DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет обліку та податкового менеджменту >
Кафедра аудиту >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20624

Название: Касовий метод обліку: спогади про майбутнє
Авторы: Кириленко, Сергій Анатолійович
Кириленко, Сергей Анатольевич
Submit Date: 2017-02-13T13:43:42Z
Issue Date: 25-Nov-2016
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Кириленко С. Касовий метод обліку: спогади про майбутнє / Сергій Кириленко // Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, М-во фінансів України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; [редкол.: М. І. Бондар (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 56–58.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20624
ISBN: 978–966–926–115–1
Appears in Collections:Кафедра аудиту

Files in This Item:

File Description SizeFormat
56-58.pdf235,14 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback