DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет міжнародної економіки і менеджменту (МеіМ) >
Кафедра міжнародних фiнансiв >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24580

Название: Міжнародні фінанси
Авторы: Мозговий, Олег Миколайович
Mozgovyj, Oleg
Мозговой, Олег Николаевич
Мусієць, Тетяна Вікторівна
Мусиец, Татьяна Викторовна
Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна
Rudenko-Sudareva, Larysa
Руденко-Сударева, Лариса Владимировна
Фролова, Тетяна Олександрівна
Frolova, Tetyana
Фролова, Татьяна Александровна
Токар, Володимир Володимирович
Tokar, Volodymyr
Токарь, Владимир Владимирович
Савчук, Наталія Володимирівна
Savchuk, Nataliia
Савчук, Наталия Владимировна
Павлюк, Олена Олександрівна
Pavliuk, Olena
Павлюк, Елена Александровна
Малащук, Дмитро Валерійович
Malaschuk, Dmytro
Малащук, Дмитрий Валерьевич
Руденко, Юрій Миколайович
Руденко, Юрий Николаевич
Субочев, Олексій Валерійович
Субочев, Алексей Валерьевич
Баторшина, Аділя Фатехівна
Баторшина, Аделя Фатеховна
Дороніна, Ірина Ігорівна
Доронина, Ирина Игоревна
Лавріненко, Олена Валеріївна
Лавриненко, Елена Валерьевна
Жила, Тетяна Валеріївна
Жила, Татьяна Валерьевна
Медвідь, Тетяна Анатоліївна
Медведь, Татьяна Анатольевна
Коваленко, Марія Андріївна
Коваленко, Мария Андреевна
Зінченко, Федір Анатолійович
Zinchenko, Fedir
Зинченко, Фёдор Анатольевич
Прісняк, Сергій Олександрович
Prisnyak, Sergiy
Присняк, Сергей Александрович
Оглобля, Ярослава Олександрівна
Оглобля, Ярослава Александровна
Submit Date: 2018-05-24T08:20:25Z
Issue Date: 2016
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Міжнародні фінанси : підручник / [О. М. Мозговий, Т. В. Мусієць, Л. В. Руденко-Сударєва [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Мозгового ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2016. – 515 с.
Краткий осмотр (реферат): У підручнику викладено теоретичні основи, механізми формування і функціонування міжнародних фінансів у світовій економіці; засоби їхнього залучення і ефективності використання у національних економіках. На основі широкого фактологічного, аналітичного і статистичного матеріалу досліджуються особливості сучасного функціонування сегментів світового фінансового ринку, міжнародної банківської справи і фінансів ТНК. Аналізується сучасне становище України в системі міжнародних фінансів та перспективи її подальшої інтеграції. У кінці кожного розділу подано основні терміни і поняття, питання для перевірки знань, завдання для індивідуальної роботи, список рекомендованої літератури для поглибленого вивчення. Підручник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів. Буде корисний науковцям, фахівцям-практикам та всім, хто цікавиться питаннями сучасного розвитку міжнародних фінансів.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24580
ISBN: 978-966-926-101-4
Appears in Collections:Підручники
Кафедра міжнародних фiнансiв

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Mіzhnar_fіn_16.pdf4,68 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback