Відмінності між версіями «Бастіа Клод Фредерік»

Матеріал з Історія економічної теорії
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 91: Рядок 91:
 
<li>'''Амет В.''' Преодоление себя и времени / В. Амет. – Ярославль : Электро-Сервис, 2003. – 210 с. – Из содерж.: Клод-Фредерик Бастиа. – С. 64–68.<br>
 
<li>'''Амет В.''' Преодоление себя и времени / В. Амет. – Ярославль : Электро-Сервис, 2003. – 210 с. – Из содерж.: Клод-Фредерик Бастиа. – С. 64–68.<br>
 
''Шифр зберігання книги:'' '''33(09) А61'''
 
''Шифр зберігання книги:'' '''33(09) А61'''
<li>'''Базилевич В. Д.''' Інтелектуальна власність. Креативи метафізичного пошуку / В. Д. Базилевич, В. В. Ільїн. – Київ : Знання, 2008. – 687 с. – С. 275–277: про К. Ф. Бастіа. – (Київському національному університету ім. Т. Шевченка – 175 років).<br>
+
<li>'''Базилевич В. Д.''' Інтелектуальна власність. Креативи метафізичного пошуку / В. Д. Базилевич, В. В. Ільїн. – Київ : Знання, 2008. – 687 с. – С. 275–277: про К. Ф. Бастіа.<br>
 
''Шифр зберігання книги:'' '''33  Б17'''
 
''Шифр зберігання книги:'' '''33  Б17'''
 
<li>'''Базилевич В. Д.''' Философия экономики. История : [монография] / В. Базилевич, В. Ильин ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Знання ; Москва : Рыбари, 2011. – 927 с. – С. 451–455: о Бастиа.<br>
 
<li>'''Базилевич В. Д.''' Философия экономики. История : [монография] / В. Базилевич, В. Ильин ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Знання ; Москва : Рыбари, 2011. – 927 с. – С. 451–455: о Бастиа.<br>
 
''Шифр зберігання книги:'' '''33  Б17'''
 
''Шифр зберігання книги:'' '''33  Б17'''
<li>'''Бетелл Т.''' Собственность и процветание / Том Бетелл ; [пер. с англ. Б. Пинскера ; науч. ред. А. Куряев]. – Москва : Ирисэн, 2008. – 480 с. – С. 234–235: о Бастиа. – (История / ред. Ю. Кузнецов).<br>
+
<li>'''Бетелл Т.''' Собственность и процветание / Том Бетелл ; [пер. с англ. Б. Пинскера ; науч. ред. А. Куряев]. – Москва : Ирисэн, 2008. – 480 с. – С. 234–235: о Бастиа.<br>
 
''Шифр зберігання книги:'' '''33(09)  Б54'''
 
''Шифр зберігання книги:'' '''33(09)  Б54'''
<li>'''Бергман Е. Э.''' Исторический очерк теорий экономических кризисов / Е. Э. Бергман. – Изд. 2-е. – Москва : ЛЕНАНД, 2015. – VI, 430 с. – С. 118–121: о Бастиа. – (Классика политэкономической мысли).<br>
+
<li>'''Бергман Е. Э.''' Исторический очерк теорий экономических кризисов / Е. Э. Бергман. – Изд. 2-е. – Москва : ЛЕНАНД, 2015. – VI, 430 с. – (Классика политэкономической мысли). – С. 118–121: о Бастиа.<br>
 
''Шифр зберігання книги:'' '''33(09)  Б48'''
 
''Шифр зберігання книги:'' '''33(09)  Б48'''
 
<li>'''Блауг М.''' Бастиа Фредерик / М. Блауг // 100 великих экономистов до Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. А. А. Фофонова. – Санкт-Петербург : Экон. школа, 2005. – <u>'''[[Медіа:Blaug20-22.pdf|<span style="color:#3366BB">С. 20–22</span>]]'''</u>.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nplu.org/ НБУ ім. Ярослава Мудрого]</span>''':'' '''Б343468'''
 
<li>'''Блауг М.''' Бастиа Фредерик / М. Блауг // 100 великих экономистов до Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. А. А. Фофонова. – Санкт-Петербург : Экон. школа, 2005. – <u>'''[[Медіа:Blaug20-22.pdf|<span style="color:#3366BB">С. 20–22</span>]]'''</u>.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nplu.org/ НБУ ім. Ярослава Мудрого]</span>''':'' '''Б343468'''
Рядок 105: Рядок 105:
 
<li>'''Дука А. П.''' Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування : навч. посіб. / А. П. Дука. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2008. – С. 21–22.<br>
 
<li>'''Дука А. П.''' Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування : навч. посіб. / А. П. Дука. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2008. – С. 21–22.<br>
 
''Шифр зберігання книги:'' '''336.5/7  Д81'''
 
''Шифр зберігання книги:'' '''336.5/7  Д81'''
<li>'''Жид Ш.''' История экономических учений : пер. с фр. / Ш. Жид, Ш. Рист ; [предисл. Я. И. Кузьминова]. – Москва : Экономика, 1995. – 544 с. – С. 256–270: о Ф. Бастиа. – (Экономическое наследие).<br>
+
<li>'''Жид Ш.''' История экономических учений : пер. с фр. / Ш. Жид, Ш. Рист ; [предисл. Я. И. Кузьминова]. – Москва : Экономика, 1995. – 544 с. – (Экономическое наследие). – С. 256–270: о Ф. Бастиа.<br>
 
''Шифр зберігання книги:'' '''33(09)  Ж69'''
 
''Шифр зберігання книги:'' '''33(09)  Ж69'''
 
<li>'''Жуковский Ю.''' Прудон и Луи Блан. Система экономических противоречий. Споры с Бастиа. Система Луи Блана. Рабочее движение 1848 года и народный банк / Ю. Жуковский. – Санкт-Петербург, 1866. – 173 с. – (Материалы для общественной науки). – Див. повний текст в колекції цифрової бібліотеки КНЕУ «Світова економічна спадщина»: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/Kollektsii_tsifrovoy_biblioteki/'''<br>''Шифр зберігання книги:'' '''33(09)  Ж86'''
 
<li>'''Жуковский Ю.''' Прудон и Луи Блан. Система экономических противоречий. Споры с Бастиа. Система Луи Блана. Рабочее движение 1848 года и народный банк / Ю. Жуковский. – Санкт-Петербург, 1866. – 173 с. – (Материалы для общественной науки). – Див. повний текст в колекції цифрової бібліотеки КНЕУ «Світова економічна спадщина»: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/Kollektsii_tsifrovoy_biblioteki/'''<br>''Шифр зберігання книги:'' '''33(09)  Ж86'''
Рядок 132: Рядок 132:
 
<li>'''Хайлбронер Р. Л.''' Философы от мира сего : Великие экономические мыслители: их жизнь, эпоха и идеи / Роберт Л. Хайлбронер ; пер. с англ. Ильи Файбисовича. – [7-е изд.]. – Москва : КоЛибри, 2008. – 432 с. – С. 224–230: о Фредерике Бастиа.<br>
 
<li>'''Хайлбронер Р. Л.''' Философы от мира сего : Великие экономические мыслители: их жизнь, эпоха и идеи / Роберт Л. Хайлбронер ; пер. с англ. Ильи Файбисовича. – [7-е изд.]. – Москва : КоЛибри, 2008. – 432 с. – С. 224–230: о Фредерике Бастиа.<br>
 
''Шифр зберігання книги:'' '''33(09)  Х15'''
 
''Шифр зберігання книги:'' '''33(09)  Х15'''
<li>'''Шумпетер Й. А.''' История экономического анализа : в 3 т. / Й. А. Шумпетер ; пер. с англ. под ред. В. С. Автономова. – Санкт-Петербург : Экон. школа, 2004. – Т. 2. – VIII, 495–988 с. – С. 654–655: о Фредерике Бастиа. – (Библиотека "Экономической школы" ; вып. 33).<br>
+
<li>'''Шумпетер Й. А.''' История экономического анализа : в 3 т. / Й. А. Шумпетер ; пер. с англ. под ред. В. С. Автономова. – Санкт-Петербург : Экон. школа, 2004. – Т. 2. – VIII, 495–988 с. – (Библиотека "Экономической школы" ; вып. 33). – С. 654–655: о Фредерике Бастиа.<br>
 
''Шифр зберігання книги:'' '''33(09) Ш96'''
 
''Шифр зберігання книги:'' '''33(09) Ш96'''
 
<li>'''Эбер Р. Ф.''' Клод Фредерик Бастиа / Р. Ф. Эбер // "Невидимая рука" рынка / под ред.: Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена ; науч. ред. Н. А. Макашева. – Москва : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2009. – С. 67–70. – (The New Palgrave).<br>''Шифр зберігання книги:'' '''33(09)  Н40'''
 
<li>'''Эбер Р. Ф.''' Клод Фредерик Бастиа / Р. Ф. Эбер // "Невидимая рука" рынка / под ред.: Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена ; науч. ред. Н. А. Макашева. – Москва : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2009. – С. 67–70. – (The New Palgrave).<br>''Шифр зберігання книги:'' '''33(09)  Н40'''

Версія за 10:23, 11 червня 2018

Bastia.png

Бастіа Клод Фредерік

Bastiat Claude Frédéric
29 (30) червня 1801 – 24 грудня 1850 –
французький економіст і публіцист перешої половини XIX ст.,
автор теорії послуг та теорії «гармонії інтересів».


Життя та діяльність


Відомі вчені та авторитетні джерела про Клода Фредеріка Бастіа


Твори


Література


Фотогалерея