DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >Browsing by Author Данильченко, Сергій Станіславович

Jump to: 0-9 А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я Є І Ї Ґ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateSubmit DateTitleAuthor(s)
20102018-08-28T08:15:54ZЕкономіка підприємстваШвиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Гончарова, Наталія Петрівна; Goncharova, Natalya; Гончарова, Наталия Петровна; Мендрул, Олександр Гаррійович; Mendrul, Oleksandr; Мендрул, Александр Гариевич; Васильков, Володимир Георгійович; Vasilkov, V.; Васильков, Владимир Георгиевич; Дзюбенко, Любов Миколаївна; Dzyubenko, Lyubov; Дзюбенко, Любовь Николаевна; Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артём Иванович; Капарулін, Іван Сергійович; Kaparulin, Ivan; Капарулин, Иван Сергеевич; Криворучкіна, Олена Володимирівна; Kryvoruchkina, Olena; Криворучкина, Елена Владимировна; Кужель, Вячеслав Миколайович; Kuzhel, Vyacheslav; Кужель, Вячеслав Николаевич; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Норіцина, Наталія Іванівна; Noritsyna, Natalya; Норицына, Наталия Ивановна; Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Позняк, Сергій Володимирович; Pozniak, Sergiy; Позняк, Сергей Владимирович; Приходько, Людмила Миколаївна; Pryhodko, Ludmyla; Приходько, Людмила Николаевна; Ревуцька, Наталія Віталіївна; Revutska, Nataliia; Ревуцкая, Наталия Витальевна; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Данильченко, Сергій Станіславович; Danilchenko, Sergiy; Данильченко, Сергей Станиславович; Юр’єва, О. Г.
20052018-08-28T11:41:49ZЕкономіка підприємстваПокропивний, Сергій Федорович; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Федонін, Олексій Сергійович; Федонин, Алексей Сергеевич; Колот, Володимир Михайлович; Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна; Васильков, Володимир Георгійович; Vasilkov, V.; Васильков, Владимир Георгиевич; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Данильченко, Сергій Станіславович; Danilchenko, Sergiy; Данильченко, Сергей Станиславович
Feb-20072015-12-10T13:04:47ZЗасоби мотивації студентів до участі у фахових олімпіадах та наукових конференціяхДанильченко, Сергій Станіславович; Danilchenko, Sergiy; Данильченко, Сергей Станиславович; Царьов, Віталій Миколайович; Царёв, Виталий Николаевич
20102012-03-19T13:47:24ZКлючові складові мобільної інтеграції чинників управління вартістю підприємстваДанильченко, Сергій Станіславович; Danylchenko Sergiy; Данильченко, Сергей Станиславович
Feb-20072016-03-18T07:42:49ZКонцептуальні положення методики формування системи управління ефективністю підприємстваДанильченко, Сергій Станіславович; Danilchenko, Sergiy; Данильченко, Сергей Станиславович
25-Feb-20132019-03-07T08:18:19ZОсобенности применения показателя экономической добавленной стоимости (EVA) при определении эффективности деятельности предприятияДанильченко, Сергей Станиславович; Danilchenko, Sergiy; Данильченко, Сергій Станіславович
20112019-03-07T08:35:21ZОсобливості оцінювання ефективності діяльності підприємства за показником економічної доданої вартості (EVA)Данильченко, Сергій Станіславович; Danilchenko, Sergiy; Данильченко, Сергей Станиславович
21-Oct-20102015-09-21T07:26:39ZСучасні особливості застосування чинника вартості в новітній концепції управління підприємствомДанильченко, Сергій Станіславович; Danilchenko, Sergiy; Данильченко, Сергей Станиславович
20102013-02-07T08:45:38ZТрансформація підходів до оцінювання ефективності фірми за критерієм економічної доданої вартостіДанильченко, Сергій Станіславович; Danylchenko, Sergiy; Данильченко, Сергей Станиславович
20152018-07-19T10:49:34ZУправління вартістю та конкурентоспроможністю підприємства задля забезпечення його стійкого розвиткуПозняк, Сергій Володимирович; Pozniak, Sergiy; Позняк, Сергей Владимирович; Данильченко, Сергій Станіславович; Danilchenko, Sergiy; Данильченко, Сергей Станиславович
20162018-08-30T09:22:24ZУправління ефективністю функціонування і розвитку підприємствШвиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Рєпіна, Інна Миколаївна; Repina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Кукоба, Володимир Павлович; Kukoba, Volodymyr; Кукоба, Владимир Павлович; Ходакевич, Богдан Олександрович; Hodakevych, Bogdan; Олексюк, Алексей Иванович; Вострякова, Валентина Юріївна; Vostriakova, Valentyna; Вострякова, Валентина Юрьевна; Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна; Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Ходакевич, Богдан Александрович; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Гусєва, Ірина Юріївна; Guseva, Iryna; Гусева, Ирина Юрьевна; Данильченко, Сергій Станіславович; Danilchenko, Sergiy; Данильченко, Сергей Станиславович; Дзюбенко, Любов Миколаївна; Dzjubenko, Ljubov; Дзюбенко, Любовь Николаевна; Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артём Иванович; Долгова, Людмила Іванівна; Dolhova, Lyudmyla; Долгова, Людмила Ивановна; Клименко, Світлана Михайлівна; Klymenko, Svitlana; Клименко, Светлана Михайловна; Ковтун, Віта Петрівна; Kovtun, Vita; Ковтун, Вита Петровна; Люшенко, Оксана Іванівна; Lyushenkо, Oksana; Люшенко, Оксана Ивановна; Ямненко, Галина Євгенівна; Yamnenko, Halyna; Ямненко, Галина Евгеньевна; Кужель, Вячеслав Миколайович; Kuzhel, Vyacheslav; Кужель, Вячеслав Николаевич; Кузьменко, Олена Михайлівна; Kuzmenko, Olena; Кузьменко, Елена Михайловна; Литюга, Юлія Володимирівна; Lytyuga, Julia; Литюга, Юлия Владимировна; Кузьомко, Володимир Миколайович; Kuzemko, Volodymyr; Кузёмко, Владимир Николаевич; Кукоба, Олександр Володимирович; Kukoba, Olexandr; Кукоба, Александр Владимирович; Андрющенко, Катерина Анатоліївна; Andriushchenko, Kateryna; Андрющенко, Екатерина Анатольевна; Швидка, Оксана Полікарпівна; Shvydka, Oksana; Норіцина, Наталія Іванівна; Noritsyna, Natalya; Норицына, Наталия Ивановна; Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Позняк, Сергій Володимирович; Pozniak, Sergiy; Позняк, Сергей Владимирович; Царьов, Віталій Миколайович; Tsarev, Vitaliy; Царёв, Виталий Николаевич; Проскокова, Анна Юріївна; Proskokova, Anna; Проскокова, Анна Юрьевна; Семенчук, Аліна Олександрівна; Semenchuk, Alina; Семенчук, Алина Александровна; Смирнов, Євген Валерійович; Smirnov, Evgen; Смирнов, Евгений Валерьевич; Солов’янчик, Альона Володимирівна; Solovianchyk, Alyona; Соловьянчик, Алёна Владимировна; Криворучкіна, Олена Володимирівна; Kryvoruchkina, Olena; Криворучкина, Елена Владимировна; Терентьєва, Олена Володимирівна; Teterntieva, Olena; Терентьева, Елена Владимировна; Чухраєва, Наталія Миколаївна; Сhukhrayeva, Nataliya; Чухраева, Наталия Николаевна; Тонюк, Марина Олександрівна; Toniuk, Maryna; Тонюк, Марина Александровна; Бутнік-Сіверський, Олександр Борисович; Butnik-Siverskyi, Oleksandr; Бутник-Сиверский, Александр Борисович; Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiyk, Oleksiy
Showing results 1 to 11 of 11

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback