DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет міжнародної економіки і менеджменту (МеіМ) >
Кафедра міжнародних фiнансiв >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23035

Название: Prime earner gender bias in Europe: cross-country analysis
Другие названия: Гендерні упередження щодо основного годувальника в країнах Європи: порівняльний аналіз показників країн
Авторы: Tokar, Volodymyr
Токар, Володимир Володимирович
Токарь, Владимир Владимирович
Vinska, Oksana
Вінська, Оксана Йосипівна
Винская, Оксана Иосифовна
Ключевые слова: gender bias
equal partnership
prime earner
female economic empowerment
European values
гендерні упередження
рівноправне партнерство
основний годувальник
розширення економічних прав та можливостей жінок
європейські цінності
Submit Date: 2017-12-19T07:47:41Z
Issue Date: Apr-2017
Издатель: Київський національний університет культури і мистецтв
Библиографическое описание: Tokar V. Prime earner gender bias in Europe: cross-country analysis / Tokar Volodymyr, Vinska Oksana // Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19–20 квіт. 2017 р. : у 2 ч. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; редкол.: М. М. Поплавський (голова) [та ін]. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – Ч. 2. – С. 109–113.
Краткий осмотр (реферат): European countriesconstantly make sufficient progress to overcome female discrimination, but men remain the critical missing link in the public agenda. Disproportionally demanding social expectations towards males violate the very core principles of gender equality. The authors used the data from World Value Survey (WVS) performed in 2010-2014 to conduct the cross-country analysis of prime earner gender bias in selected European countries based on data availability. The results of calculations show that open-minded societies of Germany, Netherlands, Spain, and Sweden support equal partnership, while traditional perception of men as prime breadwinners and women as major caregivers still prevails in less-developed Cyprus, Estonia and Ukraine. The study indicates that males stay the most vulnerable audience targeted by social and economic status challenges caused by scarcity of jobs. Measurement ofstatistical dependence between support for female economic empowerment and confidence in economic security provides hard evidence thatthere is the essential and noticeable correlation between them. In Ukraine, disproportionally demanding social expectations towards men do not meet the actual opportunities. This exaggerated need to earn and provide distorts their work and life balance urging Ukraine to balance its gender policies.
Європейські країни досягли значного прогресу в боротьбі з дискримінацією жінок, але її прояви стосовно чоловіків залишаються виключеними з порядку денного. Надмірні соціальні очікування від чоловіків руйнують основоположні принципи гендерної рівності. Автори використали дані зі «Світового опитування щодо цінностей за 2010-2014 рр.» та здійснили порівняльний аналіз країн у розрізі гендерних стереотипів щодо головного утримувача домогосподарства в європейських країнах, які були обрані за наявністю статистичної інформації. Результати дослідження показали, що в неупереджених суспільствах Німеччини, Нідерландів, Іспанії та Швеції панує підтримка рівноправного партнерства. Натомість у менш розвинених країнах, зокрема Кіпрі, Естонії та Україні, розповсюджені традиційні погляди на роль чоловіків як основних годувальників, а жінок як доглядальниць. Дослідження показує, що чоловіки є найбільш уразливою частиною суспільства щодо ризику втрати соціально-економічного статусу через нестачу робочих місць. Вимірювання статистичної залежності між підтримкою розширення економічних можливостей жінок та впевненості в економічній безпеці довело істотнийрівень кореляції між цими явищами. Надмірні соціальні очікування щодо чоловіків в Україні не відповідають наявним можливостям. Відтак, гіпертрофована потреба заробляти та забезпечувати домогосподарство викривлює баланс приватного та робочого часу й вимагає змін у гендерній політиці держави.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23035
Appears in Collections:Кафедра міжнародних фiнансiв

Files in This Item:

File Description SizeFormat
109-113.pdf214,84 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback