DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/12087

Название: Оптимізація системи оцінювання знань студентів з дисципліни «Фінансовий аналіз» при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Авторы: Островська, Ольга Анатоліївна
Островская, Ольга Анатольевна
Submit Date: 2015-12-15T13:46:26Z
Issue Date: Feb-2007
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Островська О. А. Оптимізація системи оцінювання знань студентів з дисципліни «Фінансовий аналіз» при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / О. А. Островська // Теоретичні та практичні підходи до впровадження нового покоління освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців: шляхи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 6–8 лют. 2007 р. : в 2 ч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2007. – Ч. І. – С. 408–409.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/12087
Appears in Collections:Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
408-409.pdf219,86 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback