DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет міжнародної економіки і менеджменту (МеіМ) >
Кафедра міжнародної економіки >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20991

Название: Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір
Авторы: Лук’яненко, Дмитро Григорович
Lukianenko, Dmytro
Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич
Поручник, Анатолій Михайлович
Poruchnyk, Anatoliy
Поручник, Анатолий Михайлович
Колот, Анатолій Михайлович
Kolot, Anatoliy
Колот, Анатолий Михайлович
Столярчук, Ярослава Михайлівна
Stoliarchuk, Yaroslava
Столярчук, Ярослава Михайловна
Кудінова, Алевтина Віталіївна
Кудинова, Алевтина Витальевна
Панченко, Євген Григорович
Панченко, Евгений Григорьевич
Submit Date: 2017-03-29T11:03:10Z
Issue Date: 28-Oct-2008
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір : монографія / [Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот та ін.] ; за заг. ред. Д. Лук’яненка та А. Поручника ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2008. – 420 с.
Краткий осмотр (реферат): У монографії проведено комплексне дослідження основних тенденцій глобального економічного розвитку, розкрито його суперечності та асиметрії. Оцінено людський вимір постіндустріальної моделі економічного розвитку, досліджено місце інноваційної праці та інтелектуального капіталу у системі фактів формування економіки знань, а також розкрито форми прояву інтелектуалізації глобальної економічної системи. Значну увагу приділено дослідженню еволюції мотиваційних теорій підприємницької діяльності, типологізації моделей підприємницької поведінки у розвинутих ринкових системах та визначенню напрямів їх трансформацій в умовах глобалізації. Розкрито характер, масштаби та структуру інвестицій у розвиток людського ресурсу країн-ключових інноваторів та обґрунтовано шляхи ефективної реалізації людського капіталу України на основі використання її сучасного економічного потенціалу. Монографія призначена для науковців, економістів-практиків, викладачів, аспірантів, працівників органів державної виконавчої влади та студентів економічних спеціальностей.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20991
ISBN: 978-966-483-215-8
Appears in Collections:Кафедра міжнародної економіки

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2_zmist.pdf5,63 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback