Відмінності між версіями «Подолинський Сергій Андрійович»

Матеріал з Економічна думка України
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 339: Рядок 339:
 
<li>'''Антонюк С. Н.''' С. Подолинський про закон народонаселення Т. Р. Мальтуса / С. Н. Антонюк // Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., 8–10 квіт. 2009 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Громад. орг. «Наук. т-во ім. Сергія Подолинського» ; редкол.: С. В. Степаненко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – С. 200–203. – Див. повний текст в Електронній бібліотеці: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_bibl_litr/'''.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.1  Ф50'''
 
<li>'''Антонюк С. Н.''' С. Подолинський про закон народонаселення Т. Р. Мальтуса / С. Н. Антонюк // Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., 8–10 квіт. 2009 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Громад. орг. «Наук. т-во ім. Сергія Подолинського» ; редкол.: С. В. Степаненко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – С. 200–203. – Див. повний текст в Електронній бібліотеці: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_bibl_litr/'''.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.1  Ф50'''
 
<li>'''Апанович О. М.''' За плугом Господь іде. Агрокультура українського селянства й козацтва в контексті ідей Сергія Подолинського та Володимира Вернадського / Олена Апанович. – [Севастополь] : Дзвін Севастополя, 1999. – 26 с. – (Бібліотека часопису «Дзвін Севастополя»).<br>''Шифр зберігання книги :'' '''330.8  А76 (Колекція професора Л. Я. Корнійчук)'''
 
<li>'''Апанович О. М.''' За плугом Господь іде. Агрокультура українського селянства й козацтва в контексті ідей Сергія Подолинського та Володимира Вернадського / Олена Апанович. – [Севастополь] : Дзвін Севастополя, 1999. – 26 с. – (Бібліотека часопису «Дзвін Севастополя»).<br>''Шифр зберігання книги :'' '''330.8  А76 (Колекція професора Л. Я. Корнійчук)'''
 +
<li>'''Бездушна Ю. С.''' Фізіократичне підґрунтя методології оцінки вартості сільськогосподарських земель [Електронний ресурс] / Бездушна Юлія Сергіївна // С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання : тези Круглого столу, Київ, 18 листоп. 2020 р. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. екон. теорії, Наук. б-ка ім. М. В. Довнар-Запольського, Наук. т-во ім. Сергія Подолинського, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 5–8. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/'''
 
<li>'''Буда С.''' До біографії С. А. Подолинського / Сергій Буда // За сто літ : матеріали з громадського й літературного життя України, ХІХ – початок ХХ ст. / під ред. М. Грушевського. – Харків : Держвидав України, 1930. – Кн. 5. – <u>'''[[Медіа:Buda.pdf|<span style="color:#3366BB">С. 192–207</span>]]'''</u>.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://nibu.kiev.ua/ НІБ України]</span>''':'' '''Пр 202  З1-5'''
 
<li>'''Буда С.''' До біографії С. А. Подолинського / Сергій Буда // За сто літ : матеріали з громадського й літературного життя України, ХІХ – початок ХХ ст. / під ред. М. Грушевського. – Харків : Держвидав України, 1930. – Кн. 5. – <u>'''[[Медіа:Buda.pdf|<span style="color:#3366BB">С. 192–207</span>]]'''</u>.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://nibu.kiev.ua/ НІБ України]</span>''':'' '''Пр 202  З1-5'''
 
<li>'''Васільєва О. С.''' Парадигма української наукової школи фізичної економії як спонукальний чинник цивілізаційної перспективи України / О. С. Васільєва // Історико-політичні студії : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. – Київ, 2016. – № 2(6). – С. 21–26.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''1Ф  І-90'''
 
<li>'''Васільєва О. С.''' Парадигма української наукової школи фізичної економії як спонукальний чинник цивілізаційної перспективи України / О. С. Васільєва // Історико-політичні студії : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. – Київ, 2016. – № 2(6). – С. 21–26.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''1Ф  І-90'''
Рядок 350: Рядок 351:
  
 
<li>'''Воробйова Л. В.''' Ідеї фізичної економії в організації сучасної системи господарювання / Л. В. Воробйова // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспірантів / М-во науки та освіти України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» ; редкол.: Т. М. Боголіб (голов. ред.) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 25/1. – С. 90–95. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/ '''
 
<li>'''Воробйова Л. В.''' Ідеї фізичної економії в організації сучасної системи господарювання / Л. В. Воробйова // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспірантів / М-во науки та освіти України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» ; редкол.: Т. М. Боголіб (голов. ред.) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 25/1. – С. 90–95. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/ '''
 +
 +
<li>'''Воробйова Л. В.''' Ідеї фізичної економії та проблеми їх практичного використання [Електронний ресурс] / Воробйова Людмила Василівна // С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання : тези Круглого столу, Київ, 18 листоп. 2020 р. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. екон. теорії, Наук. б-ка ім. М. В. Довнар-Запольського, Наук. т-во ім. Сергія Подолинського, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 8–14. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/'''
  
 
<li>'''Воробйова Л. В.''' Концепція ноосфери та сталого розвитку [Електронний ресурс] / Л. В. Воробйова // Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті : зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; редкол.: В. І. Кириленко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 155–157. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/'''
 
<li>'''Воробйова Л. В.''' Концепція ноосфери та сталого розвитку [Електронний ресурс] / Л. В. Воробйова // Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті : зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; редкол.: В. І. Кириленко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 155–157. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/'''
Рядок 365: Рядок 368:
 
<li>'''Воробйова Л. В.''' Українська школа фізичної економії у світовому економічному просторі / Воробйова Людмила Василівна // Сучасні економічні теорії: історія, методологія та перспективи розвитку : зб. матеріалів Всеукр. Круглого столу, 10 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: С. В. Степаненко, В. М. Фещенко, К. В. Лопух]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 131–135. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/'''<br>
 
<li>'''Воробйова Л. В.''' Українська школа фізичної економії у світовому економічному просторі / Воробйова Людмила Василівна // Сучасні економічні теорії: історія, методологія та перспективи розвитку : зб. матеріалів Всеукр. Круглого столу, 10 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: С. В. Степаненко, В. М. Фещенко, К. В. Лопух]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 131–135. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/'''<br>
 
''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 С91'''
 
''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 С91'''
 
 
<li>'''Воробйова Л. В.''' Фізична економія у сучасній парадигмі економічної науки / Л. В. Воробйова // Проблеми формування ринкової економіки : міжвід. наук. зб. / Київ. нац. екон. ун-т ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2002. – Вип. 10. – С. 59–67. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/'''<br>
 
<li>'''Воробйова Л. В.''' Фізична економія у сучасній парадигмі економічної науки / Л. В. Воробйова // Проблеми формування ринкової економіки : міжвід. наук. зб. / Київ. нац. екон. ун-т ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2002. – Вип. 10. – С. 59–67. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/'''<br>
 
''Шифр зберігання книги:'' '''330.3 П78'''
 
''Шифр зберігання книги:'' '''330.3 П78'''
 +
<li>'''Гринів Л. С.''' Розвиток української наукової школи фізичної економії: перспективи для економічної науки XXI століття [Електронний ресурс] / Гринів Лідія Святославівна // С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання : тези Круглого столу, Київ, 18 листоп. 2020 р. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. екон. теорії, Наук. б-ка ім. М. В. Довнар-Запольського, Наук. т-во ім. Сергія Подолинського, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 14–19. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/'''
 
<li>'''Гринів Л. С.''' Фізична економія: нові моделі сталого розвитку : [наук. монографія] / Лідія Гринів ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – Розд. 2.4 : Українська школа фізичної економії та її розвиток у дослідженнях С. Подолинського, В. Вернадського та М. Руденка. – C. 97–113.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.1  Г85'''
 
<li>'''Гринів Л. С.''' Фізична економія: нові моделі сталого розвитку : [наук. монографія] / Лідія Гринів ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – Розд. 2.4 : Українська школа фізичної економії та її розвиток у дослідженнях С. Подолинського, В. Вернадського та М. Руденка. – C. 97–113.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.1  Г85'''
 
<li>'''Горкіна Л. П.''' Нариси з історії політичної економії в Україні : Остання третина XIX – перша третина XX ст. : Іван Вернадський, Микола Бунге, Микола Зібер та ін. / Л. П. Горкіна ; НАН України, Ін-т економіки. – Київ : Наук. думка, 1994. – С. 124–126.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8  Г69'''
 
<li>'''Горкіна Л. П.''' Нариси з історії політичної економії в Україні : Остання третина XIX – перша третина XX ст. : Іван Вернадський, Микола Бунге, Микола Зібер та ін. / Л. П. Горкіна ; НАН України, Ін-т економіки. – Київ : Наук. думка, 1994. – С. 124–126.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8  Г69'''
Рядок 394: Рядок 397:
 
<li>'''Корхова О.''' До питання про вивчення наукової спадщини Сергія Андрійовича Подолинського (1850–1891 рр.) / О. Корхова // Південний архів. Сер.: Історичні науки. – 2010. – Вип. 31–32. – С. 168–172. – Режим доступу: '''http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pain_2010_31-32_21'''. – Дата звернення: 19.02.2020.<br>''Шифр зберігання журналу в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Іст.н./2010/31-32'''
 
<li>'''Корхова О.''' До питання про вивчення наукової спадщини Сергія Андрійовича Подолинського (1850–1891 рр.) / О. Корхова // Південний архів. Сер.: Історичні науки. – 2010. – Вип. 31–32. – С. 168–172. – Режим доступу: '''http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pain_2010_31-32_21'''. – Дата звернення: 19.02.2020.<br>''Шифр зберігання журналу в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Іст.н./2010/31-32'''
 
<li>'''Корхова О. Є.''' Місце і роль С. А. Подолинського в історії національно-визвольного руху ХІХ століття / О. Є. Корхова // Інтелігенція і влада. – 2010. – Вип. 19. – С. 170–176. – Режим доступу: '''http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2010_19_21'''. – Дата звернення: 19.02.2020.<br>''Шифр зберігання журналу в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Ж71797/2010/19'''
 
