DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра національної економіки та публічного управління >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/1585

Название: Корекція фіскальної політики в умовах фінансової кризи
Авторы: Александрова, Марія Миколаївна
Aleksandrova, Maria
Ключевые слова: фіскальні важелі
ефективність
фінансова криза
державне регулювання
фінансовий потенціал держави
фискальные рычаги
эффективность
финансовый кризис
государственное регулирование
финансовый потенциал государства
Submit Date: 2012-05-22T08:05:04Z
Issue Date: 14-Apr-2011
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Александрова М. М. Корекція фіскальної політики в умовах фінансової кризи / М. М. Александрова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 2. – С. 210–217.
Краткий осмотр (реферат): Статтю присвячено дослідженню основних причин недостатньої ефективності застосування фіскальних важелів у практиці державного регулювання. Акцентовано увагу на теоретико-методологічних прорахунках, що не дозволяють максимально використати потенціал цих важелів для мінімізації наслідків фінансової кризи та забезпечення подальшого розвитку.
Статья посвящена исследованию основных причин недостаточной эффективности применения фискальных рычагов в практике государственного регулирования. Акцентировано внимание на теоретико-методологических просчетах, не позволяющих максимально использовать потенциал этих рычагов для минимизации последствий финансового кризиса и обеспечения дальнейшего развития.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/1585
Appears in Collections:№ 26 (частина 2)
Кафедра національної економіки та публічного управління

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Aleksandrova.pdf361,03 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback