DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет міжнародної економіки і менеджменту (МеіМ) >
Кафедра німецької мови ФМЕіМ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21758

Название: Методи дослідження мовних контактів
Авторы: Гавриш, Олена Олександрівна
Gavrysh, Olena
Гавриш, Елена Александровна
Ключевые слова: мовні контакти
лінгвістична географія
соціолінгвістика
методи математичної статистики
психолінгвістика
нейропсихологія
language contacts
linguistic geography
sociolinguistics
methods of the mathematical statistics
psycholinguistics
neuropsychology
Submit Date: 2017-06-13T10:48:00Z
Issue Date: 21-Mar-2017
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Гавриш О. О. Методи дослідження мовних контактів / О. О. Гавриш // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (21 берез. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 236–240. – (До 110-річчя КНЕУ, до 25-річчя факультету МЕіМ). – Назва з титул. екрану.
Краткий осмотр (реферат): У статті розглядається найбільш поширені методи дослідження мовних контактів на сучасному етапі, зокрема лінгвогеографічний, соціолінгвістичний та психолінгвістичний методи, методи математичної статистики та нейропсихології. Висвітлюються проблеми на шляху дослідження мовних зв’язків внаслідок міграційних процесів та інтерференції мовних явищ, діалектальних розбіжностей, соціального статусу, мовної поведінки суб’єктів комунікації та вказується на необхідність всебічного розгляду мовних контактів із залученням даних як лінгвістичного аналізу, так і даних суміжних дисциплін.
This article explores the most widespread methods of the modern language contact research such as language geography, sociolinguistic and psycholinguistic methods as well as methods of the mathematical statistics and of neuropsychology. It analyses the problems of the language contact research that are determined by migration, linguistic interference, social status and language behavior and emphasizes the need to explore the language contacts, on the one hand by means of the linguistic analysis, on the other hand by means of related scientific disciplines.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21758
ISBN: 978-966-956-090-1
Appears in Collections:Кафедра німецької мови ФМЕіМ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
236-240.pdf600,01 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback