Відмінності між версіями «Слуцький Євген Євгенович»

Матеріал з Економічна думка України
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 332: Рядок 332:
 
<li>'''Етюд до проблеми будування формально-праксеологічних засад економіки''' / Є. Є. Слуцький // Записки соціально-економічного відділу ВУАН. – Київ, 1926. – Т. 4. – С. 165–175, 238–249.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nplu.org/ НБУ ім. Ярослава Мудрого]</span>''':'''''06А38Пр216'''
 
<li>'''Етюд до проблеми будування формально-праксеологічних засад економіки''' / Є. Є. Слуцький // Записки соціально-економічного відділу ВУАН. – Київ, 1926. – Т. 4. – С. 165–175, 238–249.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nplu.org/ НБУ ім. Ярослава Мудрого]</span>''':'''''06А38Пр216'''
 
<li>'''Етюд до проблеми будування формально-праксеологічних засад економіки''' / Є. Слуцький // Українська економічна думка : хрестоматія / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т ; упоряд., авт. вступ. розд., наук. ред. перекладів С. М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 498–509.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 У45'''
 
<li>'''Етюд до проблеми будування формально-праксеологічних засад економіки''' / Є. Слуцький // Українська економічна думка : хрестоматія / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т ; упоряд., авт. вступ. розд., наук. ред. перекладів С. М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 498–509.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 У45'''
<li>'''Етюд до проблеми будування формально-праксеологічних засад економіки''' : [Електронний ресурс] / Є. Є. Слуцький // Економічні праці викладачів КНЕУ (перша третина XX ст.) : хрестоматія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; упоряд. С. Н. Антонюк. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 99–111. – Назва з титул. екрану. – Див. повний текст в Електронній бібліотеці: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_bibl_litr/'''.
+
<li>'''Етюд до проблеми будування формально-праксеологічних засад економіки''' [Електронний ресурс] / Є. Є. Слуцький // Економічні праці викладачів КНЕУ (перша третина XX ст.) : хрестоматія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; упоряд. С. Н. Антонюк. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 99–111. – Назва з титул. екрану. – Див. повний текст в Електронній бібліотеці: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_bibl_litr/'''.
 
<li>'''Жизнеописание''' [Электронный ресурс] / Е. Е. Слуцкий // Экономическая школа. – 1999. – Т. 5, вып. 5. – <u>'''[[Медіа:Gizneopisanie.pdf|<span style="color:#3366BB">С. 18–24</span>]]'''</u>. – Электрон. текстовые данные. – Режим доступа: '''http://mikhailivanov.seinst.ru/SE5/the_content_of_the_fifth_edition_of_the_journal_the_school_of_economics.php'''. – Дата обращения: 27.12.2016.
 
<li>'''Жизнеописание''' [Электронный ресурс] / Е. Е. Слуцкий // Экономическая школа. – 1999. – Т. 5, вып. 5. – <u>'''[[Медіа:Gizneopisanie.pdf|<span style="color:#3366BB">С. 18–24</span>]]'''</u>. – Электрон. текстовые данные. – Режим доступа: '''http://mikhailivanov.seinst.ru/SE5/the_content_of_the_fifth_edition_of_the_journal_the_school_of_economics.php'''. – Дата обращения: 27.12.2016.
 
<li>'''К вопросу о вычислении дохода государства от эмиссии''' / Е. Слуцкий // Є. Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності : [монографія] / за ред. В. Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2007. – С. 471–520. –  (Славетні постаті).<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 С49'''
 
<li>'''К вопросу о вычислении дохода государства от эмиссии''' / Е. Слуцкий // Є. Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності : [монографія] / за ред. В. Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2007. – С. 471–520. –  (Славетні постаті).<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 С49'''
<li>'''Нарис економічних поглядів сера Вільяма Петті''' : [Електронний ресурс] / Є. Є. Слуцький // Економічні праці викладачів КНЕУ (перша третина XX ст.) : хрестоматія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; упоряд. С. Н. Антонюк. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 84–98. – Назва з титул. екрану.
+
<li>'''Нарис економічних поглядів сера Вільяма Петті''' [Електронний ресурс] / Є. Є. Слуцький // Економічні праці викладачів КНЕУ (перша третина XX ст.) : хрестоматія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; упоряд. С. Н. Антонюк. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 84–98. – Назва з титул. екрану.
 
