DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра національної економіки та публічного управління >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21872

Название: Управління державним боргом як передумова макроекономічної стабільності
Другие названия: National debt management as a presondition of macroeconomic stability
Авторы: Мальковська, Ю. Б.
Malkovska, Y.
Усик, Віра Іванівна
Usyk, V.
Усик, Вера Ивановна
Ключевые слова: державний борг
управління боргом
дефіцит бюджету
бюджетне сальдо
рівень боргу
економічне зростання
national debt
debt management
budget deficit
budget balance
debt level
economic growth
Submit Date: 2017-07-05T11:49:33Z
Issue Date: 2016
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Мальковська Ю. Б. Управління державним боргом як передумова макроекономічної стабільності / Ю. Б. Мальковська, В. І. Усик // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: І. М. Рєпіна (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – Вип. 36–37. – С. 197–206.
Краткий осмотр (реферат): Стаття присвячена оцінці процесу управління державним боргом з точки зору відомих макроекономічних теорій представників різних наукових шкіл. Здійснено аналіз макроекономічних тенденцій і залежностей, які породжені дисбалансами, викликаними недосконалим менеджментом у сфері здійснення управління боргом в Україні. Основна взаємозалежність, що досліджується, — це залежність між методами здійснення процесу управління борговими зобов’язаннями та забезпеченням економічного зростання економіки, подолання основних макроекономічних дисбалансів розвитку та пропозиції щодо оптимізації процесу управління боргом задля досягнення макроекономічної стабільності.
The article is devoted to evaluation of national debt management from points of view of popular macroeconomic theories by representatives of different scientific schools. We analyzed macroeconomic tendencies and dependences evoked by disbalances from imperfect debt management in Ukraine. The main interdependence, which is being investigated, is between methods of acting upon the process of debt obligation management and providing economy’s growth, overcoming main macroeconomic growth disbalances and suggestions as for debt management process optimization in order to achieve macroeconomic stability.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21872
Appears in Collections:Випуск № 36–37
Кафедра національної економіки та публічного управління

Files in This Item:

File Description SizeFormat
197-206.pdf476,67 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback