DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет управлiння персоналом, соціології та психології >
Кафедра управління персоналом та економіки праці >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/11648

Название: Ресурси та моделі глобального економічного розвитку
Авторы: Колот, Анатолій Михайлович
Kolot, Anatoliy
Колот, Анатолий Михайлович
Поручник, Анатолій Михайлович
Поручник, Анатолий Михайлович
Лук’яненко, Дмитро Григорович
Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич
Столярчук, Ярослава Михайлівна
Столярчук, Ярослава Михайловна
Антонюк, Лариса Леонтіївна
Антонюк, Лариса Леонтьевна
Вінська, Оксана Йосипівна
Винская, Оксана Осиповна
Гафарова, Каріне Едемівна
Gafarova, K.
Гафарова, Каринэ Эдемовна
Герасименко, Оксана Олександрівна
Herasymenko, Oksana
Герасименко, Оксана Александровна
Гжесюк, Аліна Олександрівна
Гжесюк, Алина Александровна
Гордєєва, Тамара Федорівна
Гордеева, Тамара Фёдоровна
Лук’яненко, Ольга Дмитрівна
Гуртов, Денис Олегович
Дзебих, Ірина Борисівна
Дзебих, Ирина Борисовна
Євдоченко, Олена Олександрівна
Евдоченко, Елена Александровна
Зарицька, Ірина Анатоліївна
Зарицкая, Ирина Анатольевна
Ільніцький, Ярослав Васильович
Ильницкий, Ярослав Васильевич
Лиськова, Леся Миколаївна
Лыськова, Леся Николаевна
Медвідь, Тетяна Анатоліївна
Медведь, Татьяна Анатольевна
Мозговий, Олег Миколайович
Мозговой, Олег Николаевич
Моторна, Ірина Іванівна
Моторная, Ирина Ивановна
Мусієць, Тетяна Вікторівна
Мусиец, Татьяна Викторовна
Никонюк, Катерина Олегівна
Никонюк, Екатерина Олеговна
Нужненко, Катерина Анатоліївна
Нужненко, Екатерина Анатольевна
Оболенська, Тетяна Євгенівна
Оболенская, Татьяна Евгеньевна
Овчаренко, Анна Олександрівна
Овчаренко, Анна Александровна
Олефіренко, Вікторія Володимирівна
Олефиренко, Виктория Владимировна
Панченко, Євген Григорович
Панченко, Евгений Григорьевич
Петрашко, Людмила Петрівна
Petrashko, Ludmila
Петрашко, Людмила Петровна
Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна
Руденко-Сударева, Лариса Владимировна
Сірик, Олександр Миколайович
Сирик, Александр Николаевич
Солодковська, Ганна Володимирівна
Солодковская, Анна Владимировна
Сусловська, Таісія Евгеніївна
Сусловская, Таисия Евгеньевна
Тимків, Ірина Валеріївна
Тымкив, Ирина Валерьевна
Тіпанов, Владислав Вікторович
Типанов, Владислав Викторович
Тітова, Олена Сергіївна
Титова, Елена Сергеевна
Ткаленко, Світлана Іванівна
Ткаленко, Светлана Ивановна
Усенко, Любов Миколаївна
Усенко, Любовь Николаевна
Федірко, Олександр Анатолійович
Федирко, Александр Анатольевич
Фролова, Тетяна Олександрівна
Фролова, Татьяна Александровна
Хорошаєв, Євгеній Сергійович
Хорошаев, Евгений Сергеевич
Циганкова, Тетяна Михайлівна
Цыганкова, Татьяна Михайловна
Чередніченко, Тетяна Володимирівна
Чередниченко, Татьяна Владимировна
Чернявська, Олена Іванівна
Чернявская, Елена Ивановна
Чужиков, Віктор Іванович
Чужиков, Виктор Иванович
Швидкий, Олег Анатолійович
Швыдкий, Олег Анатольевич
Submit Date: 2015-12-01T10:28:19Z
Issue Date: 2011
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Ресурси та моделі глобального економічного розвитку : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т глоб. екон. політики, Ін-т соц.-труд. відносин ; [Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот, Я. М. Столярчук, та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка та А. М. Поручника. – Київ : КНЕУ, 2011. – 703 с.
Краткий осмотр (реферат): Монографія присвячена системному дослідженню світогосподарських трансформацій крізь призму ефективного використання глобального ресурсного потенціалу та модернізації національних стратегій економічного розвитку. Дається оцінка інноваційно-технологічного ресурсу глобального розвитку, визначаються позиції транснаціональних корпорацій на світовому ринку та характеризуються галузево-секторальні пропорції глобальної економіки. Окреслено домінанти розвитку міжнародної торгівлі й маркетингу та ключові компоненти фінансового механізму забезпечення світової економічної рівноваги в єдності диверсифікації фінансово-банківської діяльності та інструментів розвитку фондового та валютного ринків. Проведено факторний аналіз конкурентного лідерства ТНК та визначено вплив регіонально-інтеграційних чинників на конкурентоспроможний розвиток країн. Значну увагу приділено дослідженню соціального виміру глобальної моделі економічного розвитку та аналізу напрямків сучасної модифікації соціально-трудової сфери.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/11648
ISBN: 978–966–483–537–1
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом та економіки праці

Files in This Item:

File Description SizeFormat
resur_model.pdf7,6 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback