DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет міжнародної економіки і менеджменту (МеіМ) >
Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/14566

Название: Конкретні заходи щодо удосконалення підготовки фахівців в Україні в контексті Болонської декларації
Авторы: Шпильківська, Лариса Степанівна
Шпильковская, Лариса Степановна
Submit Date: 2016-02-23T13:25:50Z
Issue Date: 2-Feb-2005
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Шпильківська Л. С. Конкретні заходи щодо удосконалення підготовки фахівців в Україні в контексті Болонської декларації / Л. С. Шпильківська // Удосконалення змісту та форм організації навчального процесу відповідно до міжнародних стандартів : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 2–4 лют. 2005 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, О. О. Субіна, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2005. – Т. 1. – С. 265–266.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/14566
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
265-266.pdf166,63 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback