DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра менеджменту >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24417

Название: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту
Редакторы: Соболь, Сергій Миколайович
Шершньова, Зоя Євгенівна
Лігоненко, Лариса Олександрівна
Гарафонова, Ольга Іванівна
Соболєва, Тетяна Олександрівна
Омельяненко, Тетяна Володимирівна
Лазаренко, Юлія Олександрівна
Шатілова, Олена Володимирівна
Submit Date: 2018-05-11T08:26:43Z
Issue Date: Apr-2018
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (19–20 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. М. Соболь (відп. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – 504 с.
Краткий осмотр (реферат): Конференція спрямована на обговорення результатів новітніх вітчизняних і закордонних досліджень у сфері менеджменту організацій; стратегічного, корпоративного управління; сталого інноваційного розвитку підприємств та економіки в цілому.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24417
ISBN: 978-966-926-228-8
Appears in Collections:Кафедра менеджменту

Files in This Item:

File Description SizeFormat
5348.pdf3,49 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback