DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет управлiння персоналом, соціології та психології >
Кафедра управління персоналом та економіки праці >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20468

Название: Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці
Авторы: Поручник, Анатолій Михайлович
Поручник, Анатолий Михайлович
Столярчук, Ярослава Михайлівна
Столярчук, Ярослава Михайловна
Колот, Анатолій Михайлович
Kolot, Anatoliy
Колот, Анатолий Михайлович
Звіргзде, К. І.
Свєтлов, А. А.
Солодковський, Юрій Мечиславович
Солодковский, Юрий Мечиславович
Антонюк, Лариса Леонтіївна
Антонюк, Лариса Леонтьевна
Хоменко, Ольга Володимирівна
Лук’яненко, Дмитро Григорович
Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич
Поручник, Світлана Геннадіївна
Поручник, Светлана Геннадьевна
Євдоченко, Олена Олександрівна
Евдоченко, Елена Александровна
Столярчук, В.
Гурова, Юлія Сергіївна
Гурова, Юлия Сергеевна
Бусарєв, Д. В.
Герасименко, Оксана Олександрівна
Herasymenko, Oksana
Герасименко, Оксана Александровна
Герасименко, Г. В.
Цимбал, Людмила Іванівна
Цимбал, Людмила Ивановна
Антонюк, Катерина Вікторівна
Антонюк, Екатерина Викторовна
Черницька, Тетяна Володимирівна
Черницкая, Татьяна Владимировна
Ільницький, Денис Олександрович
Ильницкий, Денис Александрович
Кудінова, Алевтина Віталіївна
Кудинова, Алевтина Витальевна
Верба, Денис Володимирович
Верба, Денис Владимирович
Submit Date: 2017-01-17T12:41:13Z
Issue Date: 2016
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці [Електронний ресурс] : монографія / [А. М. Поручник, Я. М. Столярчук, А. М. Колот] ; за заг. ред. А. М. Поручника та Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – 332 с. – Назва з екрану.
Краткий осмотр (реферат): Монографію присвячено комплексному дослідженню стратегій конкурентного розвитку суб’єктів міжнародної економічної системи та напрямів їх трансформації у глобальному середовищі. Значну увагу приділено аналізу стратегічних пріоритетів економічного розвитку окремих країн та регіонів за умов глобальної нестійкості крізь призму реалізації національних інтересів і досягнення глобальних цілей. На основі системного аналізу сучасних тенденцій глобальної корпоратизації економічної діяльності висвітлено особливості галузево-секторальних політик ТНК і сутність новітньої конкупераційної моделі міжкорпоративної взаємодії на глобальних ринках. У контексті соціалізації глобальної економіки також розкрито філософію соціальної відповідальності з ідентифікацією її суб’єктів та механізму впливу на сучасні стратегії конкурентного розвитку держав і корпоративного сектору.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20468
ISBN: 978-966-926-119-9
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом та економіки праці

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Strateh.pdf3,58 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback