DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра менеджменту >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/1042

Название: Інноваційна активність підприємства як економічна категорія
Авторы: Лазаренко, Юлія Олександрівна
Ключевые слова: інноваційна активність
інноваційна діяльність
інноваційний потенціал
інноваційно-активне підприємство
Submit Date: 2012-01-13T11:38:42Z
Issue Date: 2010
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Лазаренко Ю. О. Інноваційна активність підприємства як економічна категорія / Ю. О. Лазаренко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 40–48.
Краткий осмотр (реферат): У статті висвітлено існуючі теоретичні підходи щодо визначення категорії «інноваційна активність», розглянуто їх ключові особливості, виокремлено напрямки та основні показники, за якими здійснюється оцінка рівня інноваційної активності підприємства в межах зазначених підходів. Досліджено відмінності між традиційними та інноваційними суб’єктами малого підприємництва, виокремлено особливості малих підприємств інноваційного типу. На підставі узагальнення переваг та недоліків розглянутих теоретичних підходів запропоновано авторське визначення категорії «інноваційна активність малого підприємства» та наведено її найважливіші характеристики.
The article is dedicated to the problem of definition of the essence of innovation activity as an economic category. The theoretical approaches to the definition of innovation activity and their key features are analyzed in the article; basic indicators used to assess the level of innovation activity of the enterprise are also reviewed. The definition of innovation activity of small enterprise is offered on the basis of summarizing the advantages and disadvantages of the considered theoretical approaches. Essential features of this category are also considered in the article. Differences between traditional and innovative small enterprises are also examined in the article; special attention is given to innovative small businesses.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/1042
Appears in Collections:Випуск № 26-27
Кафедра менеджменту

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Lazarenko.pdf464,32 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback