DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет обліку та податкового менеджменту >
Кафедра обліку і оподаткування >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23384

Название: Наближення законодавчої бази бухгалтерського обліку та звітності України до вимог стандартів ЄС
Авторы: Марчук, Ульяна Олександрівна
Марчук, Ульяна Александровна
Submit Date: 2018-01-05T12:19:10Z
Issue Date: 17-Nov-2017
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Марчук У. О. Наближення законодавчої бази бухгалтерського обліку та звітності України до вимог стандартів ЄС / Марчук У. О. // Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Міжнар. наук. інтернет-конф., 17 листоп. 2017 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», облік.-екон. ф-т ; редкол.: М. І. Бондар [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. ‒ С. 135‒137. – Назва з титул. екрану.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23384
ISBN: 978-966-926-209-7
Appears in Collections:Кафедра обліку і оподаткування

Files in This Item:

File Description SizeFormat
135-137.pdf292,22 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback