\
Шаблоны для Joomla 3 здесь

Наукова діяльність (20-ті–30-ті рр. ХХ ст.)

Науковий доробок Б. Г. Курца за 20-ті–30-ті рр. ХХ ст. представлений окремими працями, статтями зі збірників та періодичних видань, рецензіями, виданими за життя автора, та їх сучасними перевиданнями. Прижиттєві видання розміщені за датою написання твору. У межах річних рубрик документи розміщені за алфавітним принципом.

1925

 • Киевская Контрактовая Ярмарка и страны Востока / Б. Курц // Хозяйство Украины. – 1925. – № 11–12. – С. 190–198.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж20715
  Шифр зберігання в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Я52рк Х70
  Шифр зберігання в НІБ України: 33(05) 05 С69

  Перевидання:
  Киевская Контрактовая Ярмарка и страны Востока / Б. Г. Курц // Східна Європа та Азія: історія торгівлі в XVI – першій половині XX ст. : зібрання наук. пр. / Курц Б. Г. ; [редкол.: Б. Г. Кіктенко (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2014. – С. 421–430.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 930 К93

 • Проблема восточной торговли СССР / Б. Курц // Новый Восток. – 1925. – № 10–11. – С. 138–151.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж7149
  Шифр зберігання в НІБ України: 05 Н75

  Перевидання:
  Проблемы восточной торговли СССР / Б. Г. Курц // Східна Європа та Азія: історія торгівлі в XVI – першій половині XX ст. : зібрання наук. пр. / Курц Б. Г. ; [редкол.: Б. Г. Кіктенко (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2014. – С. 431–444.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 930 К93

 • [Рецензия] / Курц // Востоковедение : тр. высшего семинара востоковедения / под рук. Б. Г. Курца. – Киев, 1925. – Стб. 64. – Рец. на кн.: Торговая энциклопедия : справочник и руководство по орг., практике и технике торговли. – Москва : Центросоюз, 1924. – Т. 5 : Внешняя торговля / сост.: А. П. Тольский при участии Фейфеца [и др.] ; под ред. М. Я. Кауфмана. – 390 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж20658

 • 1926
 • Литература о Востоке / Б. Курц // Хозяйство Украины. – 1926. – № 5–6. – С. 122–123.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж20715
  Шифр зберігання в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Я52рк Х70
  Шифр зберігання в НІБ України: 33(05) 05 С69

  Перевидання:
  Литература о Востоке / Б. Г. Курц // Східна Європа та Азія: історія торгівлі в XVI – першій половині XX ст. : зібрання наук. пр. / Курц Б. Г. ; [редкол.: Б. Г. Кіктенко (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2014. – С. 528–530.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 930 К93

 • Перспективы развития украинской восточной торговли / Б. Курц // Экономический вестник. – 1926. – 4 нояб. (№ 156). – С. 2.
  Місце зберігання: НБУВ, відділ газетних фондів

 • [Рецензия] / Б. Курц // Новый Восток. – 1926. – № 13–14. – С. 432–433. – Рец. на кн.: Очерки развития правовой мысли (от Хаммураби до Ленина) / В. И. Бошко. – Харьков, 1925. – 570 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж7149
  Шифр зберігання в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Я52рк Н76

 • [Рецензия] / Б. Курц // Новый Восток. – 1926. – № 15. – С. 335–336. – Рец. на кн.: Персия СССР и Англия / Д. И. Шморгонер. – Москва, 1926. – 112 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж7149
  Шифр зберігання в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Я52рк Н76
  Шифр зберігання в НІБ України: 05 Н75

  Перевидання:
  Рецензия на кн.: Д. И. Шморгонер. Персия, СССР и Англия / Б. Г. Курц // Східна Європа та Азія: історія торгівлі в XVI – першій половині XX ст. : зібрання наук. пр. / Курц Б. Г. ; [редкол.: Б. Г. Кіктенко (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2014. – С. 613–614.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 930 К93

 • [Рецензия] / Б. Г. Курц // Техника, экономика и право / Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1926. – № 7. – С. 188–193. – (Научные записки Киевского института народного хозяйства). – Рец. на кн.: Очерки по истории казак-киргизского народа в связи с общими историческими судьбами других тюркских племен / А. П. Чулошников. – Оренбург : Киргизск. гос. изд-во, 1924. – Ч. 1 : Древнее время и средние века. – 291 с. – Див. повний текст в колекції цифрової бібліотеки КНЕУ «Видання Університету (1909-1927)»: https://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/Litipus/Vudann_KKI/
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж21766
  Місце зберігання: Книжкова палата України імені Івана Федорова

 • Рынки Украины и Ближнего Востока, как проблема развития хозяйства УССР / Б. Курц // Хозяйство Украины. – 1926. – № 5–6. – С. 93–100.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж20715
  Шифр зберігання в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Я52рк Х70
  Шифр зберігання в НІБ України: 33(05) 05 С69

  Перевидання:
  Рынки Украины и Ближнего Востока, как проблема развития хозяйства УССР / Б. Г. Курц // Східна Європа та Азія: історія торгівлі в XVI – першій половині XX ст. : зібрання наук. пр. / Курц Б. Г. ; [редкол.: Б. Г. Кіктенко (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2014. – С. 445–453.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 930 К93

 • 1927
 • К заключению советско-турецкого договора / Б. Курц // Экономический вестник. – 1927. – 8 апр. (№ 78). – С. 2–3.
  Місце зберігання: НБУВ, відділ газетних фондів
 • Київський інститут народного господарства за роки 1917–1927 / Б. Г. Курц // Наукові записки Київського інституту народного господарства / Київ. ін-т нар. госп-ва. – Київ, 1927. – Т. 8, вип. 2 : Відділ економіки. – С. I–ХХІІ. – Див. повний текст в колекції цифрової бібліотеки КНЕУ «Видання Університету (1909-1927)»: https://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/Litipus/Vudann_KKI/
  Місце зберігання: Книжкова палата України імені Івана Федорова
 • Київський Інститут Народного Господарства за роки 1917–1927 / Б. Г. Курц. – Київ, 1927. – ХХІІ с.
  Шифр зберігання в НБУВ: В31608И

  Перевидання:
  Київський Інститут Народного Господарства за роки 1917–1927 / Б. Г. Курц // Східна Європа та Азія: історія торгівлі в XVI – першій половині XX ст. : зібрання наук. пр. / Курц Б. Г. ; [редкол.: Б. Г. Кіктенко (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2014. – С. 454–472.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 930 К93

 • [Рецензия] / Б. Курц // Новый Восток. – 1927. – № 18. – С. 225–226. – Рец. на кн.: Очерки государственного права Китая = Precis de droit constitutionnel chinois / V.-V. Engelfeld. – Харбин ; Paris : Societe Anonyme Iraprimerie de Navarre, [1925]. – 254 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж7149
  Шифр зберігання в НІБ України: 05 Н75

  Перевидання:
  Рецензия на кн.: Проф. В. В. Энгельфельд. Очерки государственного права Китая / Б. Г. Курц // Східна Європа та Азія: історія торгівлі в XVI – першій половині XX ст. : зібрання наук. пр. / Курц Б. Г. ; [редкол.: Б. Г. Кіктенко (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2014. – С. 611–612.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 930 К93

 • [Рецензія] / Б. Курц // Записки історично-філологічного відділу / УАН ; за голов. ред. А. Кримського. – Київ : З друк. УАН, 1927. – Кн. 10. – С. 376–380. – Рец. на кн.: Народное хозяйство Белоруссии. 1861–1914 гг. / М. В. Довнар-Запольский. – Минск : Госплан БССР, 1926. – 240 с. : табл. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0007321. – Дата звернення: 13.04.2021.
  Шифр зберігання в НБУВ: Маслов Ж10479
  Шифр зберігання в НІБ України: Пр 204

 • [Рецензія] / Б. Курц // Україна. – 1927. – Кн. 1–2. – С. 206–209. – Рец. на кн.: Чужоземні подорожні по Східній Європі до 1700 р. / В. О. Кордт. – Київ : Друк. УАН, 1926. – 208 с. – (Збірник історико-філологічного відділу ; № 38). – Режим доступу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0008863. – Дата звернення: 13.04.2021.
  Шифр зберігання в НІБ України: 05 У45

 • Русско-китайская колониальная политика в XVII–XVIII вв. / Б. Г. Курц // Новый Восток. – 1927. – № 19. – С. 194–206.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж7149
  Шифр зберігання в НІБ України: 05 Н75

  Перевидання:
  Колониальная политика России и Китая в XVII–XVIII вв. / Б. Г. Курц // Східна Європа та Азія: історія торгівлі в XVI – першій половині XX ст. : зібрання наук. пр. / Курц Б. Г. ; [редкол.: Б. Г. Кіктенко (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2014. – С. 45–56.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 930 К93

 • Рынки Персии и Контрактовая Ярмарка / Б. Курц // Экономический вестник. – 1927. – 3 февр. (№ 26). – С. 2.
  Місце зберігання: НБУВ, відділ газетних фондів

 • Советско-турецкий договор / Б. Курц // Экономический вестник. – 1927. – 19 авг. (№ 184). – С. 1.
  Місце зберігання: НБУВ, відділ газетних фондів

 • Схід, імперіалізм та СРСР / Б. Курц // Наукові записки Київського інституту народного господарства / Київ. ін-т нар. госп-ва. – Київ, 1927. – Т. 8, вип. 2 : Відділ економіки. – С. 163–180. – Див. повний текст в колекції цифрової бібліотеки КНЕУ «Видання Університету (1909-1927)»: https://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/Litipus/Vudann_KKI/
  Місце зберігання: Книжкова палата України імені Івана Федорова

 • Схід, імперіалізм та СРСР / Б. Курц. – Київ, 1927. – С. 163–180. – [Вирізка з «Наукових записок Київського інституту народного господарства». – Київ, 1927. – Т. 8, вип. 2].
  Шифр зберігання в НБУВ: В0301939

  Перевидання:
  Схід, імперіалізм та СРСР / Б. Г. Курц // Східна Європа та Азія: історія торгівлі в XVI – першій половині XX ст. : зібрання наук. пр. / Курц Б. Г. ; [редкол.: Б. Г. Кіктенко (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2014. – С. 473–489.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 930 К93

 • Шляхи економічної політики Росії та СРСР на Сході / Б. Г. Курц // Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’ятдесятих роковин наукової діяльності / УАН. – Київ : З друк. УАН, 1927. – С. 1114–1132. – Режими доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0001261; http://tsdkffa2.elau.org/?newspaper=81220&search=%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F. – Дата звернення: 13.04.2021.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ви 1926/51, Айзеншток 7446
  Шифр зберігання в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Вдз 1546
  Шифр зберігання в НІБ України: Пр 205/51 ювіл. зб.

 • 1928
 • Государственная монополия в торговле России с Китаем в первой пол. XVIII ст. / Б. Курц // Наукові записки Київського інституту народного господарства / Київ. ін-т нар. госп-ва. – Київ, 1928. – Т. 9. – С. 59–134. – (Наукові записки Київського інституту народного господарства). – Див. повний текст в колекції цифрової бібліотеки КНЕУ «Видання Університету (1909-1927)»: https://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/Litipus/Vudann_KKI/
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж21766
  Місце зберігання: Книжкова палата України імені Івана Федорова

  Перевидання:
  Государственная монополия в торговле России с Китаем в первой половине XVIII ст. / Б. Г. Курц // Східна Європа та Азія: історія торгівлі в XVI – першій половині XX ст. : зібрання наук. пр. / Курц Б. Г. ; [редкол.: Б. Г. Кіктенко (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2014. – С. 66–153.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 930 К93

 • Звістки іноземців як історичне джерело / Борис Курц // Записки історично-філологічного відділу / УАН ; за голов. ред. А. Кримського. – Київ : З друк. УАН, 1928. – Кн. 19. – С. 93–102. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/. – Дата звернення: 13.04.2021.
  Шифр зберігання в НБУВ: Айзеншток І. Я. Ж8832
  Шифр зберігання в НІБ України: Пр 204

 • Из истории торговых сношений России с Китаем в XVII ст. / Б. Г. Курц // Новый Восток. – 1928. – № 23–24. – С. 331–340.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж7149
  Шифр зберігання в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Я52рк Н76
  Шифр зберігання в НІБ України: 05 Н75

  Перевидання:
  Из истории торговых сношений России с Китаем в XVII ст. / Б. Г. Курц // Східна Європа та Азія: історія торгівлі в XVI – першій половині XX ст. : зібрання наук. пр. / Курц Б. Г. ; [редкол.: Б. Г. Кіктенко (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2014. – С. 57–65.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 930 К93

 • Шляхи економічної політики Росії та СРСР на Сході / Б. Г. Курц. – Київ, 1928. – 19 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВИ31838

  Перевидання:
  Шляхи економічної політики Росії та СРСР на Сході / Б. Г. Курц // Східна Європа та Азія: історія торгівлі в XVI – першій половині XX ст. : зібрання наук. пр. / Курц Б. Г. ; [редкол.: Б. Г. Кіктенко (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2014. – С. 490–508.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 930 К93

 • 1929
 • Государственная монополия в торговле России с Китаем в первой половине XVIII ст. / Б. Курц // Наукові записки Київського інституту народного господарства / Київ. ін-т нар. госп-ва. – Київ, 1928. – Т. 9. – С. 59–134. – (Наукові записки Київського інституту народного господарства). – Див. повний текст в колекції цифрової бібліотеки КНЕУ «Видання Університету (1909-1927)»: https://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/Litipus/Vudann_KKI/
  Місце зберігання: Книжкова палата України імені Івана Федорова
 • Государственная монополия в торговле России с Китаем в первой половине XVIII ст. / Б. Курц. – Киев : [б. и.], 1929. – [2], 76, [1] с. – Відбиток з "Наукових записок Київського інституту народного господарства" ; т. 9.
  Шифр зберігання в НБУВ: В31293И, В0803835
  Шифр зберігання в Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича: 9с1 Курц

 • Занепад російсько-китайської торговельної монополії в другій половині XVIII в. / Борис Курц // Записки історично-філологічного відділу / УАН ; за голов. ред. А. Кримського. – Київ : З друк. УАН, 1929. – Кн. 25. – С. 235–275. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000017866. – Дата звернення: 13.04.2021.
  Шифр зберігання в НБУВ: Айзеншток І. Я. Ж8832
  Шифр зберігання в НІБ України: Пр 204

  Перевидання:
  Занепад російсько-китайської торговельної монополії в II половині XVIII в. / Б. Г. Курц // Східна Європа та Азія: історія торгівлі в XVI – першій половині XX ст. : зібрання наук. пр. / Курц Б. Г. ; [редкол.: Б. Г. Кіктенко (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2014. – С. 154–195.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 930 К93

 • Русско-китайские сношения в XVI, XVII и XVIII столетиях / Б. Г. Курц. – [Харьков] : Госиздат Украины, 1929. – 159 с. – Режимы доступа: https://dlib.rsl.ru/viewer/01007917954#?page=1; http://elib.shpl.ru/ru/nodes/46038. – Дата обращения: 13.04.2021.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВО 361775
  Шифр зберігання в НІБ України: 9(С)1 К93
  Шифр зберігання в Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича: 9с1 Курц

  Перевидання:
  Русско-китайские сношения в XVI, XVII и XVIII столетиях / Б. Г. Курц // Східна Європа та Азія: історія торгівлі в XVI – першій половині XX ст. : зібрання наук. пр. / Курц Б. Г. ; [редкол.: Б. Г. Кіктенко (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2014. – С. 196–356.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 930 К93

 • Як повстала державна караванна торгівля Росії з Китаєм у XVII віці / Б. Г. Курц. – Київ, 1929. – 48 с. – (Всеукраїнська академія наук).
  Шифр зберігання в НБУВ: В 31290И, В0806138
  Шифр зберігання в НБУ ім. Ярослава Мудрого: 9(С1) К93 рк
  Шифр зберігання в НІБ України: 9(с)13 К93
  Шифр зберігання в Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича: 9С1 Курц

 • Як повстала державна караванна (валкова) торгівля Росії з Китаєм у XVII віці / Б. Г. Курц // Записки Записки історично-філологічного відділу / УАН ; за голов. ред. А. Кримського. – Київ : З друк. УАН, 1929. – Кн. 21–22 (1928). – С. 249–296. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000017863. – Дата звернення: 13.04.2021.
  Шифр зберігання в НБУВ: Айзеншток І. Я. Ж8832

  Перевидання:
  Як повстала державна караванна (валкова) торгівля Росії з Китаєм у XVII віці / Б. Курц // Хроніка-2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна – Китай. – C. 198–258.
  Шифр зберігання в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Бп 13579-1
  Шифр зберігання в Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича: 05 Хрон
  Як повстала державна караванна (валкова) торгівля Росії з Китаєм у XVII віці / Б. Г. Курц // Східна Європа та Азія: історія торгівлі в XVI – першій половині XX ст. : зібрання наук. пр. / Курц Б. Г. ; [редкол.: Б. Г. Кіктенко (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2014. – С. 357–404.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 930 К93

 • 1930
 • [Рецензия] / Б. Курц // Новый Восток. – 1930. – № 29. – С. 238–240. – Рец. на кн.: Очерки по экономической географии Турции / Б. М. Данциг. – Москва, 1930. – 137 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж7149
  Шифр зберігання в НІБ України: 05 Н75

 • Турция и Украина / Б. Курц // Торговля СССР и Востоком. – 1930. – № 9–12. – Стб. 15–24.
  Шифр зберігання в НБУВ: Жс8169
  Шифр зберігання в НІБ України: 05 Т60

 • Сучасні видання неопублікованих за життя творів Б. Г. Курца
  (оригінали зберігаються в Інституті рукопису НБУВ)


  2003
 • Зовнішня торгова монополія Росії з Китаєм у XVII–XVIII ст. (30-і рр. ХХ ст.) / Б. Г. Курц // Східний Світ. – 2003. – № 2. – С. 139–148. – Режим доступу: https://worldoforient.wixsite.com/journal/untitled-c1zlp. – Дата звернення: 13.04.2021.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж21929/2003/2
  Шифр зберігання в НІБ України:
  Шифр зберігання в Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича: 05 Схід

 • 2014
 • Зовнішна торгова монополія Росії з Китаєм у XVII–XVIII ст. / Б. Г. Курц // Східна Європа та Азія: історія торгівлі в XVI – першій половині XX ст. : зібрання наук. пр. / Курц Б. Г. ; [редкол.: Б. Г. Кіктенко (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2014. – С. 405–418.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 930 К93
 • До стану науково-дослідної роботи в республіках Середньої Азії, Казахстану та Азербайджану / Б. Г. Курц // Східна Європа та Азія: історія торгівлі в XVI – першій половині XX ст. : зібрання наук. пр. / Курц Б. Г. ; [редкол.: Б. Г. Кіктенко (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2014. – С. 511–527.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 930 К93
 • Огляд літератури про Схід, що вийшла на Україні 1924–1932 рр. / Б. Г. Курц // Східна Європа та Азія: історія торгівлі в XVI – першій половині XX ст. : зібрання наук. пр. / Курц Б. Г. ; [редкол.: Б. Г. Кіктенко (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2014. – С. 531–610.
  Шифр зберігання в Бібліотеці КНЕУ: 930 К93
 • Please publish modules in offcanvas position.