<li>'''Очерк экономических воззрений сэра Вильяма Петти''' / Е. Слуцкий // Є. Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності / за ред. В. Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2007. – С. 311–350. – (Славетні постаті).<br> ''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 С49'''  
 
<li>'''Очерк экономических воззрений сэра Вильяма Петти''' / Е. Слуцкий // Є. Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності / за ред. В. Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2007. – С. 311–350. – (Славетні постаті).<br> ''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 С49'''  
 
<li>'''Очерк экономических воззрений сэра Вильяма Петти''' : [отрывки] / Е. Е. Слуцкий // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В. Д. Базилевича ; [уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – С. 771–779.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 І-90'''
 
<li>'''Очерк экономических воззрений сэра Вильяма Петти''' : [отрывки] / Е. Е. Слуцкий // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В. Д. Базилевича ; [уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – С. 771–779.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 І-90'''
 
<li>'''Складання випадкових причин як джерело циклічних процесів''' / Є. Слуцький // Українська економічна думка : хрестоматія / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т ; упоряд., авт. вступ. розд., наук. ред. перекладів С. М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 509–517.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 У45'''
 
<li>'''Складання випадкових причин як джерело циклічних процесів''' / Є. Слуцький // Українська економічна думка : хрестоматія / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т ; упоряд., авт. вступ. розд., наук. ред. перекладів С. М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 509–517.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 У45'''
 
<li>'''Статистика и математика.''' [Рецензия на книгу А. А. Кауфмана «Теория и методы статистики»] / Е. Е. Слуцкий // Статистический вестник. – 1915–1916. – Кн. 3–4. – С. 1–17.
 
<li>'''Статистика и математика.''' [Рецензия на книгу А. А. Кауфмана «Теория и методы статистики»] / Е. Е. Слуцкий // Статистический вестник. – 1915–1916. – Кн. 3–4. – С. 1–17.
<li>'''Суть кооперації та її форми''' : [Електронний ресурс] / Є. Є. Слуцький // Економічні праці викладачів КНЕУ (перша третина XX ст.) : хрестоматія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; упоряд. С. Н. Антонюк. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 70–83. – Назва з титул. екрану.
+
<li>'''Суть кооперації та її форми''' [Електронний ресурс] / Є. Є. Слуцький // Економічні праці викладачів КНЕУ (перша третина XX ст.) : хрестоматія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; упоряд. С. Н. Антонюк. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 70–83. – Назва з титул. екрану.
 
<li>'''Сэр Вильям Петти.''' Краткий очерк его экономических воззрений с приложением нескольких важнейших отрывков из его произведений / Е. Е. Слуцкий. – Киев, 1914. – 48 с.
 
<li>'''Сэр Вильям Петти.''' Краткий очерк его экономических воззрений с приложением нескольких важнейших отрывков из его произведений / Е. Е. Слуцкий. – Киев, 1914. – 48 с.
 
<li>'''Теория корреляции и элементы учения о кривых распределения''' / Е. Е. Слуцкий // Известия Киевского коммерческого института. – Киев, 1912. – Кн. 16. – С. 1–208.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330 И33'''
 
<li>'''Теория корреляции и элементы учения о кривых распределения''' / Е. Е. Слуцкий // Известия Киевского коммерческого института. – Киев, 1912. – Кн. 16. – С. 1–208.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330 И33'''
 
<li>'''Теорія граничної корисності''' / [Є. Є. Слуцький ; наук. ред. В. М. Фещенко ; упоряд. Т. В. Куриленко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : КНЕУ, 2006. – 524 с. – (Економічна спадщина ).<br> ''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 С49'''
 
<li>'''Теорія граничної корисності''' / [Є. Є. Слуцький ; наук. ред. В. М. Фещенко ; упоряд. Т. В. Куриленко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : КНЕУ, 2006. – 524 с. – (Економічна спадщина ).<br> ''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 С49'''
 
<li>'''Теорія граничної корисності''' / Є. Слуцький // Українська економічна думка : хрестоматія / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т ; упоряд., авт. вступ. розд., наук. ред. перекладів С. М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 479–485.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 У45'''
 
<li>'''Теорія граничної корисності''' / Є. Слуцький // Українська економічна думка : хрестоматія / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т ; упоряд., авт. вступ. розд., наук. ред. перекладів С. М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 479–485.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 У45'''
<li>'''Теорія граничної корисності''' : [Електронний ресурс] / Є. Є. Слуцький // Економічні праці викладачів КНЕУ (перша третина XX ст.) : хрестоматія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; упоряд. С. Н. Антонюк. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 55–69. – Назва з титул. екрану.
+
<li>'''Теорія граничної корисності''' [Електронний ресурс] / Є. Є. Слуцький // Економічні праці викладачів КНЕУ (перша третина XX ст.) : хрестоматія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; упоряд. С. Н. Антонюк. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 55–69. – Назва з титул. екрану.
 
<li>'''Экономические и статистические произведения''' : избранное / Е. Е. Слуцкий ; [науч. ред., предисл. П. Н. Клюкина]. – Москва : ЭКСМО, 2010. – 1151 с. – (Антология экономической мысли).<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 С49'''
 
<li>'''Экономические и статистические произведения''' : избранное / Е. Е. Слуцкий ; [науч. ред., предисл. П. Н. Клюкина]. – Москва : ЭКСМО, 2010. – 1151 с. – (Антология экономической мысли).<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 С49'''
 
</spoiler>
 
</spoiler>
Рядок 355: Рядок 355:
 
<li>'''Румянцева Е. Е.''' Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. – 4-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2011. – С. 623–624.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330 Р86'''
 
<li>'''Румянцева Е. Е.''' Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. – 4-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2011. – С. 623–624.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330 Р86'''
 
<li>'''Енциклопедія історії України''' : [в 10 т.] / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2012. – Т. 9. – <u>'''[[Медіа:EncykIstUkr663-664.pdf|<span style="color:#3366BB">С. 663–664</span>]]'''</u>. – Режим доступу: '''http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU'''. – Дата звернення: 17.01.2017.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''94(477) Е68'''
 
<li>'''Енциклопедія історії України''' : [в 10 т.] / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2012. – Т. 9. – <u>'''[[Медіа:EncykIstUkr663-664.pdf|<span style="color:#3366BB">С. 663–664</span>]]'''</u>. – Режим доступу: '''http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU'''. – Дата звернення: 17.01.2017.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''94(477) Е68'''
<li>'''Антонюк С. Н.''' Євген Євгенович Слуцький (1880–1948) : [Електронний ресурс] / С. Н. Антонюк // Економічні праці викладачів КНЕУ (перша третина XX ст.) : хрестоматія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; упоряд. С. Н. Антонюк. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 42–53. – Назва з титул. екрану. – Див. повний текст в Електронній бібліотеці: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_bibl_litr/'''.
+
<li>'''Антонюк С. Н.''' Євген Євгенович Слуцький (1880–1948) [Електронний ресурс] / С. Н. Антонюк // Економічні праці викладачів КНЕУ (перша третина XX ст.) : хрестоматія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; упоряд. С. Н. Антонюк. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 42–53. – Назва з титул. екрану. – Див. повний текст в Електронній бібліотеці: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_bibl_litr/'''.
 
<li>'''Базилевич В. Д.'''  Слуцький Євген Євгенович  / В. Д.  Базилевич  Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія : у 3 т. / Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, Держ. навч.-наук. установа «Акад. фін. упр.» ; за ред. Т. І. Єфименко. – Київ, 2010. – Т. 1. – С. 443–448.<br>
 
<li>'''Базилевич В. Д.'''  Слуцький Євген Євгенович  / В. Д.  Базилевич  Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія : у 3 т. / Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, Держ. навч.-наук. установа «Акад. фін. упр.» ; за ред. Т. І. Єфименко. – Київ, 2010. – Т. 1. – С. 443–448.<br>
 
''Шифр зберігання книги:'' '''336 Ф59'''
 
''Шифр зберігання книги:'' '''336 Ф59'''

Версія за 07:56, 19 серпня 2021

Slutsky.jpeg

Слуцький Євген Євгенович

(19 (7) квітня 1880 – 10 березня 1948) –
український вчений-економіст, математик, статистик першої половини XX ст.Життя та діяльність


Відомі вчені та авторитетні джерела про Євгена Євгенійовича Слуцького


Твори


Література

Фотогалерея