:17Z
Issue Date: 2018
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: International tourism in the system of economic growth factors of regions / Tyuhtiy M. P., Larisa Gromozdova, Yana Derbenova, Volodimir Gromozdov // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: І. М. Рєпіна (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – № 40. – С. 295–303.
Краткий осмотр (реферат): The article highlights the world tendencies of the market development of services, it is determined that the service sector accounts for about 70% of the world gross domestic product. It is noted that the tourism sector is one of the largest in the world economy, and its market for the efficiency of investment investments is in highly profitable markets, along with oil and gas, industrial and automotive markets. The purpose of the article was to conduct a comprehensive analysis of the current state of the tourist services market and identify the main trends of its further development. It has been established that the ability of the tourism industry to continue to generate growth, create jobs and promote national development and regional integration depends on whether it adapts to key trends and transformational issues that will affect the industry in the short, medium and long term. Thus, there are some global trends in shaping the future of the tourism industry in terms of qualitative changes.
Стаття висвітлює світові тенденції розвитку ринку послуг, котрий складає близько 70 % світовий валового внутрішній продукт. В статті визначене, що сектор туризму , за питомої вагою, є одним з найвагоміших у світовій економіці, і на світовому рівні доведене ефективність інвестиційних вкладень в ринок туристичних послуг, туристичний продукт є таким же високоприбутковим, як нафта і газ. Мета статті –навести усебічний аналіз туристичногоринку послуг і ідентифікувати головні тенденції його подальшого розвитку. Аналіз вказує на міжнародний туризм як фактор економічного роста регіонів і національної економіки в цілому. Он є джерелом нових робочих місць, допомагає досягненню ключових тенденцій і трансформаційних проблем, які впливатимуть на розвиток промисловості в короткострокової і довгостроковій перспективі. Глобальні тенденції розвитку туритичної індустрії вказують на можливість очикування якісних змін до кращого в майбутньому.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26084
Appears in Collections:Випуск № 40
Кафедра регіоналістики і туризму

Files in This Item:

File Description SizeFormat
EP_40_27.pdf366,82 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback