DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра стратегії бізнесу >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24902

Назва: Взаємодія університету із цільовими аудиторіями на засадах теорії поведінки споживача та теорії стейкхолдерів: оцінка стану та напрями удосконалення
Інші назви: Justification of ways of higher educational institutions interaction with the target audience by means of consumer behavior theory and stakeholder theory
Обоснование путей взаимодействия вузов с целевой аудиторией с использованием положений теории поведения потребителя и теории стейкхолдеров
Автори: Кубарева, Ірина Володимирівна
Kubareva, Iryna V.
Кубарева, Ирина Владимировна
Нотевський, Євгеній В’ячеславович
Notevskiy, Yevhenii V.
Нотевский, Евгений Вячеславович
Ключові слова: взаємодія
цільова аудиторія університету
теорія поведінки споживача
теорія стейкхолдерів
interaction
target audience of the university
consumer behavior theory
theory of stakeholders
взаимодействие
целевая аудитория университета
теория поведения потребителя
теория стейкхолдеров
Дата збереження: 2018-07-02T13:43:17Z
Дата публікації: 2018
Видавець: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бібліографічний опис: Кубарева І. В. Взаємодія університету із цільовими аудиторіями на засадах теорії поведінки споживача та теорії стейкхолдерів: оцінка стану та напрями удосконалення / Кубарева Ірина Володимирівна, Нотевський Євгеній В’ячеславович // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: В. А. Верба (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 42. – С. 227–243.
Короткий огляд (реферат): Виходячи із конкурентного розвитку ринку освітніх послуг запропоновано системно розглядати процес взаємодії університету як закладу вищої освіти (ЗВО) із його ключовою цільовою аудиторією — студентами. Визначено особливості взаємодії університету та студентів на різних етапах: під час вступної кампанії, під час навчання й після його закінчення. Підхід до оцінювання реакцій споживача освітніх послуг адаптовано із урахуванням особливостей цієї сфери та запропоновано аналізувати поведінку студентів через різні рівні сприйняття — когнітивний, афективний та поведінковий із відповідними показниками. На основі розробленої системи показників проведено оцінювання реакцій студентів як споживачів освітніх послуг та здійснено аналіз результатів. Виявлено проблемні зони й перспективні напрями розвитку взаємодії університету та студенів, ідентифіковано ключових стейкхолдерів процесу.
Taking into account the competitive development of the educational services market, the authors propose to consider the process of interaction of higher educational institutions with the target audience systemically. The stages of interaction during the admission campaign, during the training and after its completion are determined. The approach to assessing consumer reactions has been adapted to take into account the specifics of the field of educational services and it is proposed to conduct an analysis of students’ behavior through different levels of perception: cognitive, affective and behavioral with corresponding indicators. On the basis of the developed system of indicators, the evaluation of the reactions of students as consumers of educational services and the analysis of the results were carried out. The problem areas and perspective directions of interaction between higher educational establishments and students were defined, key stakeholders were identified.
Исходя из конкурентного развития рынка образовательных услуг авторы предлагают рассматривать системно процесс взаимодействия вузов с целевой аудиторией. Определены этапы взаимодействия во время вступительной кампании, во время обучения и после его окончания. Подход к оценке реакций потребителя адаптировано с учетом особенностей сферы образовательных услуг, предложено проводить анализ поведения студентов через различные уровни восприятия: когнитивный, аффективный и поведенческий с соответствующими показателями. На основе разработанной системы показателей проведена оценка реакций студентов как потребителей образовательных услуг и осуществлен анализ результатов. Выявлены проблемные зоны и перспективные направления развития взаимодействия вузов и студентов, идентифицированы ключевые стейкхолдеры процесса.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24902
ISSN: 2312-9298
Розташовується у колекціях:Випуск № 42
Кафедра стратегії бізнесу

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Kubareva 227-243.pdf576,56 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок