Шаблоны для Joomla 3 здесь

Засновник Київського комерційного інституту


Публікації про організаційну та наукову діяльність Довнар-Запольського у Київському комерційному інституті (монографії, наукові збірники, довідники, статті з періодичних видань та видань, що продовжуються) згруповано в хронологічному порядку, в межах року – за алфавітним принципом.1906

На вищих комерційних курсах Довнар-Запольського [інформація про прохання М. В. Довнар-Запольського до міського голови, щоб слухачів курсів не брали в солдати] // Рада. – 1906. – 21 вересня (№ 6). – С. 3. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001111. – Дата звернення: 21.09.2022.
Місце зберігання газети: НБУВ, відділ газетних фондів

1907

Весь Киев : адресная и справочная книга на 1907 г. – Киев : Издание Богуславского, 1907. – 1699 с. и стб. разд. паг. : план. – Режим доступа: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0000058. – Дата обращения: 19.03.2018.
Стб. 615–616: М. В. Довнар-Запольский – директор высших коммерческих курсов.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж17933

Весь Юго-Западный край [Электронный ресурс] : справочная книга торгово-пром. и фабрично-заводских предприятий. – Электрон. текстовые данные. – Київ, 1907. – 502 с. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0002598. – Дата обращения: 14.02.2023.
С. 92: М. В. Довнар-Запольский – директор высших коммерческих курсов.

З вищих комерційних курсів проф. Довнар-Запольського // Рада. – 1907. – 7 жовтня (№ 226). – С. 2–3. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001112. – Дата звернення: 21.09.2022.
Місце зберігання газети: НБУВ, відділ газетних фондів

1908

Адрес-календарь учебного отдела и подведомственных ему учреждений на 1908 год / М-во торговли и пром-сти, учеб. отд. – Санкт-Петербург : Тип. А. В. Орлова, 1908. – XXIV, 230 с.
С. 89: о Высших коммерческих курсах М. В. Довнар-Запольского.
Шифр зберігання книги у Державній науковій архівній бібліотеці: XVII-6ж А32

Весь Киев : адресная и справочная книга на 1908 г. – Киев : Издание Богуславского, 1908. – 1688 с. и стб. разд. паг. : план. – Режим доступа: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0000057. – Дата обращения: 19.03.2018.
Стб. 623: М. В. Довнар-Запольский – директор высших коммерческих курсов (Коммерческий институт).
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж17933

З життя вищих шкіл : З Київського комерційного інституту // Рада. – 1908. – 4 сентября (17 вересня) (№ 202). – С. 3. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 11.04.2019.
С. 3: М. В. Довнар-Запольський – директор Київського комерційного інституту.
Місце зберігання газети: НБУВ, відділ газетних фондів

1909

В київському комерційному інституті : [інформація про виступ М. В. Довнар-Запольського на відкритті установчих зборів Економічного товариства] // Рада. – 1909. – 26 лютого (№ 35). – С. 3. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001114. – Дата звернення: 21.09.2022.
Місце зберігання газети: НБУВ, відділ газетних фондів

В київському комерційному інституті : [повідомлення від М. В. Довнар-Запольського] // Рада. – 1909. – 3 лютого (№ 16). – С. 3. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001114. – Дата звернення: 21.09.2022.
Місце зберігання газети: НБУВ, відділ газетних фондів

Весь Киев : адресная и справочная книга на 1909 г. – Киев : Издание Богуславского, 1909. – 1849 с. и стб. разд. паг. : план. – Режим доступа: http://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=7493. – Дата обращения: 02.01.2019.
Стб. 485: М. В. Довнар-Запольский – директор Коммерческого института.
Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Я23(4УКР) В38

З життя вищих шкіл : З Київського комерційного інституту // Рада. – 1909. – 21 января (3 лютого) (№ 16). – С. 3. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 11.04.2019.
С. 3: М. В. Довнар-Запольський – директор Київського комерційного інституту.
Місце зберігання газети: НБУВ, відділ газетних фондів

Записка о Киевском коммерческом институте. – Киев : Тип. И. И. Чоколова, 1909. – 29 с.: вкл. л. ил. – Оттиск из "Известий Киевского коммерческого института." Кн. 1.
Шифр зберігання книги в Державній науковій архівній бібліотеці: 18-6-Б2 З-32

Записка о Киевском Коммерческом Институте // Известия Киевского коммерческого института, состоящего в ведении Министерства промышленности и торговли. – Киев : Тип. И. И. Чоколова, 1909. – Кн. 1. – С. 1–29. – Див. повний текст в колекції цифрової бібліотеки КНЕУ «Видання Університету (1909–1927)»: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/Litipus/Vudann_KKI/
С. 1–6, 10: М. В. Довнар-Запольский и Киевский коммерческий институт.
Шифр зберігання книги: 330 И33

Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1909 год : (год издания шестой). – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1909. – 705 с. разд. паг., 1 план : ил. – Режим доступа: http://www.nibu.kiev.ua/elfond/Kiev-1909/Kiev-1909.pdf. – Дата обращения: 02.01.2019.
С. 256: М. В. Довнар-Запольский – председатель совета и директор института.
Шифр зберігання книги в НІБ України: 058 К17

Марголин Д. Студенческий справочник : руководство для поступающих во все высш. учеб. заведения за границей / сост. Д. Марголин. – Киев : Сотрудник, 1909. – XIV, [2], 504 с. : табл.
С. 344: Коммерческий институт в Киеве, учрежденный М. В. Довнар-Запольским.
Шифр зберігання в НБУВ: В182352

Нарада про вищу комерційну освіту :[повідомлення про від’їзд М. В. Довнар-Запольського на нараду Міністерства торгівлі і промисловості] // Рада. – 1909. – 8 червня (№ 117). – С. 2. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001114. – Дата звернення: 21.09.2022.
Місце зберігання газети: НБУВ, відділ газетних фондів

Товариство прихильників соціальних наук : [інформація про прохання М. В. Довнар-Запольського дати дозвіл на заснування в інституті Київського товариства любителів соціальних знань] // Рада. – 1909. – 21 жовтня (№ 226). – С. 2. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001114. – Дата звернення: 21.09.2022.
Місце зберігання газети: НБУВ, відділ газетних фондів

1910

Весь Киев : адресная и справочная книга [Электронный ресурс] / издатель: С. М. Богуславский. – Электрон. текстовые данные. – Киев : Типография 1-й Киевской артели Печатного дела, 1910. – 775 c. – Режим доступа: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0005603. – Дата обращения: 20.09.2022.
Стб. 516–517: Коммерческий институт в Киеве, учрежденный М. В. Довнар-Запольским.

Весь Киев в кармане 1911 г. : адресная и справочная книжка. – Киев : Издание Ф. Л. Иссерлиса, [1910]. – 500, 82 с.: [250] с. реклам. – Приплетено к кн.: Путеводитель по городу Киеву со справочным отделом. – Киев : Издание М. И. Трифонова, 1914. – 93, 5 с. – Режим доступа: https://nibu.kyiv.ua/. – Дата обращения: 20.09.2022.
С. 183–184: Коммерческий институт в Киеве, учрежденный М. В. Довнар-Запольским.
Шифр зберігання книги у НІБ України: 9(с2)к П90

Довнар-Запольский // Новый энциклопедический словарь / [под общ. ред. К. К. Арсеньева]. – Санкт-Петербург : Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон, [191-?]. – Т. 16. – Стб. 462.
Шифр зберігання в НБУВ: В95728/16

Записка о Киевском коммерческом институте [Электронный ресурс] // Известия Киевского коммерческого института, состоящего в ведении Министерства промышленности и торговли. – 1910. – К. 4. – С. 1–50. – Электрон. текстовые данные. – Див. повний текст в колекції цифрової бібліотеки КНЕУ «Видання Університету (1909-1927)»: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/Litipus/Vudann_KKI/.
С. 3: М. В. Довнар-Запольский и учреждение Коммерческого института.

Записка о Киевском коммерческом институте (1910). – Киев : Тип. И. И. Чоколова, 1910. – 58 с. : ил. – Оттиск из "Известий Киевского коммерческого института". Кн. 4.
Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Рк. У.р(28) З-32
Шифр зберігання книги в Державній науковій архівній бібліотеці: 18-6-Б2 З-32

Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1910 год : (год издания седьмой). – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1910. – ХVІІІ, 816 с. : ил. – Режим доступа: http://www.nibu.kiev.ua/elfond/Kiev-1910/Kiev-1910.pdf. – Дата обращения: 02.01.2019.
С. 360: М. В. Довнар-Запольский – председатель совета и директор Коммерческого института.
Шифр зберігання книги в НІБ України: 058 К17

Останні вісті : Проект статуту комерційних інститутів // Рада. – 1910. – 22 сентября (5 жовтня) (№ 214). – С. 4. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. - Дата звернення: 11.04.2019.
С. 4: участь М. В. Довнар-Запольського у розробці проекту статуту комерційних інститутів
Місце зберігання газети: НБУВ, відділ газетних фондів

Пичета В. Довнар-Запольский Митрофан Викторович / В. Пичета // Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / под ред. Ю. С. Гамбарова. – Москва : Русский библиогр. ин-т Гранат, [1910?]. – Т. 18. – Стб. 515
Шифр зберігання в НБУВ: Вр 3066/18
Шифр зберігання в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Мдз 329-18

1911

Весь Киев : адресная и справочная книга. – Киев : Издание Богуславского, 1911. – [Вып.] на 1911. – 2270 с. и стб. разд. паг. : план. – Режим доступа: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0000054. – Дата обращения: 13.03.2018.
Стб. 509: Киевский коммерческий институт, учрежденный М. В. Довнар-Запольским.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж17933
Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: В51559

Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1911 год : (год издания восьмой). – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1911. – 920 с. разд. паг. : ил. – Режим доступа: http://www.nibu.kiev.ua/elfond/026/index.html. – Дата обращения: 15.03.2018.
С. 322: М. В. Довнар-Запольский – председатель совета и директор Коммерческого института.
Шифр зберігання книги в НІБ України: 9(С2Киев) К17

Кечеджи-Шаповалов М. В. К вопросу о законодательной нормировке высшего коммерческого образования в России / М В. Кечеджи-Шаповалов // Коммерческое образование, его значение, задачи, методы и организация (в России и за границей) : Статьи. Доклады. Речи. 1902–1911 гг. / М. В. Кечеджи-Шаповалов. – Санкт-Петербург : Книжный склад Т-ва "Улей", 1911. – С. 89–114.
С. 99: М. В. Довнар-Запольский – директор Киевского коммерческого института.
Шифр зберігання книги в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського: Рк373:38 К 37

Марголин Д. Справочник по высшему образованию : руководство для поступающих во все высшие учебные заведения России / сост. Д. Марголин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Киев : Сотрудник, 1911. – XV, 507 с. – Режим доступа: http://194.44.28.246/dcvisu/documents/visu/462. – Дата обращения: 22.05.2018.
С. 304: Коммерческий институт в Киеве, учрежденный М. В. Довнар-Запольским.
Шифр зберігання книги в ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського: Рк378(08) М25

1912

Весь Киев : адресная и справочная книга. – Киев : Издание Богуславского, 1912. – 2268 с. и стб. разд. паг., 1 план. – Режим доступа: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0000053. – Дата обращения: 15.03.2018.
Стб. 510: Киевский коммерческий институт, учрежденный М. В. Довнар-Запольским.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж17933

Весь Киев, карманный на 1912 год. – Киев : Меркурий, 1912. – 5, 238, 32 с., 1 план : ил.
С. 70: М. В. Довнар-Запольский – директор Киевского коммерческого института.

Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1912 год : (год издания девятый). – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1912. – 878 с. разд. паг., 1 план : ил. – Режим доступа: http://nibu.kiev.ua/. – Дата обращения: 08.06.2018.
С. 291: М. В. Довнар-Запольский – директор Коммерческого института.
Шифр зберігання книги в НІБ України: 9(с2)г К171

Местные известия // Киевлянин. – 1912. – 28 августа (№ 238). – С. 2–3. – Режим доступа: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата обращения: 07.12.2018.
С. 3: о директоре Киевского коммерческого института М. В. Довнар-Запольском.
Місце зберігання газети: НБУВ, відділ газетних фондів

Местные известия // Киевлянин. – 1912. – 26 ноября (№ 328). – С. 3. – Режим доступа: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата обращения: 07.12.2018.
С. 3: М. В. Довнар-Запольский и Киевский коммерческий институт.
Місце зберігання газети: НБУВ, відділ газетних фондів

Спутник по г. Киеву : ил. путеводитель по Киеву и его окрестностям : с адресами отделов, фототипическими видами и планами г. Киева. – 7-е изд., испр. и доп. Д. Марголиным. – Киев : С. М. Богуславский, 1912. – 164, 136 с., 1 план : ил.
С. 73: Киевский коммерческий институт, учрежденный М. В. Довнар-Запольским.
Шифр зберігання в НІБ України: 9(c2) C748

У комерційному інституті : [про переговори М. В. Довнар-Запольського щодо нового статуту] // Рада. – 1912. – 10 вересня (№ 196). – С. 2. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001117. – Дата звернення: 21.09.2022.
Місце зберігання газети: НБУВ, відділ газетних фондів

1913

* Аренштам К. Записка о Киевском коммерческом институте / [К. Аренштам]. – Киев : тип. "Работник", 1913. – 14 с.

Весь Киев : адресная и справочная книга. – Киев : Издание Богуславского, 1913. – 2490 с. и стб. разд. паг., 1 план. – Режим доступа: http://irbis-nbuv.gov.ua. – Дата обращения: 08.06.2018.
Стб. 623: М. В. Довнар-Запольский – директор Киевского коммерческого института.
Шифр зберігання книги в НІБ України: 9(с2)г В389

Весь Киев, карманный на 1913 год [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – Киев : Меркурий, 1913. – XVIII, 272, 32 с. : ил.
С. 69–70: Киевский коммерческий институт, директор М. В. Довнар-Запольский.

Весь Юго-Западный край : справочная и адресная книга по Киевской, Подольской и Волынской губерниям / сост. Юго-Западным Отделением Российской Экспортной Палаты под общим наблюдением профессора М. В. Довнар-Запольского и под ред. преподавателя Киевского Коммерческого Института А. И. Ярошевича. – Киев, 1913. – 1094 с. – Режимы доступа: http://www.nibu.kiev.ua/. – Дата обращения: 02.01.2019 ; http://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=7492. – Дата обращения: 02.01.2019.
С. 243–245: М. В. Довнар-Запольский и Киевский коммерческий институт.
Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: В47474
Шифр зберігання книги в НІБ України: 058 В38

Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1914 год : (год издания одиннадцатый). – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1913. – 606 с., 777 стб. разд. паг., 2 плана : ил. – Режим доступа: http://nibu.kiev.ua/. – Дата обращения: 20.12.2018.
Стб. 457: М. В. Довнар Запольский – директор Коммерческого института.
Шифр зберігання книги в НІБ України: 9(с2Киев) К17

Киевский Коммерческий институт [Электронный ресурс] : [история возникновения и современное состояние] : [альбом]. – Электрон. текстовые данные. – Киев, 1913. – 32 с., 24 л. ил. – Див. повний текст в колекції цифрової бібліотеки КНЕУ «Видання Університету (1909–1927)»: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/Litipus/Vudann_KKI/.
С. 3: М. В. Довнар-Запольский и Киевский коммерческий институт.

Спутник по г. Киеву : иллюстрированный путеводитель по Киеву и его окрестностям : с адресным отделом, фототипическими видами и планом г. Киева [Электронный ресурс]. – 8-е изд. С. М. Богуславского, испр. и доп. Д. Марголиным. – Электрон. текстовые данные. – Киев, 1913. – 190, 138 с. : ил. – Режим доступа: https://dlib.kiev.ua/items/show/194#?c=0&m=0&s=0&cv=0. – Дата обращения: 22.09.2022.
С. 94: М. В. Довнар-Запольский – директор киевского коммерческого института

1914

Весь Киев [Электронный ресурс] : адресная и справочная книга. – Электрон. текстовые данные. – Киев : Издание Богуславского, 1914. – 1822 с. и стб. разд. паг., 1 план. – Режим доступа: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0000050. – Дата обращения: 15.03.2018.
Стб. 565–567: Киевский коммерческий институт, учрежденный М. В. Довнар-Запольским.

Весь Киев, карманный на 1914 год [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – Киев : Меркурий, 1913. – V, 246, [2], 32 с., 1 план : ил.
С. 61: Киевский коммерческий институт, директор М. В. Довнар-Запольский.

Довнар-Запольский // Русская энциклопедия / под ред. С. А. Адрианова [и др.]. – Санкт-Петербург : Деятель, [1914]. – С. 253.
Шифр зберігання в НІБ України: 03 Р89

Настольный справочник г. Киева : (Алф. указ. торг.-пром. фирм, предприятий и проч.) на 1914–15 гг. – Киев : Уникум, 1914. – [8], 94, 93 с.
С. 24–25: М. В. Довнар-Запольский и Киевский коммерческий институт.
Шифр зберігання книги у Державній науковій архівній бібліотеці: О3 Н32

1915

Весь Киев : адресная и справочная книга. – Киев : Издание Богуславского, 1915. – 1797 с. и стб. разд. паг., 1 план. – Режим доступа: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0000051. – Дата обращения: 15.03.2018.
Стб. 451–456: М. В. Довнар-Запольский – директор Киевского коммерческого института.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж17933

Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1915 год : (год издания двенадцатый). – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1915. – 729 с. разд. паг., 1 отд. план : ил. – Режим доступа: http://nibu.kiev.ua/. – Дата обращения: 26.12.2018.
С. 176: М. В. Довнар Запольский – директор Коммерческого института.
Шифр зберігання книги в НІБ України: 058 К38

1916

Весь Саратов : справочник-календарь на 1916 г. – Саратов, [1916]. – 3, V, 176 с., 1 л. план.
Шифр зберігання в НБУВ: Календари В38
С. 92–93: М. В. Довнар-Запольский – директор Киевского коммерческого института.

Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1916 год : (год издания тринадцатый). – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1916. – 542 с., 712 стб. разд. паг., 1 план : ил. – Режим доступа: http://nibu.kiev.ua/. – Дата обращения: 04.01.2019.
Стб. 490: М. В. Довнар-Запольский – директор Киевского коммерческого института.
Шифр зберігання книги в НІБ України: 9(с2Киев) К17

Перспективный план г. Киева, путеводитель и справочная книжка : Киев, его святыни, древности, памятники, достопримечательности и окрестности. – 3-е изд., доп. и улучш. – Киев : А. Максимов, 1916. – 42, 23 с., 1 л. пл. : ил.
С. 37: М. В. Довнар-Запольский и Киевский коммерческий институт.
Шифр зберігання книги у Державній науковій архівній бібліотеці: 3-У П26

1964

Бандарчык В. Гісторыя беларускай этнаграфіі XIX ст. [Электронны рэсурс] / В. К. Бандарчык ; Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору НАН Беларусі. – Электронныя тэкставыя дадзеныя. – Мінск : Навука і тэхніка, 1964. – 284 с. – Рэжым доступу: http://knihi.com/Vasil_Bandarcyk/Historyja_bielaruskaj_etnahrafii_XIX_st.html#1. – Дата звароту: 03.04.2019.
С. 202: М. В. Доўнар-Запольскi – дырэктар камерчаскіх курсаў.

1972

Филатова Е. М. Довнар-Запольский / Е. М. Филатова // Экономическая энциклопедия. Политическая экономия : [в 4 т.]. – Москва : Сов. энцикл., 1972. – Т. 1. – С. 445.
Шифр зберігання книги: 330 Э40

1974

З історії КІНГу // Радянський економіст / Київ. ін-т нар. госп-ва імені Д. С. Коротченка. – 1974. – 24 вересня (№ 28–29). – С. 1.
С. 1: М. В. Довнар-Запольський – засновник Київського комерційного інституту.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

1978

Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. / АН УРСР, Ін-т історії ; голов. ред. Ю. Ю. Кондуфор. – Київ : Наук. думка, 1978. – Т. 4 : Україна в період імперіалізму (1900–1917). – 532 с.
С. 434 : М. В. Довнар-Запольський – директор Комерційного інституту.
Шифр зберігання книги: 94(477) І-90

1986

Історія Києва : в 3 т., 4 кн. : пер. з рос. / АН УРСР, Ін-т історії ; редкол.: Ю. Ю. Кондуфор [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1986. – Т. 2 : Київ періоду феодалізму і капіталізму. – 439 с.
С. 375: М. В. Довнар-Запольський – директор Комерційного інституту.
Шифр зберігання книги: 94(477) І-90

1988

Полонська-Василенко Н. Революція 1917: Спогади / Наталія Полонська-Василенко // Український історик. – 1988. – № 1–4. – С. 119–128. – Режим доступу: http://diasporiana.org.ua/periodika/3392-ukrayinskiy-istorik-1988-ch-1-4/. – Дата звернення: 06.03.2019.
С. 122–123, 125–126: про М. В. Довнар-Запольського.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж68768/1988/25/1-4

1989

Бондар Т. Д. Як народжувавсь інститут / Т. Д. Бондар // Радянський економіст / Київ. ін-т нар. госп-ва імені Д. С. Коротченка. – 1989. – 11 травня (№ 20). – С. 2.
С. 2: М. В. Довнар-Запольський – ініціатор створення Київського комерційного інституту.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Михальченко С. И. Из истории высшего образования на Украине в начале ХХ в. / С. И. Михальченко // IV республіканська наук. конф. з історичного краєзнавства : тези доповідей і повідомлень. – Київ, 1989. – С. 368–369.
С. 369: М. В. Довнар-Запольский в Киевском коммерческом институте.
Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: А493456

1993

Вечірко Р. Хто він, засновник нашого вузу? : [про М. В. Довнар-Запольського] / Р. Вечірко // Економіст / Київ. держ. екон. ун-т. – 1993. – Листопад (№ 15–16). – С. 4.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Довнар-Запольский // Энциклопедический словарь : биографии : в 12 т. / Брокгауз и Эфрон. – Москва, 1993. – Т. 4. – С. 755.
Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: М1064-4
Шифр зберігання книги в НІБ України: 03 Б88

Михальченко С. И. М. В. Довнар-Запольский: историк и общественный деятель / С. И. Михальченко // Вопросы истории. – 1993. – № 6. – С. 162–170.
С. 164: М. В. Довнар-Запольский – директор Коммерческого института.
Шифр зберігання журналу в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Я52 В74
Шифр зберігання журналу в НІБ України: 05 В74

1995

Бондар Т. Д. М. В. Довнар-Запольський – засновник нашого вузу / Т. Д. Бондар // Економіст / Київ. держ. екон. ун-т. – 1995. – Лютий (№ 3–4). – С. 3 ; квітень (№ 7–8). – С. 4.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Звіт по темі «Історія Київського державного економічного університету» / викон. Т. Д. Бондар ; М-во освіти України, Київ. держ. екон. ун-т. – Київ : КДЕУ, 1995. – 393 с.
С. 17–20, 45–47, 58, 59: про М. В. Довнар-Запольського.
Шифр зберігання книги: 37 З-43

Лортикян Э. Л. Украинские экономисты первой трети ХХ столетия: очерки истории экономической науки и экономического образования / Э. Л. Лортикян. – Харьков, 1995. – 192 с. – Режим доступа: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0001691. – Дата обращения: 26.03.2018.
С. 37–40: о М. В. Довнар-Запольском и Киевском коммерческом институте.
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА562209
Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: А571854

1996

* Кручак П. С. М. В. Доўнар-Запольскi як вучоны i грамадскi дзеяч : аўтарэф. дыс. ... канд. гiст. навук : 07.00.02 / Петр Сцяпанавiч Кручак ; Беларус. дзярж. тэхналаг. ун-т. – Мiнск, 1996. – 20 с.
С. 14: М. В. Доўнар-Запольскi – дырэктар Кіеўскага камерцыйнага інстытута.

Ліс А. Доўнар-Запольскі Мітрафан Віктаравіч [Электронны рэсурс] / Арсен Ліс // Энцыклапєдыя гісторыі Бєларусі. – Электронныя тэкставыя дадзеныя. – Мінск, 1996. – Т. 3. – С. 272–273. – Рэжым доступу: http://adverbum.org/b-egb3.htm. – Дата звароту: 27.03.2018.

Лортікян Е. Розвиток економічної та комерційної освіти в Україні на початку ХХ ст. / Е. Лортікян // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 1996. – № 1. – С. 35–45. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15. – Дата звернення: 19.03.2018.
С. 36–39: про Київський комерційний інститут та його директора М. В. Довнар-Запольського.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж69332/1996/1

1997

* Кручак П. С. Арганізацыйна-педагагічная дзейнасць М. В. Доўнар-Запольскага (1906–1917 гг.) / П. С. Кручак // Труды БГТУ. Серия: Политология, философия, история, филология. – Минск, 1997. – Вып. 5. – С. 6–8.

Михальченко С. И. М. В. Довнар-Запольский / С. И. Михальченко // Киевская школа в российской историографии (В. Б. Антонович, М. В. Довнар-Запольский и их ученики) / С. И. Михальченко. – Москва : Прометей ; Брянск : Изд-во БГПУ, 1997. – С. 84–174.
С. 95–97: М. В. Довнар-Запольский – директор Коммерческого института.
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 583324

Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: А596435

1998

Ліс А. С. М. В. Доўнар-Запольскі [Электронны рэсурс] / А. С. Ліс // Беларуская энцыклапедыя : ў 18 т. – Электронныя тэкставыя дадзеныя. – Мінск : БелЭн, 1998. – Т. 6. – С. 189. – Рэжым доступу: http://knihi.com/none/Bielaruskaja_encyklapiedyja_djvu.zip.html#Bielaruskaja_encyklapedyja.06.djvu_188.
С. 189: М. В. Доўнар-Запольскі – дыректор Кіеўскага камерцыйнага інстытута.

Лортикян Э. Л. Развитие экономического и коммерческого образования в Украине в начале XX века [Электронный ресурс] / Э. Л. Лортикян // Схід-Захід : історико-культурологічний збірник. – Електрон. текст. дані. – Харків : Майдан, 1998. – С. 135–149. – Режим доступу: https://keui.files.wordpress.com/2010/12/14_lortikyan.pdf. – Дата звернення: 08.01.2019.

Шляхом до національного економічного… / А. Ф. Павленко, Т. Д. Бондар, М. І. Вакуленко [та ін]. – Київ : КНЕУ, 1998. – 141, [16] с.
С. 11, 15, 21: про М. В. Довнар-Запольського.
Шифр зберігання книги: 37 Ш70

1999

Бондарук Т. І. Довнар-Запольський Митрофан Вікторович / Т. І. Бондарук // Юридична енциклопедія / Ю. С. Шемшученко. – Київ : Укр. енцикл., 1999. – Т. 2. – С. 230.
Шифр зберігання книги: 34 Ю70

2000

Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917–1920 : матеріали, документи, спогади : у 3 кн. / [уклад. В. А. Короткий]. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – 702 с. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : засн. у 1994 році).
С. 178–179: про Довнар-Запольського.
Шифр зберігання книги: 37 А51

Даследчык гісторыі трох народаў : М. В. Доўнар-Запольскі : (зборнік навуковых артыкулаў і дакументаў) / Гомел. дзярж. ун-т ім. Ф. Скарыны, Бранскі дзярж. пед. ін-т ім. І. Пятроўскага, Укр. дзярж. навук.-даслед. ін-т арх. справы і дакументазнаўства, Рэчыц. гарвыканкам ; пад рэд. В. М. Лебедзевай. – Гомель ; Рэчыца, 2000. – 293 с. : іл.
Шифр зберігання книги: 94(100) Д20

Киштымов А. Л. Киевский коммерческий институт в судьбе М. В. Довнар-Запольского / А. Л. Киштымов // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвід. зб. наук. пр. / Держкомархів України. – Київ, 2000. – Вип. 2 : Архівознавчі читання. – С. 114–130.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж70545/2000/2

Киштымов А. Л. М. В. Довнар-Запольский – организатор и руководитель Киевского коммерческого института / А. Л. Киштымов // Даследчык гісторыі трох народаў : М. В. Доунар-Запольскі : (зб. навук. арт. і дак.) / Гомел. дзярж. ун-т ім. Ф. Скарыны ; пад рэд. В. М. Лебедзевай. – Гомель ; Рэчыца, 2000. – С. 71–89.
Шифр зберігання книги: 94(100) Д20

Козлов Д. Г. М. В. Довнар-Запольский как экономист-теоретик / Д. Г. Козлов // Даследчык гісторыі трох народаў : М. В. Доунар-Запольскі : (зб. навук. арт. і дак.) / Гомел. дзярж. ун-т ім. Ф. Скарыны ; пад рэд. В. М. Лебедзевай. – Гомель ; Рэчыца, 2000. – С. 230–237.
Шифр зберігання книги: 94(100) Д20

Ліс А. С. Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі: жыццё ў навуцы / А. С. Ліс // Даследчык гісторыі трох народаў : М. В. Доунар-Запольскі : (зб. навук. арт. і дак.) / Гомел. дзярж. ун-т ім. Ф. Скарыны ; пад рэд. В. М. Лебедзевай. – Гомель ; Рэчыца, 2000. – С. 7–16.
С. 14–15: М. В. Доўнар-Запольскі – дыректор Кіеўскага камерцыйнага інстытута.
Шифр зберігання книги: 94(100) Д20

Михальченко С. И. Письма М. В. Довнар-Запольского Е. А. Ляцкому / С. И. Михальченко // Даследчык гісторыі трох народаў : М. В. Доунар-Запольскі : (зб. навук. арт. і дак.) / Гомел. дзярж. ун-т ім. Ф. Скарыны ; пад рэд. В. М. Лебедзевай. – Гомель ; Рэчыца, 2000. – С. 268–293.
С. 274–275: о создании библиотеки при Высших коммерческих курсах.
Шифр зберігання книги: 94(100) Д20

2001

Аўтабіяграфічны дакумент М. В. Доўнар-Запольскага [Электронны рэсурс] / публ. В. М. Лебедзевай // Беларускі археаграфічны штогоднік / Дзярж. камітэт па архівах і справаводству респ. Беларусь, Археографічна камісія, Беларускі навук.-даслед. ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы. – Электронныя тэкставыя дадзеныя. – Мінск, 2001. – Вып. 2. – С. 295–301. – Рэжым доступу: http://www.belniidad.by/sites/default/files/bash/bash02_2001.pdf. – Дата звароту: 13.03.2019.

Гутнов Д. А. Довнар-Запольский Митрофан Викторович (1867–1934) / Д. А. Гутнов // Историки России. Биографии. – Москва : РОССПЭН, 2001. – С. 434–440.
С. 435: М. В. Довнар-Запольский и Киевский коммерческий институт.
Шифр зберігання книги: 9 И90

Довнар-Запольський Митрофан Вікторович // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т. – 2001. – Листопад (№ 24–28). – С. 4.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Майборода Р. Довнар-Запольський Митрофан Вікторович / Р. Майборода, І. Матяш // Довідник з історії України. (А–Я) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т іст. дослідж. ; ред.: І. Підкова, Р. Шуст. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Київ : Генеза, 2001. – С. 216.
Шифр зберігання книги: 94(477) Д58

Матяш І. Митрофан Довнар-Запольський: внесок в українську архівну науку та освіту / І. Матяш // Особа в українській архівістиці : біографічні нариси / І. Матяш. – Київ, 2001. – С. 79–98.
С. 86, 88–89: М. В. Довнар-Запольський – директор Київського комерційного інституту.
Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: А610579

Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі : біябібліяграфічны паказальнік / Гомельскі дзяржаўны ун-т імя Ф. Скарыны ; Беларускі навукова-даследчы ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы ; уклад. В. У. Скалабан [і інш.]. – Мінск : НББ, 2001. – 120 с.
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА605669

Павленко А. Ф. Університет: кроки зростання / А. Ф. Павленко // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т. – 2001. – Грудень (№ 29–31). – С. 3–5.
С. 3: М. В. Довнар-Запольський – засновник Київського комерційного інституту.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

2002

Кіктенко В. О. Нарис з історії українського китаєзнавства. XVIII – перша половина ХХ ст.: дослідження, матеріали, документи / В. О. Кіктенко ; відп. ред. О. Д. Огнєв ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2002. – 194 с.
С. 87: М. В. Довнар-Запольський – засновник Київського комерційного інституту.
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС36980

Рінгіс Л. Перший ректор : [про Довнар-Запольського] / [Людмила Рінгіс] // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т. – 2002. – Вересень (№ 21). – С. 4.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

2003

Артюховська С. Історія починається з 1906 року / Світлана Артюховська // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т. – 2003. – Грудень (№ 17–18). – С. 12.
С. 12: М. В. Довнар-Запольський та Київський комерційний інститут.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Відроджений заново : Юридичний факультет КНЕУ / Київ. нац. екон. ун-т, юрид. ф-т ; [А. Ф. Павленко, В. Ф. Опришко, І. Б. Усенко та ін. ; за заг. ред. В. Ф. Опришка]. – Київ : Оріяни, 2003. – 240 с.
С. 14, 15, 17: про М. В. Довнар-Запольського.
Шифр зберігання книги: 37 В42

Герасименко Н. О. Історична спадщина М. В. Довнар-Запольського (1864–1934) / Н. О. Герасименко // Український історичний журнал. – 2003. – № 6. – С. 143–154. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/. – Дата звернення: 01.02.2018.
С. 149–151: М. В. Довнар-Запольський – засновник Київського комерційного інституту.
Місце зберігання журналу: Бібліотека КНЕУ

Герасименко Н. Митрофан Довнар-Запольський / Неля Герасименко // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукових праць / НАН України, Інститут історії України. – 2002. – Вип. 12. – С. 227–266.
Шифр зберігання в НБУВ: Ж64087/2003/12
Шифр зберігання в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Бп5041-12

Лебедева В. М. М. В. Довнар-Запольський и его наследие / Лебедева В. М., Скалабан В. В., Шумейко М. Ф. // История Белоруссии / М. В. Довнар-Запольский. – Минск : Беларусь, 2003. – 679 с.
С. 6–7: М. В. Довнар-Запольский и Киевский коммерческий институт.
Шифр зберігання книги: 9(И) Д58

Михальченко С. Из истории Киевского коммерческого института / Сергей Михальченко // Пам’ятки : археогр. щорічник / Держкомархів України, УНДІАСД ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 76–86. – Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua/doc/pamjatky/2003.pdf. – Дата звернення: 24.01.2018.
С. 76, 77, 80, 81–85: М. В. Довнар-Запольський та Київський комерційний інститут.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж69828/2003/4

Нам майже 100 років // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т. – 2003. – Березень (№ 5–6). – С. 1.
С. 1: М. В. Довнар-Запольський – перший ректор Київського комерційного інституту.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Художественно иллюстрированный альбом Всероссийской выставки 1913 г. в г. Киеве. – Репринтное изд. – Киев : Книга, 2003. – 370 с.
С. 99: Коммерческий институт в Киеве, учрежденный М. В. Довнар-Запольским.
Шифр зберігання книги: 94(477) Х98

2004

Денисенко Г. Г. Довнар-Запольський Митрофан Вікторович / Г. Г. Денисенко // Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2004. – Т. 2. – С. 427.
Шифр зберігання книги: 94(477) Е64

Лортикян Э. Л. История экономики и экономической мысли Украины : Эволюция рыночной экономики : учеб. пособие / Э. Л. Лортикян. – Харьков : КОНСУМ, 2004. – 359 с.
С. 122–127: М. В. Довнар-Запольский – основатель Киевского коммерческого института.
Шифр зберігання книги: 338 Л78

* Матяш И. Б. К вопросу о концепции научной биографии М. В. Довнар-Запольского / И. Б. Матяш // Чацвёртыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні: Рэчыца, 18–19 верасня 2003 г. : у 2 ч. – Гомель, 2004. – Ч. 1. – С. 5–17.

Павленко Ю. В. Довнар-Запольський Митрофан Вікторович / Ю. В. Павленко // Кияни : біогр. слов. / Л. Г. Андрієнко [та ін.] ; голов. ред. Ю. О. Храмов ; НАН України, Ін-т гуманіст. дослідж., Укр. т-во істориків. – Київ : Фенікс, 2004. – С. 121.
Шифр зберігання книги в НБУВ: СО26033
Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: В54565

2005

Денисенко Г. Г. Довнар-Запольський Митрофан-Вікторович / Галина Денисенко // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : [зб. біографій] / НАН України, Ін-т історії України [та ін.]. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 181–186.
Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: А652007-1

* Михальченко С. И. М. В. Довнар-Запольский – директор Киевского коммерческого института. Новые документы / С. И. Михальченко // Проблемы славяноведения : сб. науч. ст. и материалов. – 2005. – № 7. – С. 393–408.

Рінгіс Л. Довнар-Запольський. На вимогу часу / Людмила Рінгіс // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т. – 2005. – Вересень (№ 24–26). – С. 10.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Сошинська Я. Є. Вища економічна освіта в Україні та її документно-інформаційне забезпечення (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Я. Є. Сошинська // Питання культурології. – 2005. – Вип. 21. – С. 143–149.
Шифр зберігання в Науковій бібліотеці КНУКіМ: 008(05) П352

2006

Вітер І. І. Митрофан Вікторович Довнар-Запольський / І. І. Вітер // Вчені записки : зб. наук. пр. / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [відп. ред. А. Ф. Павленко]. – Київ : КНЕУ, 2006. – Спец. вип. : До 100-річчя Київського національного економічного університету. – С. 56–64.
Шифр зберігання книги: 330 В90

Зайцева З. І. Український науковий рух: інституціональні аспекти розвитку (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : монографія / З. І. Зайцева ; ред. В. М. Даниленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 368 с. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету). – Див. повний текст в електронній бібліотеці КНЕУ: https://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_bibl_litr/
С. 334: про заснування Довнар-Запольським курсів та інституту.
Шифр зберігання книги: 001 З-17

Ніколаєва Т. М. До 100-річчя КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. З історії заснування / Т. М. Ніколаєва // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – 2006–2007. – Грудень–січень (№ 35–39). – С. 18.
С. 18: М. В. Довнар-Запольський – засновник Київського комерційного інституту.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Ректори КНЕУ (1906–2006): матеріали до біографій / І. К. Бовкун, Т. В. Куриленко, Н. Є. Павловська // Вчені записки : зб. наук. пр. / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [відп. ред. А. Ф. Павленко]. – Київ : КНЕУ, 2006. – Спец. вип. : До 100-річчя Київського національного економічного університету. – С. 4–24.
C. 4–5: про Довнар-Запольського Митрофана Вікторовича.
Шифр зберігання книги: 330 В90

Рінгіс Л. Засновник ALMA MATER / Людмила Рінгіс // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – 2006. – Листопад (№ 29–34). – С. 7.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Сторічний поступ. 1906–2006 / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: А. Ф. Павленко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2006. – 272 с.
С. 11–13: про М. В. Довнар-Запольського та Київський комерційний інститут.
Шифр зберігання книги: 37 С82

Хорунжий М. Й. М. В. Довнар-Запольський: такий, яким він був / М. Й. Хорунжий // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – 2006. – Лютий (№ 1–3). – С. 6–7.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

2007

Бусленко Л. М. В. Довнар-Запольський як історик України / Людмила Бусленко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2007. – 104 с.
С. 26: М. В. Довнар-Запольський – засновник Київського комерційного інституту.
Шифр зберігання книги: 94(477) Б92

Войцехівська І. Митрофан Довнар-Запольський / І. Войцехівська // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 170–171.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж15156/2007/1

Знання – обов’язкове знаряддя розвитку // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – 2007. – Вересень (№ 23–25). – С. 9–10.
С. 9, 10: М. В. Довнар-Запольський – засновник Київського комерційного інституту.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Киштымов А. Исследовательский потенциал документов фонда Киевского коммерческого института в государственном архиве г. Киева / Андрей Киштымов // Студії з архівної справи та документознавства. – 2007. – Т. 15. – С. 176–179. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 09.01.2018.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж69076/2007/15

Лебедєва М. В. Довнар-Запольський – гласний Київської міської думи [Електронний ресурс] / Валентина Лебедєва // Студії з архівної справи та документознавства. – 2007. – Т. 15. – С. 172–175. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua/studii/ru/index.htm. – Дата звернення: 02.01.2019.
С. 175: директор Київського комерційного інституту.

Матяш І. Довнар-Запольський Митрофан Вікторович / Ірина Матяш // Українські архівісти (XIX–XX ст.) : біобібліографічний довідник / Держкомархів України, УНДІАСД ; упоряд.: І. Б. Матяш (керівник), С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько [та ін.]. – Київ, 2007. – С. 194–197. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/item/0013214. – Дата звернення: 31.05.2019.
С. 196: М. В. Довнар-Запольський – директор Київського комерційного інституту.
Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: В62297

Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі : біябібліягр. паказ. / Гомел. дзярж. ун-т імян. Ф. Скарыны, Беларус. навук.-даслед. ін-т дакументазнаўства і архіўн. справы, Нац. архіў Рэсп. Беларусь, Укр. дзярж. навук.-даслед. ін-т архіўн. справы і дакументазнаўства, Бранскі дзярж. пед. ун-т імян. І. Г. Пятроўскага ; уклад.: В. М. Лебедзева (кіраўн.) [та ін.]. – Выд. 2-е, дапов. – Мінск : БелНДІДАС, 2007. – 168 с.
Шифр зберігання книги: 330.8 Д71

Чуткий А. Вони були першими. З історії українського національно-визвольного руху в стінах нашого університету / А. Чуткий // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – 2007. – Грудень (№ 33–36). – С. 4–5.
С. 5: М. В. Довнар-Запольський – засновник Київського комерційного інституту.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Чуткий А. І. До сторіччя першого економічного вузу України / А. І. Чуткий // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2007. – Вип. 37 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – С. 246–256. – Режим доступу: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/385. – Дата звернення: 27.03.2018.
С. 247, 250–254: про М. В. Довнар-Запольського.
Шифр зберігання книги: 8 Л64

Чуткий А. Історія заснування Київського національного економічного університету / Андрій Чуткий // Історія України : [навч. посіб. : у 2 кн.] / Андрій Чуткий. – Київ, 2007. – Кн. 1. – С. 283–289.
С. 285, 287–289 : М. В. Довнар-Запольський – засновник Київського комерційного інституту.
Шифр зберігання книги: 94(477) Ч-95

Чуткий А. Київський комерційний інститут: історія заснування / Андрій Чуткий // Студії з архівної справи та документознавства. – 2007. – Т. 15. – С. 131–136. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2007_15_22. – Дата звернення: 09.01.2018.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж69076/2007/15

Чуткий А. І. М. В. Довнар-Запольський і справа вищої економічної освіти в Україні / А. І. Чуткий // Історичний журнал. – 2007. – № 4. – С. 84–92.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж24514

2008

Афанасьєва З. З історії Київського Комерційного інституту / Зоя Афанасьєва // Пам'ять століть. – 2008. – № 3 (72). – С. 82–87.
С. 84, 86: М. В. Довнар-Запольський – засновник Київського комерційного інституту.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж15156

Матяш І. Б. Довнар-Запольський Митрофан Вікторович / І. Б. Матяш // Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. – Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАНУ, 2008. – Т. 8. – С. 193. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=20483". – Дата звернення: 08.01.2019.
Шифр зберігання книги: 030 Е64

Мордас І. В. Внесок учених Київського національного економічного університету у розвиток економічної науки в Україні (перша третина XX ст.) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / І. В. Мордас ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2008. – 231 с.
С. 24, 30, 31: М. В. Довнар-Запольський – засновник Київського комерційного інституту.
Шифр зберігання: Дс2008 М79

Мордас І. В. Внесок учених Київського національного економічного університету у розвиток економічної науки в Україні (перша третина XX ст.) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Мордас Ірина Василівна ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2008. – 19 с.
С. 2, 7, 12, 16: про М. В. Довнар-Запольского.
Шифр зберігання: А2008 М79

Чуткий А. І. Забута сторінка нашої історії: Київський комерційний інститут в 1914–1916 рр. / А. І. Чуткий // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – 2008. – Травень (№ 16–19). – С. 14–15. – Режим доступу: http://kneu.edu.ua/userfiles/pr_center/gazeta/2008/economist2008_05.pdf. – Дата звернення: 25.01.2018.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Чуткий А. І. Київський комерційний інститут: історія евакуації до Саратова та повернення до Києва [Електронний ресурс] / А. І. Чуткий // Шостыя міжнародныя Доўнараўскія чытанні : матэрыялы міжнар. навук. канф., Рэчыца, 14–15 лістап. 2007 г. : у 2 ч. – Електрон. текст. дані. – Гомель, 2008. – Ч. 1. – С. 46–59. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/

Чуткий А. І. Нотатки після ювілею: повертаючись до історії заснування КНЕУ / А. І. Чуткий // Економіст. – 2008. – Січень–лютий (№ 1–4). – С. 13–14.
С. 13: М. В. Довнар-Запольський – засновник Київського комерційного інституту.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Чуткий А. І. Український студентський гурток у Київському комерційному інституті (1908–1914 рр.) / А. І. Чуткий // Пам’ятки : археограф. щорічник. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 122–128. – Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua/doc/pamjatky/2008.pdf. – Дата звернення: 04.01.2019.
С. 123, 125: про М. В. Довнар-Запольського.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж69828

Юридичний факультет КНЕУ – 15 років після відродження / [В. Ф. Опришко, О. І. Ющик, Л. О. Савенкова та ін.] ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : Ін Юре, 2008. – 368 с. : іл.
С. 13: про М. В. Довнар-Запольського.
Шифр зберігання книги: 37 Ю70

2009

Афанасьєва З. Школа Митрофана Довнар-Запольського / Зоя Афанасьєва // Пам’ять століть. – 2009. – № 1–2. – С. 267–276.
С. 271–273: М. В. Довнар-Запольський та Київський комерційний інститут.
Шифр зберігання журналу в НІБ України: 05 П16

Лютко Н. В. Подвижницька діяльність М. В. Довнар-Запольського щодо започаткування вищої економічної освіти / Н. Лютко // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 22–24 жовт. 2009 р. / НАПН України, Хмельниц. нац. ун-т, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України ; редкол.: С. У. Гончаренко [та ін.] ; наук. ред. Н. Г. Ничкало. – Хмельницький, 2009. – С. 178–180.
Шифр зберігання в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського: 159.9: 88.4 П84

Медвідь Л. А. Провідні етапи діяльності М. В. Довнар-Запольського щодо започаткування вищої економічної освіти в Україні / Медвідь Л. А., Лютко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. Серія: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2009. – Т. 97. – С. 36–39. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/3967. – Дата звернення: 21.03.2018.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж69184/2009/97

Чуткий А. І. Завершуючи реконструкцію ректорської галереї університету : (чотири невідомі ректори нашого вузу) / А. І. Чуткий // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – 2009. – Березень (№ 5–7). – С. 9. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/pr_center/gazeta/2009/ec_berezen_09.pdf. – Дата звернення: 21.02.2019.
С. 9: про М. В. Довнар-Запольського.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Чуткий А. І. Київський комерційний інститут у 1915–1916 роках: забута історія першої евакуації та повернення до Києва / А. І. Чуткий // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2009. – Вип. 55 : Проблеми філології, історії та культури України у сучасних дослідженнях. – С. 177–187. – Режим доступу: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/367. – Дата звернення: 21.03.2018.
С. 181–182, 183, 184–185: про М. В. Довнар-Запольського.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж72039/2009/55

Чуткий А. І. Київський комерційний інститут як кузня кадрів борців за незалежну Україну / А. І. Чуткий // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – 2009. – Грудень–січень (№ 31–34). – С. 14. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/pr_center/gazeta/2009/ec_gruden_2009.pdf. – Дата звернення: 21.02.2019.
С. 14: про М. В. Довнар-Запольського.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Чуткий А. І. Традиції і сучасність / А. І. Чуткий // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – 2009. – Листопад (№ 28–30). – С. 5. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/pr_center/gazeta/2009/ec_listopad_09.pdf. – Дата звернення: 21.02.2019.
С. 5: про М. В. Довнар-Запольського.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

2010

Афанасьєва З. Комерційна освіта в Російській імперії та історія заснування Київського комерційного інституту / Зоя Афанасьєва // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 7. – С. 30–35. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_7_9. – Дата звернення: 21.03.2018.
С. 30, 32–35: про М. В. Довнар-Запольського.
Місце зберігання журналу: Бібліотека КНЕУ

Афанасьєва З. Науково-видавнича діяльність Київського комерційного інституту (1909-1919 рр.) / З. Афанасьєва // Пам'ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87). – С. 186-199.
Шифр зберігання в Науковій бібліотеці НПУ ім. М. П. Драгоманова: П406688/2010/4/5
Шифр зберігання в Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича: 05 Пам"я

* Афанасьєва З. Б. Роль Довнар-Запольського в організації вищої комерційної освіти в Україні / Зоя Афанасьєва // Український вимір : міжнар. зб. інформ., освіт., наук., метод. ст. і матеріалів з України та діаспори : у 3 т. – Чернігів, 2010. – Т. 1. – С. 54–56.

Лютко Н. В. М. В. Довнар-Запольський – засновник вищої економічної освіти в Україні на початку ХХ ст. / Н. В. Лютко // Проблеми освіти : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти ; [редкол.: І. О. Вакарчук (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 63, ч. 1. – С. 233–236.
С. 235: про започаткування Вищих комерційних курсів та їх трансформацію у Київський комерційний інститут.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж68951\2010\63; Ч.1

Ніколаєва Т. М. Підприємці в культурно-освітньому просторі України (остання третина XIX – початок XX ст.) : монографія / Т. М. Ніколаєва ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 208, [16] с.
С. 100–101: заснування М. В. Довнар-Запольським Київського комерційного інституту.
Шифр зберігання книги: 37 Н63

Павленко А. КНЕУ – вища школа для професіоналів / Анатолій Павленко // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – 2010. – Спецвипуск (№ 5–8). – С. 1. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/pr_center/gazeta/2010/pravila_2010.pdf. – Дата звернення: 21.02.2019.
С. 1: про заснування М. В. Довнар-Запольським Київського комерційного інституту.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Рінгіс Л. Історія університету в … будівлях / Людмила Рінгіс // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – 2010. – Вересень (№ 19–22). – С. 11–12. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/pr_center/gazeta/2010/veresen_2010.pdf. – Дата звернення: 21.02.2019.
С. 11: про М. В. Довнар-Запольського.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Чуткий А. І. Кафедрі історії економічних вчень та економічної історії 10 років / А. І. Чуткий // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – 2010. – Червень (№ 15–18). – С. 3. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/pr_center/gazeta/2010/cherven_2010_qxd.pdf. – Дата звернення: 21.02.2019.
С. 3: про М. В. Довнар-Запольського.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Чуткий А. І. Нотатки після конференції : (VII Міжнародні Довнарівські читання) / А. І. Чуткий // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – 2010. – Листопад (№ 26–29). – С. 6. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/pr_center/gazeta/2010/lustopad_2010.pdf. – Дата звернення: 21.02.2019.
С. 6: М. В. Довнар-Запольський – засновник Київського комерційного інституту.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Чуткий А. «Український слід» науково-педагогічної спадщини М. В. Довнар-Запольського: Київський комерційний інститут (1917–1920) [Електронний ресурс] / Андрій Чуткий // Сёмыя міжнародныя Доунараускія чытанні : матэрыялы міжнар. навук. канф., Рэчыца, 1–2 кастр. 2010 г. – Електронні текст. дані. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – С. 69–80. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/

2011

Садиба 2-ї пол. 19 – поч. 20 ст., в якій проживав Волошин М. О., містилися Київський комерційний інститут, Київський юридичний інститут, Київський інститут народного господарства, Київський інженерно-будівельний інститут, Музично-театральна академія, в яких працювали і навчалися відомі діячі науки, освіти, культури, громадсько-політичного і державного життя, відбулися установчі збори Української партії соціалістів-революціонерів, містився Галицько-Буковинський курінь Січових стрільців [Електронний ресурс] // Звід пам'яток історії та культури України : енциклопедичне видання. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2011. – Кн. 1, ч. 3. – С. 1991–1997. – Режим доступа: http://history.org.ua/LiberUA/966-95478-2-2-2/966-95478-2-2-2.pdf. – Дата звернення: 21.01.2018.
С. 1993: М. В. Довнар-Запольський – директор Київського комерційного інституту.

Костриков С. П. Коммерческие институты – первые управленческие вузы России [Электронный ресурс] / С. П. Костриков // Российские и славянские исследования : науч. сб. / редкол.: А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Минск : БГУ, 2011. – Вып. 6. – С. 119–126. – Режим доступа: https://hist.bsu.by/nauka/izdaniya-fakulteta/rossijskie-i-slavyanskie-issledovaniya/6-vypusk.html. – Дата обращения: 22.09.2022.
С. 124: о М. В. Довнар-Запольском.

Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.) : монографія / Л. В. Міхневич ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 286 с. : табл.
С. 34–39, 43, 61, 66, 74: про М. В. Довнар-Запольського.
Шифр зберігання книги: 37 М69

Новікова І. Економічна освіта, як інституційна основа розвитку банківського сектору в рамках формування ринкового економічного простору в Україні: досвід історичного минулого / І. Новікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2011. – Вип. 128. – С. 55–59. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2011_128_16. – Дата звернення: 06.05.2019.
С. 57: М. В. Довнар-Запольський – засновник Київських вищих комерційних курсів та Київського комерційного інституту.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж28079:Ек./2011/128

Полонська-Василенко Н. Д. Спогади / Н. Д. Полонська-Василенко ; упоряд. В. Шевчук. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2011. – 591 с.
С. 197–198, 290–291: М. В. Довнар-Запольський – директор Київського комерційного інституту.
Шифр зберігання книги: 821(477) П52

Рінгіс Л. Газета – документ довічного збереження / Людмила Рінгіс // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т. – 2011. – Березень-квітень (№ 9–11). – С. 1. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/pr_center/gazeta/2011/berezen_sayt.pdf. – Дата звернення: 21.02.2019.
С. 1: про М. В. Довнар-Запольського.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Чуткий А. І. Архів Київського комерційного інституту як важливий корпус документів з історії України початку XX ст. / А. І. Чуткий // Сіверянський літопис. – 2011. – № 4. – С. 85–91. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39141/10-Chutkyi.pdf?sequence=1. – Дата звернення: 26.03.2018.
С. 85, 86, 87: М. В. Довнар-Запольський та Київський комерційний інститут.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж14754/2011/4
Шифр зберігання журналу в НІБ України: 05 С34

Чуткий А. І. Викладацькі кадри та склад студентства Вищих комерційних курсів у Києві (1906–1908 рр.) / А. І. Чуткий // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2011. – Вип. 63 : Історико-культурний простір та його наповненість окремими явищами. – С. 218–229. – Режим доступу: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/359. – Дата звернення: 22.03.2018.
С. 220, 221–222, 227: про М. В. Довнар-Запольського.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж72039/2011/63

Чуткий А. Етнічний склад студентського контингенту та національне питання в Київському комерційному інституті / А. І. Чуткий // Література та культура Полісся : зб. наук. пр. – Ніжин, 2011. – Вип. 65: Соціальні аспекти регіонального та загальноукраїнського історико-культурного розвитку. – С. 126–138. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/.
С. 134, 135: М. В. Довнар-Запольський та Київський комерційний інститут.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж72039/2011/65

Чуткий А. І. Заснування Київських вищих комерційних курсів / А. І. Чуткий // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія: Право та державне управління. – 2011. – № 2. – С. 143–149. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж69880:Пр.д.у./2011/2

Чуткий А. І. Зміни в студентському складі вузів Наддніпрянщини в роки українських визвольних змагань: досвід Київського комерційного інституту / А. І. Чуткий // Література та культура Полісся : зб. наук. пр. – Ніжин, 2011. – Вип. 62. – С. 238–247. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/.
С. 240–241: М. В. Довнар-Запольський та Київський комерційний інститут.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж72039/2011/62

Чуткий А. І. Київські вищі комерційні курси : від заснування до трансформації на Київський комерційний інститут / А. І. Чуткий // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2011. – № 3. – С. 90–135. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж69880:Пр.д.у./2011/3

Чуткий А. І. Перша сторінка історії університету. Заснування Київських вищих комерційних курсів та їх трансформація на Київський комерційний інститут / А. І. Чуткий // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – 2011. – Листопад (№ 22–25). – С. 18–19. – Режим доступу: http://kneu.edu.ua/userfiles/pr_center/gazeta/2011/economist2011_11.pdf. – Дата звернення: 26.01.2018.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Чуткий А. І. Питання зміни професорської культури в Києві на початку ХХ ст. : "Справа Є. Д. Сташевського" та припинення М. В. Довнар-Запольським роботи в Київському комерційному інституті / А. І. Чуткий // Гілея : наук. вісник. – Київ, 2011. – Вип. 49 (№ 7). – С. 77–83. – Режим доступу: http://www.gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=66. – Дата звернення: 26.01.2018.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж25326/2011/49

Чуткий А. Повсякденність у вузівському середовищі Києва кінця XIX – початку XX ст.: визначення вимірів [Електронний ресурс] / А. Чуткий // Наукові записки з української історії : зб. наук. ст. / ДВНЗ «Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди» ; редкол.: В. П. Коцур (голов. ред.) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 27. – С. 83–89. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/
С. 85, 87: М. В. Довнар-Запольський та Київський комерційний інститут.

Чуткий А. І. Ректорський корпус Київського комерційного інституту : спроба наукової реконструкції / А. І. Чуткий // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2011. – Вип. 61 : Проблеми літературознавства, історії та культури України з погляду сучасності. – С. 119–129. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/
С. 120–124: про М. В. Довнар-Запольського.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж72039/2011/61

Чуткий А. І. Самоорганізація студентства Київського комерційного інституту як одна із складових історії зародження профспілкового руху в Україні / А. І. Чуткий // Гілея: наук. вісник. – 2011. – Вип. 51. – С. 40–46. – Режим доступу: http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=68. – Дата звернення: 29.01.2018.
С. 42, 43: про М. В. Довнар-Запольського.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25326

Чуткий А. І. Університет зі сталими демократичними традиціями / А. І. Чуткий // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – 2011. – Травень (№ 12–14). – С. 6–7. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/pr_center/gazeta/2011/traven_sayt.pdf. – Дата звернення: 21.02.2019.
С. 6, 7: про М. В. Довнар-Запольського.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

2012

Антонюк С. Н. М. В. Довнар-Запольський: життя та внесок у розвиток історико-економічної науки (до 145-річчя від дня народження) / С. Н. Антонюк // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. Союз промисловців і підприємців ; НАН України, Ін-т світової економіки і міжнар. відносин ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 30. – С. 199–205. – Див. повний текст в Електронній бібліотеці КНЕУ: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_bibl_litr/. – Дата звернення: 20.12.2018.
Шифр зберігання книги: 338.1 С83

Афанасьєва З. Б. Книгозбірня Київського комерційного інституту (1906–1920): організація бібліотеки та її місце у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / З. Б. Афанасьєва // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна]. – Київ : НБУВ, 2012. – Вип. 15. – С. 106–115.
С. 108: М. В. Довнар-Запольський – засновник Київського комерційного інституту.
Шифр зберігання книги: 02 Р85

Афанасьева З. Б. М. В. Довнар-Запольский – основатель и выдающийся организатор первого частного высшего учебного заведения в Украине: Киевского коммерческого института (1906–1917 гг.) / З. Б. Афанасьева // Пріоритети української науки і техніки : Сімнадцята Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків освіти, науки і техніки та спеціалістів, Київ, 20 квіт. 2012 р. / НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. – Київ, 2012. – С. 15–19.
Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: А717138

Верба І. Київська історико-економічна школа М. В. Довнар-Запольського / І. Верба, Д. Карпусь ; НАН України, Центр пам'яткознавства, Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури. – Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – 148 с.
С. 31, 44, 60: М. В. Довнар-Запольський – директор Київського комерційного інституту.
Шифр зберігання книги: 330.8 В31

З поглядом у майбутнє. До 35-річчя кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК, 1977 – 2012 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад. Л. М. Трохименко, М. М. Коцупатрий, Ю. А. Шевченко, В. Г. Лінник ; відп. за вип. М. М. Коцупатрий]. – Київ : КНЕУ, 2012. – 85, [18] с.
С. 5: М. В. Довнар-Запольський – ініціатор створення Вищих комерційних курсів, директор Київського комерційного інституту.
Шифр зберігання книги: 37 З-11

Куриленко Т. Бібліотека університету: історія, сучасність, перспективи / Тетяна Куриленко // Вища школа. – 2012. – № 1. – С. 117–125.
С. 117: М. В. Довнар-Запольський – засновник Київського комерційного інституту.
Місце зберігання журналу: Бібліотека КНЕУ

Рінгіс Л. Наука в вищий школі / Людмила Рінгіс // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – 2012. – Травень (№ 11–14). – С. 14–15. – Режим доступу: http://kneu.edu.ua/userfiles/pr_center/gazeta/2012/traven_2012_sayt.pdf. – Дата звернення: 23.03.2018.
С. 14: про М. В. Довнар-Запольського.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Рінгіс Л. Про ювілеї та музеї історії / Людмила Рінгіс // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – 2012–2013. – Грудень–січень (№ 25–27). – С. 11. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/ua/University_en/control_center/pr_center/gaz_economist/gazeta_2013/. – Дата звернення: 21.02.2019.
С. 11: М. В. Довнар-Запольський – засновник Київського комерційного інституту.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

* Тарас А. Мітрофан Доўнар-Запольскі: Бацька белорускай гісторыяграфіі / Анатоль Тарас. – Мінск : Харвест, 2012. – 64 с. – (Сервыя «100 выдатных дзеячоў белорускай культуры»).

Чуткий А. І. Професорсько-викладацький корпус Київського комерційного інституту 1908–1914 рр. : статистика, тенденції змін, визначні персоналії / А. І. Чуткий // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2012. – Вип. 70 : Історико-культурні процеси Лівобережної України в загальноукраїнському контексті. – С. 181–190. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/
С. 182–184, 188, 189: про М. В. Довнар-Запольського.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж72039/2012/70

Чуткий А. Університет Св. Володимира та Київський комерційний інститут: сприяння в становленні та оцінка співпраці [Електронний ресурс] / А. Чуткий // Часопис української історії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, каф. укр. іст. та етнології ; редкол.: А. П. Коцур (голов. ред.) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : Книги – ХХІ, 2012. – Вип. 22. – С. 13–18. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/
С. 14: М. В. Довнар-Запольський – засновник Київського комерційного інституту.

2013

Антонюк С. Н. Життєвий шлях і наукові здобутки М. В. Довнар-Запольського [Електронний ресурс] / С. Н. Антонюк // Економічні праці викладачів КНЕУ (перша третина ХХ ст.) : хрестоматія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; упоряд. С. Н. Антонюк. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 10–17. – Див. повний текст в електронній бібліотеці КНЕУ: https://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_bibl_litr/
С. 12–13: М. В. Довнар-Запольський і Київський комерційний інститут.

Донік О. М. Реформування комерційної освіти в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: поєднання інтересів держави і підприємницького капіталу [Електронний ресурс] / О. М. Донік // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. : зб. наук. пр. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 254–267. – Режим доступу: http://history.org.ua/JournALL/xix/xix_2013_22/18.pdf. – Дата звернення: 26.12.2018.
С. 262: М. В. Довнар-Запольський – засновник Київського комерційного інституту.

* Караў Д. У. Даследчык гісторыі ўсходнеславянскіх народаў (М. В. Доўнар-Запольскі: старонкі жыцця ы творчая спадчына) / Д. У. Караў // Доўнар-Запольскі М. В. Дзяржаўная гаспадарка Вялікага княства Літоўскага пры Ягелонах / Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі ; падрыхт. да друку А. І. Груша, Р. А. Аляхновіч ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларус. навука, 2013. – С. 5–27. – (Помнікі гістарычнай думкі Беларусі).
С. 20–22: про М. В. Довнар-Запольського та Київський комерційний інститут.

Чуткий А. Історія Київського комерційного інституту як важлива складова вивчення історії регіонів та загальної історії України перших десятиліть XX ст. / Андрій Чуткий // Гілея : наук. вісник. – 2013. – № 74. – С. 154–157. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_74_61. – Дата звернення: 09.01.2018.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж25326/2013/74

Чуткий А. Історія Київського комерційного інституту як важлива складова вивчення історії регіонів та загальної історії України перших десятиліть XX ст. / А. Чуткий // Сіверянський літопис. – 2013. – № 3. – С. 68–75. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2013_3_10. – Дата звернення 9.01.2018.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж14754/2013/3

Чуткий А. Київський комерційний інститут: витоки та історичний поступ (1906–1920 рр.) : [монографія] / Андрій Чуткий ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Ніжин : Лисенко М. М., 2013. – 524 с.
Про М. В. Довнар-Запольського див. за покажч. імен.
Шифр зберігання книги: 37 Ч-95

Чуткий А. І. Київський комерційний інститут (1906–1920 рр.): становлення та еволюція в контексті інтелектуальної, економічної та політичної історії України : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Чуткий Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 523 с. – Додатки: с. 469–523.
Шифр зберігання в Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича: Д17848

Чуткий А. І. Київський комерційний інститут (1906–1920 рр.): становлення та еволюція в контексті інтелектуальної, економічної та політичної історії України : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Чуткий Андрій Іванович; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 33 с.
Шифр зберігання: А2013 Ч-95

Чуткі А. Мітрафан Доўнар-Запольскі – заснавальнік першай ва Украіне эканамічнай ВНУ [Электронны рэсурс] / Андрэй Чуткі // Біларускі гістарычны часопіс. – Электронныя тэкставыя дадзеныя. – Мінск, 2013. – № 4. – С. 14–26. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/

2014

Рінгіс Л. Ті, хто стояв у витоків економічної науки : [про М. В. Довнар-Запольського] / Людмила Рінгіс // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – 2014. – Вересень (№ 13–15). – С. 9. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/pr_center/gazeta/2014/09.pdf. – Дата звернення: 25.02.2019.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Чуткий А. І. Вплив революційних подій початку 1917 р. на вищу школу Києва: дослідження змін через долю однієї особистості / А. І. Чуткий // Гілея : наук. вісник. – Київ, 2014. – Вип. 89. – С. 45–50. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_89_13. – Дата звернення: 09.01.2018.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж25326/2014/89

* Чуткі А. Гісторыя адстаўкі Мітрофана Доўнар-Запольскага з пасады дырэктора Кіеўскага камерцыйнага інстытута / А. Чуткі // Беларускі гістарычны часопис. – Мінск, 2014. – № 2 (175). – С. 35–41.

Чуткий А. І. До сторіччя події, що започаткувала Новітню історію : (наш університет у роки Першої світової війни) / А. І. Чуткий // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – 2014. – Вересень (№ 13–15). – С. 10–11. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/pr_center/gazeta/2014/09.pdf. – Дата звернення: 25.02.2019.
С. 10–11: М. В. Довнар-Запольський – директор Київського комерційного інституту.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

2015

Горобець В. В. Діяльність М. В. Довнар-Запольського в розвитку вищої приватної освіти в Україні на початку XX століття / В. В. Горобець, І. М. Дзюбленко // Вісник аграрної історії. – 2015. – Вип. 11–12. – С. 58–62. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18243. – Дата звернення: 23.03.2018.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж74280/2015/11-12
Шифр зберігання журналу в Науковій бібліотеці НПУ ім. М. П. Драгоманова: 9(Укр)(06) В53

Рінгіс Л. Святкуючи ювілей / Людмила Рінгіс // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – 2015. – Березень (№ 5–6). – С. 3. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/pr_center/gazeta/2015/Berezen2015.pdf. – Дата звернення: 25.02.2019.
С. 3: М. В. Довнар-Запольський – засновник Київського комерційного інституту.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Чуткий А. І. Пам’яті вченого, педагога, патріота : [про О. О. Русова] / А. І. Чуткий // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – 2015. – Жовтень (№ 16–17). – С. 5–6. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/pr_center/gazeta/2015/Jovten_2015_sayt.pdf. – Дата звернення: 25.02.2019.
С. 5–6: М. В. Довнар-Запольський – директор Київського комерційного інституту.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Чуткий А. Праця О. О. Русова в Київському комерційному інституті / Андрій Чуткий // Сіверянський літопис. – 2015. – № 4. – С 148–156. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/. – Дата звернення: 12.06.2018.
С. 148, 149, 152: М. В. Довнар-Запольський та Київський комерційний інститут.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж14754/2015/3

Чуткий А. І. 15 років… найстарішій кафедрі університету: до річниці заснування кафедри історії та теорії господарства / А. І. Чуткий // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – 2015. – Вересень (№ 14–15). – С. 8. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/pr_center/gazeta/2015/Veresen_2015_sayt.pdf. – Дата звернення: 25.02.2019.
С. 8: М. В. Довнар-Запольський – засновник Київського комерційного інституту.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Чуткий А. І. Українсько-польські взаємини: досвід КНЕУ / А. І. Чуткий // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – 2015. – Листопад (№ 18–20). – С. 4–5. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/pr_center/gazeta/2015/Lustopad.pdf. – Дата звернення: 26.02.2019.
С. 5: М. В. Довнар-Запольський – директор Київського комерційного інституту.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

2016

Горобець В. В. Наукова та організаційна діяльність М. Довнар-Запольського в Україні (1901–1922 рр.) / В. В. Горобець, І. М. Дзюбленко // Вісник аграрної історії. – 2016. – Вип. 16–17. – С. 54–58. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17894. – Дата звернення: 12.06.2018.
С. 55: М. В. Довнар-Запольський та Київський комерційний інститут.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: 74280/2016/16-17
Шифр зберігання журналу в Науковій бібліотеці НПУ ім. М. П. Драгоманова: 9(Укр)(06) В53

Лавриненко В. М. Теоретичні та прикладні проблеми розвитку вітчизняної економічної науки в науковій спадщині академіка К. Г. Воблого. До 140-ї річниці від дня народження / В. М. Лавриненко // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. пр. / ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України» ; редкол.: В. В. Небрат (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – С. 368–380. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/
С. 371: М. В. Довнар-Запольський та Київський комерційний інститут.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж70105/2016/49
Шифр зберігання книги в Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича: 05 Істор

Лебедева В. 14 июня – 149 лет со дня рождения историка, этнографа, фольклориста, основоположника белорусской национальной историографии Митрофана Довнар-Запольского [Электронный ресурс] / Валентина Лебедева // Дняпровец. – 2016. – 4 дек. – Электрон. текстовые данные. – Режим доступа: http://dneprovec.by/history/2016/06/14/12060. – Название с экрана. – Дата обращения: 08.01.2019.

Рінгіс Л. Знання мов – запорука успішності / Людмила Рінгіс // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – 2016. – Вересень (№ 13–14). – С. 8. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/pr_center/gazeta/2016/Veresen_sait.pdf. – Дата звернення: 26.02.2019.
С. 8: М. В. Довнар-Запольський – директор Київського комерційного інституту.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Ректори // Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана : історично-презентаційне вид. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. Ф. Павленко (голова), Д. Г. Лук'яненко, А. М. Колот, В. І. Чужиков [та ін.]. – Київ : Логос України, 2016. – С. 36–43.
С. 36: Довнар-Запольський Митрофан Вікторович.
Шифр зберігання книги: 37 К38

Чуткий А. І. Від минулого до сьогодення: історичний шлях у 110 років (історія Київського національного економічного університету) / А. І. Чуткий // Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана : історично-презентаційне вид. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. Ф. Павленко (голова), Д. Г. Лук'яненко, А. М. Колот, В. І. Чужиков [та ін.]. – Київ : Логос України, 2016. – С. 16–35.
С. 17–21, 22: про М. В. Довнар-Запольського.
Шифр зберігання книги: 37 К38

Чуткий А. І. Нотатки після свята / А. І. Чуткий // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – 2016–2017. – Грудень–січень (№ 20–21). – С. 6–7. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/pr_center/gazeta/2016/Gruden_sait_2016.pdf. – Дата звернення: 26.02.2019.
С. 6–7: про М. В. Довнар-Запольського.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

2017

Гриценко Г. Україністичні зацікавлення Митрофана Довнар-Запольського / Г. Гриценко // Проблеми гуманітарних наук. Серія «Історія». – 2017. – Вип. 40. – С. 62–77. – Режим доступу: http://dspu.edu.ua/history_journal/wp-content/uploads/2018/05/07.pdf. – Дата звернення: 14.01.2019.
С. 66: М. В. Довнар-Запольський – засновник Київського комерційного інституту.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж69705:Іст./2017/40

Иоффе Є. Г. Мітрафан Доунар-Запольскі і Бєларусь [Электронны рэсурс] / Є. Г. Иоффе // Дзеяслоу. – 2017. – № 3. – С. 188–198. – Электронныя тэкставыя дадзеныя. – Рэжым доступу: http://elib.bspu.by/handle/doc/26189. – Дата звароту: 15.01.2019.
С. 190: М. В. Доўнар-Запольскi – дырэктар Кіеўскага камерцыйнага інстытута.

Карпусь Д. О. Період найвищої активності в діяльності наукової школи М. В. Довнар–Запольського (1911–1915) [Електронний ресурс] / Д. О. Карпусь // Гілея : наук. вісникь. – 2017. – Вип. 121. – С. 28–32. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=146. – Дата звернення: 25.10.2022.
С. 29: Довнар-Заполський директор Київського комерційного інституту.

Киштымов А. Л. У истоков высшего коммерческого образования: М. В. Довнар-Запольский – организатор и руководитель Киевского коммерческого института [Электронный ресурс] / Киштымов А. Л. // Історико-політичні студії. Серія: Історичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; редкол.: І. Д. Дудко (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 1. – С. 74–93. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/

Памяти Довнар-Запольского : [о восьмых международных Довнаровских чтениях] [Электронный ресурс] // Гомельскі ўніверсітет / Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – 2017. – № 15. – 5 кастрыс. – С. 2. – Электронныя тэкставыя дадзеныя. – Рэжым доступу: http://old.gsu.by/BIGLIB/GSU/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0/2017/2017-15.pdf – Дата звароту: 08.01.2019.

Чуткий А. І. Науковий геній Довнар-Запольського : [до 150-річчя від дня народження Митрофана Вікторовича Довнар-Запольського] / А. І. Чуткий // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – 2017. – Березень (№ 6–7). – С. 7. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/pr_center/gazeta/2017/berezen_sait.pdf. – Дата звернення: 26.01.2018.
Місце зберігання газети: Бібліотека КНЕУ

Чуткий А. І. Німецький вектор взаємин України у сфері освіти і науки: до історії співпраці на початку XX ст. / А. І. Чуткий // Сіверянський літопис. – 2017. – № 4. – С. 197–204. – Режим доступу: http://www.siver-litopis.cn.ua/arh/2017/04_17.pdf. – Дата звернення: 26.01.2018.
С. 198: М. В. Довнар-Запольський та Київський комерційний інститут.
Шифр зберігання журналу в НБУВ: Ж14754/2017/4

Чуткий А. І. Роль М. В. Довнар-Запольського у підвищенні правового статусу Київського комерційного інституту [Електронний ресурс] / Чуткий А. І. // Історико-політичні студії. Серія: Історичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; редкол.: І. Д. Дудко (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 1. – С. 136–150. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/

Шумейко М. Ф. Митрофан Викторович Довнар-Запольский. Автор концепций отечественной истории и белорусского университета / М. Ф. Шумейко // Интеллектуальная элита Беларуси. Основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919–1941) / [С. В. Абламейко и др. ; под общ. ред. С. В. Абламейко, науч. ред. О. А. Яновский] ; Белорус. гос. ун-т. – Минск : БГУ, 2017. – С. 254–263. – (100 лет на благо отечества ; 100 лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/171105. – Дата обращения: 13.02.2019.
Шифр зберігання книги в Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича: 378 Инте

2018

Вовк М. П. Українознавча освіта в Україні і Канаді : поняттєво-персонолог. слов. / Мирослава Вовк, Інна Машкова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Талком, 2018. – 106 с.
С. 55: М. В. Довнар-Запольський – засновник вищих комерційних курсів.
Шифр зберігання книги: 37 В61

Довжук І. В. Розвиток вищої освіти в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / І. В. Довжук // Проблеми політичної історії України : зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара, Кафедра укр. історії та етнополітики. – 2018. – Вип. 13. – С. 93–105. – Режим доступу: https://grani-print.dp.ua/index.php/pphu/article/view/16. – Дата звернення: 6.09.2018.
С. 101: Про створення М. В. Довнар-Запольським вищих комерційних курсів.
Шифр зберігання видання в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Бп 16764-13

Кіктенко В. О. Історія українського китаєзнавства (XVIII – початок XXI століття) / В. О. Кіктенко ; [відп. ред. І. В. Отрощенко] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2018. – 388 с.
С. 88–89: М. В. Довнар-Запольський – засновник Київського комерційного інституту.
Шифр зберігання книги: 908 К38

Крючек П. С. Киевский период деятельности М. В. Довнар-Запольского [Электронный ресурс] / П. С. Крючек // Шості Бердяєвські читання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Біла Церква, 31 трав. 2018 року / М-во освіти і науки України, Білоцерк. нац. аграр. ун-т, Білорус. держ. технолог. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Біла Церква, 2018. – С. 18–20. – Режим доступу: http://science.btsau.edu.ua/sites/default/files/tezy/tezy_berd_chit_18.pdf. – Дата звернення: 08.01.2019.
С. 19–20: Довнар-Запольский – директор Киевского коммерческого института.

Чуткий А. І. Музей товарознавства Київського комерційного інституту – перша вітчизняна установа економічного профілю [Електронний ресурс] / А. І. Чуткий // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – 2018. – Т. 28. – С. 420–435. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_2018_28_32. – Дата звернення: 28.02.2019.
С. 423–424, 427: про М. В. Довнар-Запольського.

Чуткий А. І. Роль М. В. Довнар-Запольського в підвищенні правового статусу Київського комерційного інституту [Електронний ресурс] / А. І. Чуткий // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Історична. – 2018. – Вип. 14. – С. 297–308 . – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/IvanOgienkoi_2018_14_38. – Дата звернення: 22.09.2022.

2019

Драч О. М. В. Довнар-Запольський і організація вищої жіночої освіти в Києві на початку XX ст. / Оксана Драч // Рэчыцкі край : да 150-годдзя з дня нараджэння Мітрафана Доўнара-Запольскага : зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі ; уклад.: А. Б. Доўнар, В. М. Лебедзева. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – С. 46–49. – (Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі).
С. 49: М. В. Довнар-Запольський – директор Київського комерційного інституту.
Шифр зберігання книги: 94(100) Р96

Кіктенко В. О. Дослідження Китаю та викладання китайської мови в Київському комерційному інституті (1913-1918) [Електронний ресурс] // Україна - Китай / Укр. асоц. китаєзнавців ТОВ "Компанія "Ти і Право" Ленівський Груп" ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, Р. Ленівський [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2019. – № 2 (16), липень : 20 років журналу. – С. 88-99. – Режим доступу: https://sinologist.com.ua/category/publication/journal/ukrayina-kitaj-n16-2019/. – Дата звернення: 22.09.2022.
С. 88: М. В. Довнар-Запольський – директор Київського комерційного інституту.

Крючек П. С. М. В. Довнар-Запольский – создатель высшего экономического образования в Украине [Електронний ресурс] / П. С. Крючек // Сьомі Бердяєвські читання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Біла Церква, 7 черв. 2019 року / М-во освіти і науки України, Білоцерк. нац. аграр. ун-т, Білорус. держ. технолог. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Біла Церква, 2019. – С. 30–33. – Режим доступу: https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/faculteti/zbirnik_tez_berd_chit_2019.pdf. – Дата звернення: 21.04.2020.

Купченко В. Київський комерційний інститут в архівних документах державного архіву м. Києва / Віра Купченко // Рэчыцкі край : да 150-годдзя з дня нараджэння Мітрафана Доўнара-Запольскага : зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі ; уклад.: А. Б. Доўнар, В. М. Лебедзева. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – С. 30–33. – (Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі).
Шифр зберігання книги: 94(100) Р96

М. В. Довнар-Запольський – засновник першого в Україні ВНЗ економічного профілю [Електронний ресурс] : тези Круглого столу, Київ, 17 квіт. 2019 р. : з нагоди присвоєння бібліотеці КНЕУ імені М. В. Довнар-Запольського / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2019. – 44 с. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/

Рэчыцкі край : да 150-годдзя з дня нараджэння Мітрафана Доўнара-Запольскага : зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі, Гомел. дзярж. ун-т ім. Ф. Скарыны, Рэчыц. райвыканкам ; уклад.: А. Б. Доўнар, В. М. Лебедзева ; навук. рэд. В. Ф. Голубеў. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – 399 с. : іл. – (Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі).
Шифр зберігання книги: 94(100) Р96

Чуткий А. Білоруський «Грушевський» [Електронний ресурс] / Андрій Чуткий // Тиждень. – 2019. – 14 верес. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://tyzhden.ua/History/234845. – Дата звернення: 21.04.2020.

Чуткий А. І. Білоруські земляки М. В. Довнара-Запольського у стінах Київського комерційного інституту / А. І. Чуткий // Рэчыцкі край: да 150-годдзя з дны нараджэння Мітрафана Доунара-Запольскага : зб. навук. арт. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – С. 33–46.
С. 33: М. В. Довнар-Запольський – засновник Київського комерційного інституту.
Шифр зберігання книги: 94(100) Р96

2020

Чуткий А. Митрофан Довнар-Запольський: новатор педагогічної справи в Україні [Електронний ресурс] / А. І. Чуткий // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 11. – С. 161–167. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prdist_2020_11_23. – Дата звернення: 22.09.2022.

Мітрафан Доўнар-Запольскі (1868–1934 гг.) : Асоба ў дакументах і ўспамінах [Электронны рэсурс] / уклад., прадмова, каментар: Мятліцкая Валянціна ; рэдактар: Смалянчук Аляксандр, Кіштымаў Андрэй. – Электронныя тэкставыя дадзеныя. – Мінск : Лімарыус, 2020. – 488 с., іл. – Рэжым доступу: https://kamunikat.org/usie_knihi.html?pubid=58574. – Дата звароту: 30.09.2021.
С. 5, 11, 12: М. В. Доўнар-Запольскi – дырэктар Кіеўскага камерцыйнага інстытута.

2021

Воробйова Л. В. Результати плідної співпраці / Л. В. Воробйова // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2021. – Вип. 54. – С. 387–392. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ingedu_2021_54_23. – Дата звернення: 19.10.2022.
Шифр зберігання в НБУВ: Ж70105/2021/54
С. 387: круглий стіл «М. В. Довнар-Запольський – засновник першого в Україні ВНЗ економічного профілю».

Кіктенко В. О. Історія українського китаєзнавства (XVIII – початок XXI століття) : монографія / В. О. Кіктенко. – Вид. 2-ге, допов. – Київ, 2021. – 481 с.
С. 100–101: М. В. Довнар-Запольський – засновник Київського комерційного інституту.
Місце зберігання книги: Бібілотека КНЕУ

2022

Книжки, що демонструють творчу лабораторію: [про презентацію книги «Мітрафан Доўнар-Запольскі (1868—1934 гг.). Асоба ў дакументах і ўспамінах»] [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : [сайт]. – Електрон. дані та прогр. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/5808. – Дата звернення: 27.09.2022.

Please publish modules in offcanvas position.

joomla3x