DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет міжнародної економіки і менеджменту (МеіМ) >
Кафедра міжнародної економіки >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20990

Название: Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі
Авторы: Поручник, Анатолій Михайлович
Poruchnyk, Anatoliy
Поручник, Анатолий Михайлович
Submit Date: 2017-03-29T07:47:50Z
Issue Date: 21-May-2008
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Поручник А. М. Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі : монографія / А. М. Поручник ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2008. – 352 с.
Краткий осмотр (реферат): У монографії проведено комплексний аналіз сутності категорії «національний інтерес», розкрито характер і структуру національних економічних інтересів України та визначено основні механізми їх реалізації у внутрішній і зовнішній сферах. Значну увагу приділено дослідженню проблем, що виникають у процесі трансформаційних перетворень української економіки, та обґрунтовано необхідність досягнення Україною економічної самодостатності в умовах глобальних викликів на основі національної ідеї та поетапного опанування постіндустріальної моделі розвитку. Розглядається також питання вибору Україною оптимального варіанта інтеграційної моделі в умовах полівекторності. Монографія призначена для науковців, практикантів-економістів, аспірантів, державних службовців та студентів економічних спеціальностей.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20990
ISBN: 978-966-483-121-2
Appears in Collections:Кафедра міжнародної економіки

Files in This Item:

File Description SizeFormat
nation_interest.pdf3,71 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback