Відмінності між версіями «Подолинський Сергій Андрійович»

Матеріал з Економічна думка України
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 134: Рядок 134:
 
У цій праці йдеться головним чином про події на Косівщині та Коломийщині, де активну соціалістичну пропаганду з допомогою брошур-метеликів проводила сестра Михайла Павлика Анна Павлик. Подолинський у висвітленні подій у Галичині користувався переважно інформацією М. Павлика, «який, правда, дещо перебільшував соціалістичний характер селянського руху і агітації А. Павлик на Покутті» (Злупко С. М. Сергій Подолинський – вчений, мислитель, революціонер / С. М. Злупко. – Львів, 1990. – С. 95). Це позначилось і на праці Подолинського.
 
У цій праці йдеться головним чином про події на Косівщині та Коломийщині, де активну соціалістичну пропаганду з допомогою брошур-метеликів проводила сестра Михайла Павлика Анна Павлик. Подолинський у висвітленні подій у Галичині користувався переважно інформацією М. Павлика, «який, правда, дещо перебільшував соціалістичний характер селянського руху і агітації А. Павлик на Покутті» (Злупко С. М. Сергій Подолинський – вчений, мислитель, революціонер / С. М. Злупко. – Львів, 1990. – С. 95). Це позначилось і на праці Подолинського.
  
У 1880 р. він опублікував ґрунтовну працю з економічних проблем – «Ремесла і фабрики на Україні». Це – «перша економічна історія України й одночасно перший український підручник політичної економії (Чесноков В. С. «Забытый научный новатор» / В. С. Чесноков // Бюллетень комиссии по разработке научного наследия академика В. И. Вернадского. – Москва, 1994. – № 12. – С. 36). Основним питанням, яке стояло перед суспільною думкою пореформеної Росії і навколо якого точилася запекла теоретична боротьба, було питання про історичну «долю капіталізму в Росії». Воно ще більше загострилося з появою в Росії «Капіталу» К. Маркса. Народники, як відомо, заперечували неминучість розвитку капіталізму в Росії і проповідували ідеї про особливий шлях російської економіки. В зв’язку з цим особливо цікавим є розв’язання цього питання Подолинським. На перших його працях позначились народницькі ілюзії щодо розв’язання цієї проблеми. Так, у статті «Нарис розвитку Міжнародної асоціації робітників», опублікованій у журналі «Вперед», він говорить про необхідність докласти всіх зусиль, щоб не допустити появи капіталізму в країні, а в праці «Ремесла і фабрики на Україні» аналізує економічну історію України в контексті світової історії.
+
У 1880 р. він опублікував ґрунтовну працю з економічних проблем – «Ремесла і фабрики на Україні». Це – «перша економічна історія України й одночасно перший український підручник політичної економії» (Чесноков В. С. «Забытый научный новатор» / В. С. Чесноков // Бюллетень комиссии по разработке научного наследия академика В. И. Вернадского. – Москва, 1994. – № 12. – С. 36). Основним питанням, яке стояло перед суспільною думкою пореформеної Росії і навколо якого точилася запекла теоретична боротьба, було питання про історичну «долю капіталізму в Росії». Воно ще більше загострилося з появою в Росії «Капіталу» К. Маркса. Народники, як відомо, заперечували неминучість розвитку капіталізму в Росії і проповідували ідеї про особливий шлях російської економіки. В зв’язку з цим особливо цікавим є розв’язання цього питання Подолинським. На перших його працях позначились народницькі ілюзії щодо розв’язання цієї проблеми. Так, у статті «Нарис розвитку Міжнародної асоціації робітників», опублікованій у журналі «Вперед», він говорить про необхідність докласти всіх зусиль, щоб не допустити появи капіталізму в країні, а в праці «Ремесла і фабрики на Україні» аналізує економічну історію України в контексті світової історії.
  
 
Вивчаючи економічний стан України і Росії, а також економічний розвиток західноєвропейських країн, Подолинський робить висновок, що Україна вступила на шлях капіталістичного розвитку. В основу аналізу процесу економічного розвитку України він поклав працю, простеживши процес праці, форми її організації від найдавніших часів. У цьому аналізі він посилається на археологічні, етнографічні та статистичні дослідження.
 
Вивчаючи економічний стан України і Росії, а також економічний розвиток західноєвропейських країн, Подолинський робить висновок, що Україна вступила на шлях капіталістичного розвитку. В основу аналізу процесу економічного розвитку України він поклав працю, простеживши процес праці, форми її організації від найдавніших часів. У цьому аналізі він посилається на археологічні, етнографічні та статистичні дослідження.
Рядок 144: Рядок 144:
 
Цікавим і ґрунтовним є аналіз цих форм економічного розвитку, а саме: кооперації, мануфактури і машинного виробництва та їх еволюції. Даючи аналіз цих форм, Подолинський показує їх прогресивні сторони та негативні риси. Так, мануфактура, за його словами, завдяки поділу праці забезпечує підвищення її продуктивності. Крім того, наголошує він, тут відбувається усуспільнення праці. Поділ праці і її усуспільнення він називає історичним прогресом і необхідним моментом економічного розвитку суспільства. Разом з тим, поділ праці в мануфактурі, пов’язаний з виконанням будь-якої окремої операції, нівечить робітника фізично й духовно, а також веде до його декваліфікації.
 
Цікавим і ґрунтовним є аналіз цих форм економічного розвитку, а саме: кооперації, мануфактури і машинного виробництва та їх еволюції. Даючи аналіз цих форм, Подолинський показує їх прогресивні сторони та негативні риси. Так, мануфактура, за його словами, завдяки поділу праці забезпечує підвищення її продуктивності. Крім того, наголошує він, тут відбувається усуспільнення праці. Поділ праці і її усуспільнення він називає історичним прогресом і необхідним моментом економічного розвитку суспільства. Разом з тим, поділ праці в мануфактурі, пов’язаний з виконанням будь-якої окремої операції, нівечить робітника фізично й духовно, а також веде до його декваліфікації.
  
Розділ про машинну стадію розвитку капіталізму на Україні, як і вся праця, написаний під впливом «Капіталу» К. Маркса. Починає цей розділ Подолинський майже так само, як Маркс, – розділ «Машини і велика промисловість». Він проаналізував вплив застосування машин на становище робітничого класу, посилення його експлуатації, неминучість утворення резервної армії праці, втягнення у виробництво жінок і дітей та ін. Аналізуючи машинну стадію розвитку капіталізму на Україні, Подолинський використовує значний фактичний матеріал, численні статистичні дані і робить висновок про низький рівень промислового розвитку України.
+
Розділ про машинну стадію розвитку капіталізму в Україні, як і вся праця, написаний під впливом «Капіталу» К. Маркса. Починає цей розділ Подолинський майже так само, як Маркс, – розділ «Машини і велика промисловість». Він проаналізував вплив застосування машин на становище робітничого класу, посилення його експлуатації, неминучість утворення резервної армії праці, втягнення у виробництво жінок і дітей та ін. Аналізуючи машинну стадію розвитку капіталізму на Україні, Подолинський використовує значний фактичний матеріал, численні статистичні дані і робить висновок про низький рівень промислового розвитку України.
  
 
Довівши наявність на Україні капіталізму, Подолинський критикує цей спосіб виробництва. Виявивши цілий ряд негативних рис капіталізму, він розуміє, що не вони становлять його основне зло. Він намагається проникнути в саму суть капіталістичних відносин, розкрити корінні суперечності капіталізму, відшукати «корінь лиха». З’ясуванню саме цього питання присвячена його праця «Ремесла і фабрики на Україні». «Корінь лиха», на думку Подолинського, полягає у привласненні експлуататорами продукту неоплаченої праці робітників – «додаточної вартості». Знищити «корінь лиха» можна лише знищенням капіталізму, громадським упорядкуванням праці. Земля повинна належати громадам людей, що її обробляють, а машини, фабрики – громадам робітників, що на них працюють (Подолинський С. Ремесла і фабрики на Україні. – С. 146).
 
Довівши наявність на Україні капіталізму, Подолинський критикує цей спосіб виробництва. Виявивши цілий ряд негативних рис капіталізму, він розуміє, що не вони становлять його основне зло. Він намагається проникнути в саму суть капіталістичних відносин, розкрити корінні суперечності капіталізму, відшукати «корінь лиха». З’ясуванню саме цього питання присвячена його праця «Ремесла і фабрики на Україні». «Корінь лиха», на думку Подолинського, полягає у привласненні експлуататорами продукту неоплаченої праці робітників – «додаточної вартості». Знищити «корінь лиха» можна лише знищенням капіталізму, громадським упорядкуванням праці. Земля повинна належати громадам людей, що її обробляють, а машини, фабрики – громадам робітників, що на них працюють (Подолинський С. Ремесла і фабрики на Україні. – С. 146).

Поточна версія на 12:13, 16 червня 2021

Podoliskij.jpg

Подолинський Сергій Андрійович

(31 (19) липня 1850 – 12 липня (30 червня) 1891) –
вчений, мислитель, громадський та політичний діяч другої половини XIX ст.,
засновник української школи фізичної економії.

Життя та діяльність


Відомі вчені та авторитетні джерела про Сергія Андрійовича Подолинського


Твори


Література

Фотогалерея