DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Юридичний інститут >
Кафедра політичної історії >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21235

Назва: Конгрес vs Д. Трамп (до питання про автономність президента у сфері зовнішньої політики США)
Інші назви: Congress vs D.Trump (to the question of autonomy of President in the sphere of foreign policy of the USA)
Автори: Дудко, Ірина Дмитрівна
Dudko, Irina
Дудко, Ирина Дмитриевна
Ключові слова: конгрес
президент Д. Трамп
зовнішньополітичний процес
система стримування і противаг
Congress
President D. Trump
foreign policy process
system of checks and balances
конгресс
президент Д. Трамп
внешнеполитический процесс
система сдерживания и противовесов
Дата збереження: 2017-04-25T08:32:45Z
Дата публікації: 2016
Видавець: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бібліографічний опис: Дудко І. Д. Конгрес vs Д. Трамп (до питання про автономність президента у сфері зовнішньої політики США) / І. Д. Дудко // Історико-політичні студії. Серія: Політичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; редкол.: І. Д. Дудко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – № 2. – С. 36–54.
Короткий огляд (реферат): Аналізуються у співвідношенні повноваження президента і конгресу у сфері зовнішньої політики США. Стверджується, що, попри провідну роль президентської адміністрації у формуванні зовнішньополітичної стратегії країни, конгрес в змозі впливати на процес підготовки й реалізації рішень по ряду важливих напрямів, а за цим — через систему стримувань і противаг — урівноважувати позиції акторів щодо напрямів і шляхів реалізації зовнішньої політики Сполучених Штатів. Зазначені принципи функціонування американської політичної системи набувають особливої ролі у зв’язку із ситуацією невизначеності підходів до зовнішньої політики США після обрання президентом Д.Трампа. Мовиться про надзвичайно широкі повноваження президента у сфері зовнішньої політики, з одного боку, а з іншого — егоцентризм позиції Д. Трампа з тенденцією до авторитарних форм правління, проблематичність оголошених новобраною адміністрацією як економічних, так і безпекових орієнтирів. Показовим є посилення активності протидіючих до виконавчої влади заходів конгресу майже по всім напрямам конституційно закріплених за ним повноважень — тенденції, що запобігатиме авторитарності керівництва як виклику демократичним основам функціонування США.
It is analyzed in correlation the authorities of President and Congress in the sphere of foreign policy of the USA. It is stated that (notwithstanding leading role of presidential administration in forming foreign policy strategy of the state) Congress is able to influence the process of making and realization of decisions upon a number of important directions and owing to this — by the system of checks and balances — to equalize the positions of actors upon the orientations and the ways of realization of the US foreign policy. Noted principles of American political system functioning have been acquiring a special role regarding situation of uncertainty upon approaches to the USA foreign policy after election D.Trump as President. It is said about extremely extensive authorities of President in the sphere of foreign policy, from the one side, and from the other — egocentrism of the position of D.Trump with the tendency to authoritarian form of governing, problematic character of announced by newly elected administration economic, as well as security orientations. It is extremely significant factor dealt with strengthening of the opposing to executive power measures of the Congress upon almost all directions of its constitutional commissions — tendency which will avoid authoritarianism of governing as a challenge to democratic foundations of functioning of the USA.
Анализируются в соотношении полномочия президента и конгресса в сфере внешней политики США. Утверждается, что, вопреки ведущей роли президентской администрации в формировании внешнеполитической стратегии страны, конгресс в состоянии влиять на процесс подготовки и реализации решений по ряду важных направлений, а за этим — посредством системы сдерживания и противовесов — уравновешивать позиции актеров в отношении направлений и путей реализации внешней политики Соединенных Штатов. Отмеченные принципы функционирования американской политической системы приобретают особую роль в связи с ситуацией неопределенности подходов к внешней политике США после избрания президентом Д. Трампа. Речь идет о чрезвычайно широких полномочиях президента в сфере внешней политики, с одной стороны, а с другой — эгоцентризме позиции Д. Трампа с тенденцией к авторитарным формам правления, проблематичности анонсированных новоизбранной администрацией как экономических ориентиров, так и ориентиров в сфере безопасности. Показательным является усиление активности противодействующих по отношению к исполнительной власти мероприятий конгресса практически по всем направлениям конституционно закрепленных за ним полномочий — тенденции, направленной на предотвращение авторитарности руководства как вызова демократическим основам функционирования США.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21235
ISSN: 2312-217X
Розташовується у колекціях:Кафедра політичної історії
№ 2

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
36-54.pdf448,13 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок