DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23581

Название: Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи
Авторы: Терещенко, Олег Олександрович
Tereshchenko, Oleg
Терещенко, Олег Александрович
Бабяк, Наталія Дмитрівна
Babyak, Natalya
Бабяк, Наталия Дмитриевна
Іващенко, Алла Іванівна
Ivashchenko, Alla
Иващенко, Алла Ивановна
Буряченко, Андрій Євгенович
Buryachenko, Andriy
Cheberyako, O. V.
Лозова, Г. М.
Lozova, G. M.
Островська, Г. Й.
Ostrovska, G. Y.
Островская, Г. И.
Притуляк, Наталія Миколаївна
Prytulyak, Nataliya Mykolaivna
Притуляк, Наталия Николаевна
Скакальський, Юрій Сергійович
Skakalskyi, Yurii
Скакальский, Юрий Сергеевич
Skakalskyi, Yurii Serghiyovich
Скакальский, Юрий Сергеевич
Буряченко, Андрей Евгеньевич
Сибірянська, Юлія Володимирівна
Sуbirіаnska, Yuliia
Сибирянская, Юлия Владимировна
Багацька, К. В.
Bagatska, K. V.
Дребіт, Г. М.
Drebit, G. M.
Волошанюк, Н. В.
Алексін, Г. О.
Aleksin, G.
Зінькевич, Тетяна Олексіївна
Zinkevitch, Tetyana
Зинкевич, Татьяна Алексеевна
Чепка, Вікторія Віталіївна
Chepka, Viktoria
Чепка, Виктория Витальевна
Павлюк, Т. С.
Pavliyk, T. S.
Примостка, Людмила Олександрівна
Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna
Примостка, Людмила Александровна
Краснова, Ірина Вікторівна
Krasnovа, Iryna
Краснова, Ирина Викторовна
Силантьєв, Сергій Олексійович
Sylantyev, Sergiy
Силантьев, Сергей Алексеевич
Потій, Ванда Зіновіївна
Potiy, Vanda
Потий, Ванда Зиновьевна
Куліш, Ганна Петрівна
Kulish, Ganna
Кулиш, Анна Петровна
Надієвець, Л. М.
Поліщук, Євгенія Анатоліївна
Polishchuk, Yevheniia
Полищук, Евгения Анатольевна
Свириденко, Олександр Олександрович
Sviridenko, O. O.
Свириденко, Александр Александрович
Зимовець, В. В.
Zimovets, V. V.
Мельник, Катерина Володимирівна
Melnyk, Kateryna
Мельник, Екатерина Владимировна
Борищук, А. В.
Наконечна, А. С.
Лактіонова, О. А.
Поддєрьогін, Анатолій Микитович
Poddyerohin, Anatoliy
Поддерёгин, Анатолий Никитович
Корнилюк, Анна Валентинівна
Kornyljuk, Anna
Корнилюк, Анна Валентиновна
Приймак, В. М.
Pryjmak, V.
Романишин, Володимир Орестович
Romanishin, Volodymyr
Романишин, Владимир Орестович
Солодка, О. В.
Сус, Т. Й.
Sus, T. Y.
Ушеренко, Світлана Василівна
Usherenko, Svitlana
Ушеренко, Светлана Васильевна
Томнюк, Т. Л.
Tomnyuk, T. L.
Максименко, Анна Вікторівна
Maksimenko, Аnna
Максименко, Анна Викторовна
Грицино, Олена Миколаївна
Grytsyno, Olena
Грицино, Елена Николаевна
фон Будау, О. Г.
Островська, Ольга Анатоліївна
Ostrovska, Olga
Островская, Ольга Анатольевна
Свідерська, Інна Миколаївна
Sviderska, Inna
Свидерская, Инна Николаевна
Чеберяко, Оксана Вікторівна
Submit Date: 2018-02-02T12:22:15Z
Issue Date: 2017
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи [Електронний ресурс] : монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», каф. корпоративних фінансів і контролінгу ; [Терещенко О. О., Бабяк Н. Д., Іващенко А. І. та ін.] ; за заг. ред. проф. О. Терещенка. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 495, [1] с. – Назва з титул. екрану.
Краткий осмотр (реферат): У монографії досліджено перспективи інноваційного розвитку корпоративних фінансів в Україні під кутом зору глобальних тенденцій у відповідній царині. Авторами монографії систематизовані ключові особливості розвитку корпоративних фінансів на ринках, що розвиваються (до яких належить і Україна), виявлені канали впливу окремих ланок фінансової системи країни на діяльність підприємств та обґрунтований інструментарій підвищення ефективності фінансового менеджменту в корпоративному секторі економіки.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23581
ISBN: 978–966–926–195–3
Appears in Collections:Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
innov_rozv.pdf5,06 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback