DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет міжнародної економіки і менеджменту (МеіМ) >
Кафедра міжнародної економіки >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20988

Название: Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива
Авторы: Лук’яненко, Дмитро Григорович
Lukianenko, Dmytro
Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич
Поручник, Анатолій Михайлович
Poruchnyk, Anatoliy
Поручник, Анатолий Михайлович
Столярчук, Ярослава Михайлівна
Stoliarchuk, Yaroslava
Столярчук, Ярослава Михайловна
Антонюк, Лариса Леонтіївна
Антонюк, Лариса Леонтьевна
Сацик, Володимир Іванович
Сацик, Владимир Иванович
Лук’яненко, Ольга Дмитрівна
Lukianenko, Olga
Лукьяненко, Ольга Дмитриевна
Submit Date: 2017-03-29T06:59:38Z
Issue Date: 12-Nov-2010
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива : монографія / [Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка та А. М. Поручника ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – 334 с.
Краткий осмотр (реферат): У монографії проведено комплексне дослідження циклічно-нерівномірного характеру розвитку капіталістичної ринкової системи з розкриттям еволюції його соціально-економічних вимірів, визначено критерії ідентифікації економічних циклів та здійснено економетричне оцінювання економічних циклів ХХ ст. Значну увагу приділено оцінюванню ефективності ключових важелів та інструментів анти циклічного регулювання економіки, реалізованих провідними країнами світу протягом останнього століття. Досліджено модифікацію циклічної форми руху капіталістичного відтворення в епоху глобалізації та розкрито політекономію глобального економічного циклу. Розглядається також вплив глобальної економічної кризи 2007–2009 рр. на економіку України у її галузево-секторальному вимірі та визначаються національні пріоритети анти циклічного регулювання української економіки. Для науковців, економістів-практиків, викладачів, аспірантів, працівників органів державної виконавчої влади та студентів економічних спеціальностей.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20988
ISBN: 978-966-483-386-5
Appears in Collections:Кафедра міжнародної економіки

Files in This Item:

File Description SizeFormat
anticyclic_regul.pdf3,47 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback