DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет міжнародної економіки і менеджменту (МеіМ) >
Кафедра міжнародної економіки >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23850

Название: Міжнародна конкурентна диспозиція національних систем вищої освіти
Авторы: Антонюк, Лариса Леонтіївна
Antoniuk, Larysa
Антонюк, Лариса Леонтьевна
Ільницький, Денис Олександрович
Ilnytskyy, D.
Ильницкий, Денис Александрович
Барабась, Дмитро Олександрович
Barabas, D.
Барабась, Дмитрий Александрович
Сандул, Марія Станіславівна
Sandul, M.
Сандул, Мария Станиславовна
Ключевые слова: Освітня система
кластерний аналіз
конкурентна карта
класифікація
стратифікація
якість вищої освіти
глобальна конкуренція
конкурентоспроможність системи вищої освіти
Україна
Submit Date: 2018-02-23T07:56:56Z
Issue Date: 2017
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Міжнародна конкурентна диспозиція національних систем вищої освіти / Антонюк Лариса, Ільницький Денис, Барабась Дмитро, Сандул Марія // Міжнародна економічна політика. – 2017. – № 2. – С. 7–39.
Краткий осмотр (реферат): У роботі досліджено стратифікацію національних систем вищої освіти у динамічному конкурентному середовищі, яка є однією з форм поглиблення асиметрій глобального економічного розвитку. Уряди країн – ключових інноваторів, реагуючи на глобальні виклики, значну увагу приділяють підвищенню конкурентоспроможності національних систем вищої освіти як генератору конкурентних переваг суб’єктів міжнародних економічних відносин, які уречевлюються у формі інтелектуального капіталу. Для виявлення міжнародної конкурентної диспозиції національних систем вищої освіти досліджено еволюцію парадигм вищої освіти, детермінанти, критерії та показники оцінювання, методики класифікації та досліджень конкурентоспроможності систем вищої освіти. Проведено стратифікацію країн за рівнем конкурентоспроможності національних систем вищої освіти, яка спирається на їх позиціонування в системі координат якості, охоплення вищою освітою та питомих витрат, побудову конкурентних карт глобального освітнього ринку, кластерний аналіз. В основу побудови конкурентних карт покладено показники якості систем вищої освіти, які є складовими індексу глобальної конкурентоспроможності, та індикатори складання рейтингу національних систем вищої освіти. На підставі аналізу конкурентних карт розкрито динамічність позицій країн та обґрунтовано доцільність їх поділу на чотири групи. Виявлено, що групування країн і їх ключові характеристики відповідають рівням розвитку, що притаманні парадигмам Освіта 1.0 – Освіта 4.0. Ідентифіковано чотири типи конкурентної диспозиції національних освітніх систем: лідерські, міцні, слабкі та аутсайдерські, кожному з яких притаманні характерні особливості. Доводено доцільність групування національних систем вищої освіти на проміжні, перехідні підгрупи, яких виокремлюють від однієї до трьох. Розкрито, що кожна з методик групування країн має недоліки та переваги, тому можуть застосовуватись різні з них залежно від цілей стейкхолдерів. Виявлено, що ідентифікація позицій системи вищої освіти України, як і інших країн, залежить від обраної системи показників і демонструє можливості її віднесення як до країн з міцними конкурентними позиціями, так і до країн, що займають аутсайдерські позиції. Це є характерним для країн перехідної підгрупи. Позитивні тенденції 2017 року дозволили Україні стабілізувати позиції у глобальному освітньому просторі, проте не компенсували тривале падіння основних показників системи вищої освіти. Обґрунтовано, що для підвищення конкурентоспроможності системи вищої освіти України доцільним є реалізація цільової стратегії розвитку, в якій мають інтегрально відображатися ключові пріоритети реформування – спрямованість діяльності на результати, підвищення ефективності взаємозв’язків, розвиток середовища діяльності та покращення якості ресурсної бази.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23850
ISSN: 1811-9824
Appears in Collections:Випуск № 2 (27)
Кафедра міжнародної економіки

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2018_1.pdf711,43 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback