Відмінності між версіями «Слуцький Євген Євгенович»

Матеріал з Економічна думка України
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 394: Рядок 394:
 
<li>'''Талала Я. С.''' Євген Слуцький. Умови формування економічних поглядів та сфера наукових інтересів / Я. С. Талала // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. В. Д. Базилевич]. – Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2000 . – Вип.44 . – С. 17–22.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3 Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича]</span>''':'' '''05(К.ун)  Вісн'''
 
<li>'''Талала Я. С.''' Євген Слуцький. Умови формування економічних поглядів та сфера наукових інтересів / Я. С. Талала // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. В. Д. Базилевич]. – Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2000 . – Вип.44 . – С. 17–22.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3 Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича]</span>''':'' '''05(К.ун)  Вісн'''
 
<li>'''Талала Я. С.''' Про внесок Є. Слуцького в світову економічну науку / Я. С. Талала // Історія народного господарства та економічної думки України : міжвід. зб. наук. праць. – Київ, 1997. – Вип. 29. – С. 128–136.
 
<li>'''Талала Я. С.''' Про внесок Є. Слуцького в світову економічну науку / Я. С. Талала // Історія народного господарства та економічної думки України : міжвід. зб. наук. праць. – Київ, 1997. – Вип. 29. – С. 128–136.
<li>'''Ущаповський Ю. В.''' Еволюція теорії цінності в українській економічній думці (від давнини до початку XX століття) : наук. вид. / Юрій Ущаповський ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Житомир. інж.-технол. ін-т. – Житомир : ЖІТІ, 2002. – Розд. 6.3 : Економіко-математичне обґрунтування теорії граничної корисності в концепції Євгена Слуцького. – С. 159–165.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 У96'''
+
<li>'''Ущаповський Ю. В.''' Еволюція теорії цінності в українській економічній думці (від давнини до початку XX століття) : наук. вид. / Юрій Ущаповський ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Житомир. інж.-технол. ін-т. – Житомир : ЖІТІ, 2002. – Розд. 6.3 : Економіко-математичне обґрунтування теорії граничної корисності в концепції Євгена Слуцького. – С. 159–165.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.3 У96'''
<li>'''Ущаповський Ю. В.''' Методологія досліджень Євгена Слуцького в контексті економічних доктрин кінця XIX – початку XX століття / Ю. В. Ущаповський // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 24. – С. 55–65.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 Ф79'''
+
<li>'''Ущаповський Ю. В.''' Методологія досліджень Євгена Слуцького в контексті економічних доктрин кінця XIX – початку XX століття / Ю. В. Ущаповський // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 24. – С. 55–65.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.3 Ф79'''
 
<li>'''Фещенко В. М.''' Українська економічна думка останньої третини XIX–початку XX ст. у контексті розвитку європейської ліберальної традиції / В. М. Фещенко // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. пр. / НАН України, Держ. установа «Ін-т економіки та прогнозування НАН України» ; [голов. ред. В. В. Небрат та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 7–30.
 
<li>'''Фещенко В. М.''' Українська економічна думка останньої третини XIX–початку XX ст. у контексті розвитку європейської ліберальної традиції / В. М. Фещенко // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. пр. / НАН України, Держ. установа «Ін-т економіки та прогнозування НАН України» ; [голов. ред. В. В. Небрат та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 7–30.
 
<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Ж70105'''
 
<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Ж70105'''

Версія за 09:33, 15 червня 2021

Slutsky.jpeg

Слуцький Євген Євгенович

(19 (7) квітня 1880 – 10 березня 1948) –
український вчений-економіст, математик, статистик першої половини XX ст.Життя та діяльність


Відомі вчені та авторитетні джерела про Євгена Євгенійовича Слуцького


Твори


Література

Фотогалерея