\
Бесплатные шаблоны Joomla

Євген Євгенович Слуцький

19 (7) квітня 1880 р. – народився у селі Нове Мологського повіту Ярославської губернії в сім’ї Євгена Макаровича та Юлії Леопольдівни Слуцьких.

1892 р. – вступив до 2-го класу I Київської гімназії, а за кілька місяців, у зв’язку з переїздом родини у Житомир, – до I Житомирської гімназії.

1899 р. – закінчив гімназію із золотою медаллю і вступив до Київського університету Св. Володимира на математичне відділення фізико-математичного факультету.

січень 1901 р. – виключено з університету за участь у студентській демонстрації.

вересень 1901 р. – знову прийнято до числа студентів.

початок 1902 р. – вдруге виключено з університету за участь у демонстрації без права вступу до вищих навчальних закладів Російської імперії.

1902–1905 рр. – навчання на машинобудівному відділенні Мюнхенського політехнічного інституту (Німеччина).

1905 р. – повернення до Києва та вступ до університету Св. Володимира на юридичний факультет.

1906 р. – одруження з Юлією Миколаївною Володкевич.

26 лютого 1909 р. – уперше бере участь у засіданні Товариства економістів при Київському комерційному інституті.

11 березня 1909 р. – обирають у члени Товариства економістів при Київському комерційному інституті.

14 травня 1909 р. – виступ перед зібранням економістів з доповіддю, що була присвячена праці Миколи Суханова «До питання про еволюцію сільського господарства. Соціальні відносини у селянському хазяйстві Росії».

1911 р. – закінчує університет Св. Володимира з дипломом I ступеня та золотою медаллю за конкурсну роботу «Теорія граничної корисності».

1912 р. – видання праці «Теорія кореляції й елементи вчення про криві розподілу».

9 грудня 1912 р. – за рекомендацією викладача статистики, відомого українського вченого О. О. Русова, Є. Є. Слуцький був обраний для читання тимчасового необов’язкового курсу «Теорія вибіркового статистичного дослідження» у Київському комерційному інституті.

1913–1926 рр. – викладач, доцент, професор Київського комерційного інституту:

12 січня 1913 р. – розпорядженням Міністерства торгівлі та промисловості тимчасово допущено до виконання обов’язків керівника слухачами в інституті.

21 березня 1913 р. – допущено до викладання в інституті з платою за наймом.

14 травня 1914 р. – затверджено на посаді позаштатного викладача зі статистики.

квітень 1919 р. – за рекомендацією професора Л. М. Яснопольського обрано штатним доцентом Київського комерційного інституту по кафедрі політичної економії.

осінь 1920 р. – обраний професором уже Київського інституту народного господарства (Інститут перейменували у 1920 р.).

16 січня 1926 р. – вибув зі складу педагогічного колективу Київського інституту народного господарства «згідно з його особистою заявою». Перелік праць цього періоду можна переглянути у розділі «Наукова діяльність (1913–1926).

1914–1916 рр. – штатний викладач приватного жіночого комерційного училища Л. М. Володкевич у м. Києві.

1915 р. – дійсний член Товариства для розробки суспільних наук ім. О. І. Чупрова.

1915–1916 рр. – очолює Бюро з реєстрації біженців при Київському відділенні Комітету її Імператорської Високості Великої княжни Тетяни Миколаївни і не має можливості виїхати до Саратова, де тоді знаходився Київський комерційний інститут.

1917 р. – склав магістерські іспити на ступінь магістра політичної економії та статистики при Московському університеті.

з 1918 р. – дійсний член Товариства суспільних наук імені О. О. Чупрова при Московському університеті.

листопад 1922 р. – Київський інститут народного господарства відряджає професора Є. Є. Слуцького як делегата від інституту на Всеросійський статистичний з'їзд, де на секції теоретичної статистики ІІІ Всеросійського статистичного з'їзду він виступив з доповіддю «До питання про логічні основи обчислення ймовірностей» .

1923 р. – очолює секцію теоретичної економії Товариства економістів.

з лютого 1926 р. – консультант Кон'юнктурного інституту. Одночасно очолював сільськогосподарську секцію Інституту експериментальної статистики та статистичної методології ЦСУ СРСР.

1926 р. – видання праці «Етюд до проблеми побудови формально-праксеологічних засад економіки» українською та німецькою мовами.

1927 р. – видання праць «До критики поняття цінності Бем-Баверка та його вчення про вимірюваність цінності», «Складання випадкових причин як джерело циклічних процесів».

1928 р. – участь у конгресі математиків, який проходив у Болоньї. Його доповідь про стохастичні асимптоти та границі мала великий резонанс. Учений здобув можливість продовжити публікацію своїх праць з математичної статистики у виданні Французької Академії наук «Comptes rendus des seances de l'Academie des sciences» (1927–1929 рр.).

1930 р. – переходить працювати до Інституту геофізики і метеорології.

1934 р. – переходить працювати в Інститут математики і механіки Московського державного університету. За сукупністю наукових праць отримує звання доктора фізико-математичних наук, а разом із тим і завідування кафедрою теорії ймовірностей та математичної статистики МДУ.

1938–1948 рр. – робота у Математичному інституті ім. В. А. Стєклова АН СРСР.

10 березня 1948 р. – помер від раку легенів.

Please publish modules in offcanvas position.