\
Бесплатные шаблоны Joomla

Література про життя і діяльність за 1917-30-ті рр. ХХ ст.1923
 • Учебный план хозяйственно-организационного факультета КИНХа на 1922-1923 учебный год // Техника, экономика и право [Электронная копия] / Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1923. – № 1. – С. 117, 119. – (Научные записки Киевского института народного хозяйства). – Див. повний текст в колекції цифрової бібліотеки КНЕУ «Видання Університету (1909-1927)»: https://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/Litipus/Vudann_KKI/.
  С. 117, 118: перечень учебных дисциплин, которые читал проф. Б. Г. Курц.
  Шифр зберігання в Державній архівній бібліотеці м. Києва:05 Т38
1924
1925
 • Новая книга : [информация о сборнике «Востоковедение» под руководством проф. Курца] [Электронный ресурс] // Пролетарская правда. – 1925. – 8 мая (№ 102). – С. 5. – Электрон. текстовые данные. – Режим доступа: https://libraria.ua/numbers/984/83252/?PageNumber=5&ArticleId=3048753&Search=проф.%20Б.%20Курц. – Дата обращения: 16.04.2021.
1927
 • Друковані праці професорів та викладачів Київського Інститу­ту Народного Господарства за 10 років (1917-1927) // Наукові записки Київського інституту народного господарства. – Київ, 1927. – Т. 8, ч. 2. – С. XXIII–XLVII. – Див. повний текст в колекції цифрової бібліотеки КНЕУ «Видання Університету (1909-1927)»: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/Litipus/Vudann_KKI/.
  С. XXXIV: проф. Б. Г. Курц.
  Місце зберігання: Книжкова палата України імені Івана Федорова
1928
 • Вищий семінар сходознавства при КІНГу [Електронний ресурс] // Уся Київщина : довідна книга на 1928 рік. – Електрон. текст. дані. – Київ: вид. "Пролетарська правда", 1928. – C. 124. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0002360. – Дата звернення: 14.02.2023.
  С. 124: Б. Г. Курц - голова семінару.
1929
 • Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства. 1926–1929 : [звіт] / редагував О. Гладстерн. – Харків : Пролетарий, 1929. – 42 с.
  С. 6, 19, 24: участь Б. Г. Курца в роботі асоціації.
  Шифр зберігання в НБУВ: В13058И
  Шифр зберігання в Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича: 06(Х. наук. ас. сход. Всеу)
 • [Рецензія] / А. Рахманін // Східній Світ. – 1929. – № 1–2 (7–8). – С. 395–397. – Рец. на кн.: Русско-китайские сношения в XVI, XVII и XVIII столетиях / Б. Г. Курц. – [Харьков] : Госиздат Украины, 1929. – 159 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж21929
  Шифр зберігання в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Ж6005:рк
  Шифр зберігання в НІБ України: 05 С92
 • Энгельфельд В. В. [Рецензия] / В. В. Энгельфельд // Вестник Маньчжурии. – 1929. – № 6. – С. 113–114. – Рец. на кн.: Русско-китайские сношения в XVI, XVII и XVIII столетиях / Б. Г. Курц. – [Харьков] : Госиздат Украины, 1929. – 155 с.
  Шифр зберігання в НІБ України: 05 В38
1930
 • Хроніка. II Український Сходознавчий З'їзд // Східний світ. – 1930. – № 10–11 (1–2). – С. 369–376.
  С. 373: про доповідь Б. Курца "Зародження казенної торгівлі Росії з Хіною".
  Шифр зберігання в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Ж60053: рк
1932
 • Скачков П. Е. Библиография Китая : систематич. указатель книг и журн. статей о Китае на рус. яз. 1730–1930 / П. Е. Скачков ; НИИ по Китаю. – Москва ; Ленинград : Госэкгиз, 1932. – XXII, 843 с.
  С. 128, 138, 250, 280, 348: перечень работ Б. Курца по китаеведению.
  Шифр зберігання в НБУВ: В0624392
  Шифр зберігання в НІБ України: 9(51)(01У) С42
1960
1962
 • Полонська-Василенко Н. Історична наука в Україні за совєтської доби та доля істориків. Історична наука в Україні до кінця 1920-их років // Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoires de la societe scientifique Sevcenko / Наук. т-во ім. Шевченка. – Париж ; Чікаґо, 1962. – № 173 : Збірник на пошану українських учених знищених большевицькою Москвою. – С. 7–111. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0006969. – Дата звернення: 5.05.2021.
  С. 47, 66: у переліку репресованих – історик Б. Г. Курц.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж67866/1962/173
  Шифр зберігання в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Зк Погребенника Ф. П.- 492
1967
1970
 • Никифоров В. Н. Советские историки о проблемах Китая / В. Н. Никифоров ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1970. – 416 с. : портр.
  С. 345–348: Гл. 7. Русско-китайские отношения до эпохи империализма. Б. Г. Курц.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА 24702
  Шифр зберігання в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б135649
  Шифр зберігання в НІБ України: 901.2 Н627
1977
 • Скачков П. Е. Очерки истории русского китаеведения / П. Е. Скачков ; авт. предисл. В. С. Мясников ; АН СССР, Ин-т востоковедения, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1977. – 505 с. : 2 л. ил., портр., факс.
  С. 26, 31, 294, 296–301: о работе Б. Г. Курца «Русско-китайские сношения в XVI, XVII и XVIII столетиях».
  Шифр зберігання в НБУВ: Ва 292782 Айзеншток № 2467
  Шифр зберігання в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б187548
  Шифр зберігання в НІБ України: 901.2 С426
1980
 • Гурницкий К. И. Агафангел Ефимович Крымский / К. И. Гурницкий. – Москва : Наука, 1980. – 192 с. – (Русские путешественники и востоковеды).
  С. 131: информация о высшем семинаре востоковедения под руководством Б. Г. Курца.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 821.161.2.0 Г95
1982
 • Библиография Турции : литература на русском языке (1917–1975 гг.) / АН СССР, Ин-т востоковедения ; сост. А. К. Сверчевская, Т. П. Черман. – Москва : Наука, 1982. – 743 с.
  С. 412: информация о работах Б. Г. Курца, посвященных Турции.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 01 Б59
1991
 • Черніков І. Ф. Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства (1926–1931 рр.) / І. Ф. Черніков // Український історичний журнал. – 1991. – № 2. – C. 31–38. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/. – Дата звернення: 19.04.2021.
  С. 32, 34, 35: участь Б. Г. Курца у діяльності асоціації сходознавства.
  Шифр зберігання в НІБ України: 05 У45
1993
 • Кіржаєв С. Причинок до студій української орієнталістики 1920–1930-х років: незнаний збірник “Україна і Схід” / С. Кіржаєв, В. Ульяновський // Україна в минулому = Ucraina in antiquis : [зб. ст.] / редкол.: Я. Дашкевич [та ін.] ; АН України, Ін-т укр. археографії, Львів. від-ня. – Київ ; Львів, 1993. – Вип. 4. – С. 76–89. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 20.04.2021.
  С. 79, 88, 89: згадки про статті Б. Г. Курца.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА Ж 68792/1993/4
  Шифр зберігання в НІБ України: Пр 3455/1993/4
1997
 • Кіктенко В. О. Борис Курц і становлення української синології / В. О. Кіктенко // Сходознавство. – 1997. – № 1. – С. 57–84.
  С. 78: робота Б. Курца у КІНГу.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж695604/1997/1
  Шифр зберігання в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Бп14580-1
 • Михальченко С. И. Киевская школа в российской историографии (В. Б. Антонович, М. В. Довнар-Запольский и их ученики) / С. И. Михальченко. – Москва : Прометей ; Брянск : Изд-во БГПУ, 1997. – Очерк 3 : Школа М. В. Довнар-Запольского, § 1 : Организационная сторона деятельности школы. – С. 138–156.
  С. 143–145: о Б. Курце.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА 583324
  Шифр зберігання в НБУ ім. Ярослава Мудрого: А596435
  Шифр зберігання в Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича: 9у1 М
1998
 • Матяш І. Б. Перший український осередок фахової підготовки архівістів / І. Б. Матяш // Київська старовина. – 1998. – № 6. – С. 53–73.
  С. 56, 58, 68: про Б. Курца.
  Шифр зберігання в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Я52 К38
 • Циганкова Е. Комісія для дослідів з історії Близького Сходу ВУАН (1930–1933) / Е. Циганкова // Східний світ. – 1998. – № 1–2. – С. 167–182. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_1998_1-2_15. – Дата звернення: 19.04.2021.
  С. 171, 172: про участь Б. Г. Курца в роботі комісії.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж21929/1998/1–2
1999
 • Кіктенко В. О. Становлення українського китаєзнавства (XVIII ст. – 41 р. ХХ ст.) : дис... канд. іст. наук : 07.00.02 / Кіктенко Віктор Олексійович ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1999. – 162 с. – Режим доступу: http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/07.00.02%20kuktenkoA.pdf. – Дата звернення: 19.04.2021.
  Шифр зберігання в НБУВ: ДС107136
 • Матяш І. Б. Перший вищий навчальний заклад архівного профілю в Україні. (З історії Київського археологічного інституту) / І. Б. Матяш // Український археографічний щорічник. – 1999. – Вип. 3–4. – С. 264–290. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uashch_1999_3-4_20. – Дата звернення: 20.04.2021.
  С. 268, 270, 282: Б. Г. Курц – викладач економічної історії в Київському археологічному інституті.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж68536/1999/3–4
  Шифр зберігання в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Бп13925-3/4
2000
 • Матяш І. Б. Архівна наука і освіта в Україні 1920-1930-х років / І. Б. Матяш ; [наук. ред. Р. Я. Пиріг] ; Держ. ком. архівів України, Укр. держ. НДІ архів. справи та документознавства. – Київ, 2000. – 591 с.
  С. 144, 146, 153, 162, 164: згадки про Б. Курца.
  Шифр зберігання в НБУ ім. Ярослава Мудрого: А601950
2001
 • Верба І. Курц Борис Григорович : історик-сходознавець, джерелознавець (1885–1937) / І. Верба // Довідник з історії України. (А-Я) / Ін-т істор. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка ; [за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста]. – 2-ге вид., доопрац. і допов. – Київ : Генеза, 2001. – С. 387.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 94(477) Д58
2002
 • Кіктенко В. О. Б. Г. Курц і традиція українського практичного китаєзнавства у процесі розвитку синології в Україні / В. О. Кіктенко // Нарис з історії українського китаєзнавства. ХVIII – перша половина ХХ ст.: дослідження, матеріали, документи : монографія / В. О. Кіктенко ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. М. Кримського. – Київ, 2002. – С. 111–135. – Режим доступу: https://oriental-studies.org.ua/wp-content/uploads/2016/01/966-02-2570-9.pdf. – Дата звернення: 26.04.2021.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВС36980
  Шифр зберігання в НІБ України: Б2105/901.2 К382
2003
2004
 • Верба І. В. Курц Борис Григорович / І. Верба // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834–2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г. Д. Казьмирчука. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 230.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВС40086
  Шифр зберігання в НІБ України: Б5065/37 І-90
  Шифр зберігання в Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича: 378(К. ун-т) Істо
2005
 • Черніков І. Ф. Близькосхідний інститут [в т. ч. про семінар сходознавства та видання "Востоковедение"] / І. Ф. Черніков // Енциклопедія історії України. – Київ : Наукова думка, 2005. – Т. 1. – С. 301.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 94(477) Е64
2006
 • Циганкова Е. Г. Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства / Е. Г. Циганкова // Східний світ. – 2006. – № 1. – С. 5–20.
  С. 12, 13, 15: інформація про роботу Б. Г. Курца в ВУНАС.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж21929/2006/1
  Шифр зберігання в НІБ України: С5/05/ С92
  Шифр зберігання в Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича: 05 Схід
2007
 • Капранов С. В. Японознавство в Україні: головні етапи розвитку до 1991 року [Електронний ресурс] / С. В. Капранов // Маґістеріум / [упоряд. Джулай Ю. В.]. – 2007. – Вип. 26 : Культурологія. – С. 43–48. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14299?show=full. – Дата звернення: 26.04.2021.
  С. 44: про семінар сходознавства під керівництвом Бориса Курца.
2010
 • Капранов С. В. Становлення японознавства в Україні / С. В. Капранов // Сходознавство. – 2010. – № 49–50. – С. 38–49. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhodoz_2010_49-50_6. – Дата звернення: 05.05.2021.
  С. 41: семінар сходознавства під керівництвом Бориса Курца.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж695604/2010/49-50
 • Кіктенко В. Нарис з історії українського китаєзнавства : XVIII – перша половина XX ст. : дослідження, матеріали, документи / В. Кіктенко // Хроніка-2000. – 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна – Китай. – С. 18–177.
  С. 109–140: про Б. Курца.
  Шифр зберігання в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Бп13579-1(83)
  Шифр зберігання в Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича: 05 Хрон
2011
 • Кіктенко В. Курц Борис Григорович (1885–?) / В. Кіктенко // Сходознавство і візантологія в Україні в іменах : біобібліогр. словник / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського ; [упоряд.: Е. Г. Циганкова, Ю. М. Кочубей, О. Д. Василюк] ; [редкол.: Л. В. Матвєєва (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ, 2011. – С. 128–129.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 01 С92
2012
 • Рінгіс Л. Галерею портретів можна поповнити : [в т. ч. про Б. Г. Курца] / Л. Рінгіс // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – 2012. – Листопад (№ 21–24). – С. 14–15. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/pr_center/gazeta/2012/Lustopad.pdf. – Дата звернення: 03.06.2021.
  Місце зберігання: Бібліотека КНЕУ
2013
 • Гедін М. С. Українсько-китайські історичні зв’язки / М. С. Гедін // Гілея : наук. вісник. – 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 96–99. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_78_30. – Дата звернення: 21.04.2021.
  С. 9: згадка про Б. Г. Курца.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж25326/2013/78
  Шифр зберігання в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Бп16470-11(78)
  Шифр зберігання в НІБ України: Пр4272/2013/78
 • Чуткий А. І. Київський комерційний інститут: витоки та історичний поступ (1906–1920 рр.) : [монографія] / Андрій Чуткий ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Ніжин : Лисенко М. М., 2013. – 524 с.
  С. 178: про Б. Курца.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 37 Ч-95
2014
 • Кіктенко В. Курц Борис Григорович життєвий та творчий шлях / В. Кіктенко // Східна Європа та Азія: історія торгівлі в ХVІ – першій половині ХХ ст. : зібрання наук. пр. / Курц Б. Г. ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2014. – С. 5–42.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 930 К93
2015
 • Ототюк О. В. Наукові школи на прикладі діяльності В. Б. Антоновича, М. В. Довнар-Запольського, Є. Д. Сташевського та Б. Г. Курца / О. В. Ототюк // Гілея : наук. вісник. – 2015. – Вип. 102 (№ 11). – С. 36–39. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/gileya_2015_102_7. – Дата звернення: 14.04.2021.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж25326/2015/102
  Шифр зберігання в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Бп16470-11(102)
2016
 • Верба І. В. Курц Борис Григорович / І. В. Верба // Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. – Київ, 2016. – Т. 16. – С. 251.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 030 Е64
 • Черніков І. Ф. Комісія для вивчення історії Близького Сходу ВУАН / І. Ф. Черніков // Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 191.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 030 Е64
2017
 • Ван І. Концертно-педагогічна діяльність українських співаків у Китаї ХХ – початку ХХІ століття в контексті міжнаціональних зв’язків [Електронний ресурс] : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / І. Ван ; М-во культури України, ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – Електрон. текст. дані. – Львів, 2017. – 190 с. – Режим доступу: http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2392. – Дата звернення: 26.04.2021.
  С. 32: Борис Курц – засновник наукової школи китаєзнавства.
 • Гарбар Л. В. Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л. В. Гарбар ; редкол.: Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна (голова), В. І. Попик [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2017. – 616 с. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002146. – Дата звернення: 20.04.2021.
  С. 245: Курц Борис Григорович.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВС64540
  Шифр зберігання в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б357449
  Шифр зберігання в НІБ України: Б10031/02(03) І-907
 • Горін Н. О. Історіографія зовнішньоекономічних зв’язків України / Н. О. Горін // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2017. – Вип. 50. – С. 209–248. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ingedu_2015_48_3. – Дата звернення: 20.04.2021.
  С. 222, 240: згадка про роботи Б. Г. Курца.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж70105/2017/50
 • Крупницький Б. Зі спогадів історика / Б. Крупницький. – Київ, 2017. – 142 с.
  С. 120: Біогр. довідка про Курца Б. Г.
  Шифр зберігання в НІБ України: АО274253
2018
 • Гальперіна А. П. Нові перспективи співробітництва КНЕУ з китайськими науково-освітніми установами [Електронний ресурс] / А. П. Гальперіна, Л. Н. Гуторова // Інформаційний вісник Інституту вищої освіти ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – 2018. – № 5. – С. 45–53 : фот. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/27597/iv_18_5_8.pdf?sequence=1&isAllowed=y. – Дата звернення: 20.04.2021.
  С. 45, 50, 53: Створення першого в Україні Інституту досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца – видатного вченого, синолога, одного з основоположників концепції торговельно-економічних відносин з Китаєм.
 • Інформаційне повідомлення про результати засідання вченої ради Університету 30.10.2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/ua/University_en/councils/vr/neus_vr/fgdfhvethh/. – Дата звернення: 16.09.2021.
  Засновано науково-дослідний Інститут досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца
 • Курц Борис Григорович // Історична наука у Національній академії наук України в особах : енциклопед. довід. / [Н. Абашина та ін. ; редкол.: В. Смолій (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2018. – С. 394–396. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000016894. – Дата звернення: 20.04.2021.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВС66951
  Шифр зберігання в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б361097
  Шифр зберігання в НІБ України: Б10405/001(03) І-906
 • Кіктенко В. О. Історія українського китаєзнавства (XVIII – початок XXI століття) / В. О. Кіктенко ; [відп. ред. І. В. Отрощенко] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2018. – 388 с. : рис.
  С. 113–147: Економічна історія російсько-китайських відносин Б. Г. Курца.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 908 К38
 • Положення про науково-дослідний Інститут досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1Su6RQDX9dUsrUNoiv__z9136Q6w_TApO/view. – Дата звернення: 16.09.2021.
2019
 • Кіктенко В. О. Розвиток китаєзнавства в незалежній Україні [Електронний ресурс] / В. О. Кіктенко // До 100-річчя від дня народження академіка Омеляна Прицака (1919–2006) : тези доп. міжнар. наук. конф. / НАН України, Ін-т сходознавства України ім. А. Ю. Кримського, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2019. – С. 49–50. – Режим доступу: https://oriental-studies.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_2019.pdf. – Дата звернення: 26.04.2021.
  С. 49: вшанування пам’яті першого українського китаєзнавця Б. Курца.
 • Рецензия [Электронный ресурс] / Мартынов Д. Е. // Современные востоковедческие исследования. – 2019. – № 1. – С. 78–81. – Рец. на кн.: Історія Українського Китаєзнавства (XVIII – початок XXI століття) / Кіктенко В. О. – Київ, 2018. – 388 с. – Електрон. текст. дані. – Режим доступа: http://mos-journal.com/article/1-2019/.
  С. 80: о китаеведе Б. Г. Курце.
2020
 • Мітрафан Доўнар-Запольскі (1868–1934 гг.) : Асоба ў дакументах і ўспамінах [Электронны рэсурс] / уклад., прадмова, каментар: Мятліцкая Валянціна ; рэдактар: Смалянчук Аляксандр, Кіштымаў Андрэй. – Электронныя тэкставыя дадзеныя. – Мінск : Лімарыус, 2020. – 488 с., іл. – Рэжым доступу: https://kamunikat.org/usie_knihi.html?pubid=58574. – Дата звароту: 30.09.2021.
  С. 154, 253: згадка пра Курца Барыса Рыгоравіча.
2021
 • Дроботюк О. В. Партнерство КНЕУ з китайськими науково-освітніми установами та підприємствами [Електронний ресурс] / О. В. Дроботюк // Університетська освіта. – 2021. – № 8. – С. 67–69. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://ivo.kneu.edu.ua/ua/univ_osvita/. – Дата звернення: 26.11.2021.
  С. 67: про китаєзнавця Б. Г. Курца, Інститут досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца.
 • Кіктенко В. О. Історія українського китаєзнавства (XVIII – початок XXI століття) : монографія / В. О. Кіктенко. – Вид. 2-ге, допов. – Київ, 2021. – 481 с.
  С. 127–166: Економічна історія російсько-китайських відносин Б. Г. Курца.
  Місце зберігання книги: Бібілотека КНЕУ

Please publish modules in offcanvas position.