DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет управлiння персоналом, соціології та психології >
Кафедра управління персоналом та економіки праці >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/11863

Название: Трансцендентний підхід у професійній підготовці кадрів в Україні
Авторы: Фіненко, Олександр Юрійович
Финенко, Александр Юрьевич
Submit Date: 2015-12-08T09:59:03Z
Issue Date: Nov-2015
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Фіненко О. Ю. Трансцендентний підхід у професійній підготовці кадрів в Україні / О. Ю. Фіненко // Трансформація соціально-трудової сфери: сучасні виклики, тенденції, домінанти інноваційного розвитку [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., приуроч. до 50-я каф. Упр-ня персоналом та екон. праці КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2–6 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: А. М. Колот (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 175–178. – Назва з титул. екрану.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/11863
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом та економіки праці

Files in This Item:

File Description SizeFormat
175-178.pdf188,44 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback