DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра іноземних мов ФЕФ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21768

Название: «SMALL TALK» як складова професійної іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей
Авторы: Касьянова, Лариса Станіславівна
Касьянова, Лариса Станиславовна
Овчіннікова, Олена Іванівна
Овчинникова, Елена Ивановна
Ключевые слова: англомовний діловий дискурс
фатичний жанр
професійна іншомовна підготовка
міжкультурне ділове спілкування
small talk
English business discourse
cross-cultural business communication
phatic communication
professional linguistic competence
Submit Date: 2017-06-13T11:54:14Z
Issue Date: 21-Mar-2017
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Касьянова Л. С. «SMALL TALK» як складова професійної іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей / Л. С. Касьянова, О. І. Овчіннікова // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (21 берез. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 240–244. – (До 110-річчя КНЕУ, до 25-річчя факультету МЕіМ). – Назва з титул. екрану.
Краткий осмотр (реферат): Англійський фатичний жанр світської бесіди «small talk» визначається як стійкий елемент англомовного ділового дискурсу. Розглядаються характеристики «small talk» для формування змісту навчання українськомовних студентів англійської світської бесіди як складової міжкультурного ділового спілкування. Автори приходять до висновку, що результати структурного аналізу англійського фатичного жанру світської бесіди дозволяють створити ефективну методику навчання, що орієнтована на українськомовних студентів, майбутня професійна діяльність яких пов’язана з міжнародними діловими контактами.
Small talk is distinguished as an indispensable component of the English business discourse. The characteristics of small talk as a genre of phatic communication are analyzed to determine the methodology of teaching Ukrainian speakers small talk as an element of cross cultural business interaction. The authors come to the conclusion that the results of the structural analysis of the phatic genre «small talk» provide means for creating effective teaching techniques aimed at Ukrainian speaking students whose future career involves cross international business cooperation.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21768
ISBN: 978-966-956-090-1
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов ФЕФ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
240-244.pdf622,27 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback