DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Матеріали конференцій >
2018 рік >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25369

Название: Щодо можливості використання альтернативних валют суб’єктами господарювання в Україні
Другие названия: About possibility of alternative currencies’ usage by subjects of economic activity in Ukraine
О возможности использования альтернативных валют субъектами хозяйствования в Украине
Авторы: Кадала, Віталій
Submit Date: 2018-09-11T12:29:15Z
Issue Date: Mar-2018
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Кадала В. Щодо можливості використання альтернативних валют суб’єктами господарювання в Україні / Віталій Кадала // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 29–30 берез. 2018 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; оргком.: Г. О. Швиданенко (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 112–114. – Назва з титул. екрану.
Краткий осмотр (реферат): В роботі розглядається можливість використання криптовалют в господарській діяльності в Україні. Визначено, що правовий статус цих валют не ідентифікований чинним законодавством. Встановлено, що за наявним законодавством криптовалюти можливо використовувати лише у якості віртуального товару. Запропоновано закріпити правовий статус криптовалют як засобу платежу.
The paper considers the possibility of using crypt currencies in economic activity in Ukraine. It is determined that the legal status of these currencies is not identified by the current legislation. It is established that according to the existing legislation, a crypt currency may be used only as a virtual product. It is proposed to establish the legal status of crypt currency as a legal tender.
В работе рассматривается возможность использования криптовалюта в хозяйственной деятельности в Украине. Определено, что правовой статус этих валют не идентифицирован действующим законодательством. Установлено, что по имеющемуся законодательству криптовалюту можно использовать только в качестве виртуального товара. Предложено закрепить правовой статус криптовалюты как средства платежа.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25369
ISBN: 978-966-926-097-0
Appears in Collections:2018 рік

Files in This Item:

File Description SizeFormat
K_112-114.pdf295,82 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback