Відмінності між версіями «Слуцький Євген Євгенович»

Матеріал з Економічна думка України
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 356: Рядок 356:
 
<li>'''Енциклопедія історії України''' : [в 10 т.] / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2012. – Т. 9. – <u>'''[[Медіа:EncykIstUkr663-664.pdf|<span style="color:#3366BB">С. 663–664</span>]]'''</u>. – Режим доступу: '''http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU'''. – Дата звернення: 17.01.2017.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''94(477) Е68'''
 
<li>'''Енциклопедія історії України''' : [в 10 т.] / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2012. – Т. 9. – <u>'''[[Медіа:EncykIstUkr663-664.pdf|<span style="color:#3366BB">С. 663–664</span>]]'''</u>. – Режим доступу: '''http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU'''. – Дата звернення: 17.01.2017.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''94(477) Е68'''
 
<li>'''Антонюк С. Н.''' Євген Євгенович Слуцький (1880–1948) : [Електронний ресурс] / С. Н. Антонюк // Економічні праці викладачів КНЕУ (перша третина XX ст.) : хрестоматія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; упоряд. С. Н. Антонюк. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 42–53. – Назва з титул. екрану. – Див. повний текст в Електронній бібліотеці: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_bibl_litr/'''.
 
<li>'''Антонюк С. Н.''' Євген Євгенович Слуцький (1880–1948) : [Електронний ресурс] / С. Н. Антонюк // Економічні праці викладачів КНЕУ (перша третина XX ст.) : хрестоматія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; упоряд. С. Н. Антонюк. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 42–53. – Назва з титул. екрану. – Див. повний текст в Електронній бібліотеці: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_bibl_litr/'''.
<li>'''Базилевич В. Д.'''  Слуцький Євген Євгенович  / В. Д.  Базилевич  Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія : у 3 т. / Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, Держ. навч.-наук. установа «Акад. фін. упр.» ; за ред. Т. І. Єфименко. – Київ, 2010. – Т. 1. – С. 443–448.
+
<li>'''Базилевич В. Д.'''  Слуцький Євген Євгенович  / В. Д.  Базилевич  Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія : у 3 т. / Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, Держ. навч.-наук. установа «Акад. фін. упр.» ; за ред. Т. І. Єфименко. – Київ, 2010. – Т. 1. – С. 443–448.<br>
 
''Шифр зберігання книги:'' '''336 Ф59'''
 
''Шифр зберігання книги:'' '''336 Ф59'''
 
<li>'''Блауг М.''' Сто великих экономистов до Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. А. А. Феофанова. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 2005. – С. 277–278.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nplu.org/ НБУ ім. Ярослава Мудрого]</span>''':'' '''Б343468'''
 
<li>'''Блауг М.''' Сто великих экономистов до Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. А. А. Феофанова. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 2005. – С. 277–278.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nplu.org/ НБУ ім. Ярослава Мудрого]</span>''':'' '''Б343468'''
Рядок 374: Рядок 374:
 
<li>'''Злупко С. М.''' Основи історії економічної теорії : [навч. посіб.] / С. М. Злупко. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2001. – C. 465–486.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 З-68'''
 
<li>'''Злупко С. М.''' Основи історії економічної теорії : [навч. посіб.] / С. М. Злупко. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2001. – C. 465–486.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 З-68'''
 
<li>'''Злупко С. М.''' Теорія циклічних процесів Є. Є. Слуцького та її використання в моделюванні динаміки національної економіки / С. М. Злупко // Економетричні методи і моделі в економіці : теорія і практика : збірник матеріалів першої Всеукраїнської економетричної конференції 2–4 лют. 1998 р. / редкол.: Геець В. Н. [та ін.]. – Львів, 1998. – Ч. 3. – С. 42–45.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.4 Е45'''
 
<li>'''Злупко С. М.''' Теорія циклічних процесів Є. Є. Слуцького та її використання в моделюванні динаміки національної економіки / С. М. Злупко // Економетричні методи і моделі в економіці : теорія і практика : збірник матеріалів першої Всеукраїнської економетричної конференції 2–4 лют. 1998 р. / редкол.: Геець В. Н. [та ін.]. – Львів, 1998. – Ч. 3. – С. 42–45.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.4 Е45'''
 +
<li>'''Історія економіки та економічної думки''' : підручник / [В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, Т. В. Гайдай та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2018. – C 598.<br>
 +
''Шифр зберігання  книги:'' '''330.8 І-90'''
 
<li>'''Історія економічних учень''' : підручник : у 2 ч. / за ред. В. Д. Базилевича. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2005. – Ч. 2. – С. 139–140.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 І-90'''
 
<li>'''Історія економічних учень''' : підручник : у 2 ч. / за ред. В. Д. Базилевича. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2005. – Ч. 2. – С. 139–140.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 І-90'''
 
<li>'''Кауфман А. А.''' Введение в теоретическую статистику [Электронный ресурс] : посмертное издание / А. А. Кауфман ; Р.С.Ф.С.Р. – Электрон. текстовые данные. – Петроград : Издание Центрального статистического упр., 1923. – 558 с. – Из содерж.: Концепция Е. Е. Слуцкого. – С. 556–558. – Режим доступа: '''http://dlib.rsl.ru/viewer/01008563293#?page=305'''. – Дата обращения: 05.09.2017.
 
<li>'''Кауфман А. А.''' Введение в теоретическую статистику [Электронный ресурс] : посмертное издание / А. А. Кауфман ; Р.С.Ф.С.Р. – Электрон. текстовые данные. – Петроград : Издание Центрального статистического упр., 1923. – 558 с. – Из содерж.: Концепция Е. Е. Слуцкого. – С. 556–558. – Режим доступа: '''http://dlib.rsl.ru/viewer/01008563293#?page=305'''. – Дата обращения: 05.09.2017.

Версія за 09:56, 15 червня 2021

Slutsky.jpeg

Слуцький Євген Євгенович

(19 (7) квітня 1880 – 10 березня 1948) –
український вчений-економіст, математик, статистик першої половини XX ст.Життя та діяльність


Відомі вчені та авторитетні джерела про Євгена Євгенійовича Слуцького


Твори


Література

Фотогалерея