<li>'''Корхова О. Є.''' Місце і роль С. А. Подолинського в історії національно-визвольного руху ХІХ століття / О. Є. Корхова // Інтелігенція і влада. – 2010. – Вип. 19. – С. 170–176. – Режим доступу: '''http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2010_19_21'''. – Дата звернення: 19.02.2020.<br>''Шифр зберігання журналу в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Ж71797/2010/19'''
 +
<li>'''Кудласевич О. М.''' Еколого-економічні питання суспільного розвитку в українській науковій скарбниці [Електронний ресурс] / Кудласевич Ольга Миколаївна // С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання : тези Круглого столу, Київ, 18 листоп. 2020 р. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. екон. теорії, Наук. б-ка ім. М. В. Довнар-Запольського, Наук. т-во ім. Сергія Подолинського, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 21–23. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/'''
 +
<li>'''Логвиненко Ю. В.''' Відлуння ідей С. Подолинського у філософсько-економічній концепції М. Руденка [Електронний ресурс] / Логвиненко Юлія Володимирівна, Мазуренко Володимир Олексійович // С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання : тези Круглого столу, Київ, 18 листоп. 2020 р. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. екон. теорії, Наук. б-ка ім. М. В. Довнар-Запольського, Наук. т-во ім. Сергія Подолинського, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 26–29. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/'''
 
<li>'''Мазуренко В.''' Теорія світобудови Миколи Руденка – альтернативний напрям наукових пошуків третього тисячоліття / В. Мазуренко, Ю. Логвиненко // Світогляд – філософія – релігія : зб. наук. пр. / Сумс. держ. ун-т ; [редкол.: І. П. Мозговий та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 13. – С. 144–151.
 
<li>'''Мазуренко В.''' Теорія світобудови Миколи Руденка – альтернативний напрям наукових пошуків третього тисячоліття / В. Мазуренко, Ю. Логвиненко // Світогляд – філософія – релігія : зб. наук. пр. / Сумс. держ. ун-т ; [редкол.: І. П. Мозговий та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 13. – С. 144–151.
Шифр зберігання журналу в Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича: '''05 Світ'''
+
<br>''Шифр зберігання журналу в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Ж74113/2018/13'''
Шифр зберігання журналу в НБУ ім. Ярослава Мудрого: '''Бп17403-13'''
+
<br>''Шифр зберігання журналу в '''<span class="plainlinks">[http://www.nplu.org/ НБУ ім. Ярослава Мудрого]</span>''':'' '''Бп17403-13'''
Шифр зберігання журналу в НБУВ: '''Ж74113/2018/13'''
+
<br>''Шифр зберігання журналу в '''<span class="plainlinks">[http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3 Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича]</span>''':'' '''05 Світ'''
 +
<li>'''Максименко Ф.''' До українського некрополю. Могила Сергія Подолинського / Ф. Максименко / Україна : наук. часоп. українознавства. – 1927. – Кн. 4 (23). – С. 155–156. – Режим доступу: '''http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0008865'''. – Дата звернення: 10.05.2021.
 +
Шифр зберігання журналу в НІБ України: 05 У-45
 +
<li>'''Максимюк В. А.''' Про загрози, виклики й порятунок [Електронний ресурс] / Максимюк Володимир Ананійович // С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання : тези Круглого столу, Київ, 18 листоп. 2020 р. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. екон. теорії, Наук. б-ка ім. М. В. Довнар-Запольського, Наук. т-во ім. Сергія Подолинського, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 33–37. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/'''  
 
<li>'''Марцинішин Ю. Д.''' Громадський вимір наукового світогляду Сергія Подолинського / Ю. Д. Марцинішин, В. К. Мотуз // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2012. – Вип. 4. – С. 67–75. – Режим доступу: '''http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2012_4_13'''. – Дата звернення: 19.02.2020.<br>''Шифр зберігання журналу в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'''''Ж72678/2012/4'''
 
<li>'''Марцинішин Ю. Д.''' Громадський вимір наукового світогляду Сергія Подолинського / Ю. Д. Марцинішин, В. К. Мотуз // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2012. – Вип. 4. – С. 67–75. – Режим доступу: '''http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2012_4_13'''. – Дата звернення: 19.02.2020.<br>''Шифр зберігання журналу в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'''''Ж72678/2012/4'''
 
<li>'''Марцінишин Ю. Д.''' Підходи Д. І. Менлелєєва, К. А. Тімірязєва, С. А. Подолинського, В. І. Вернадського та М. Д. Руденка до визначення енергетичного фактора в розвитку людської цивілізації: спроба компаративного аналізу / Ю. Д. Марцінишин // Гілея: науковий вісник. – 2018. – Вип. 136. – С. 154–157. – Режим доступу: '''http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_136_39'''. – Дата звернення: 02.11.2020.  
 
<li>'''Марцінишин Ю. Д.''' Підходи Д. І. Менлелєєва, К. А. Тімірязєва, С. А. Подолинського, В. І. Вернадського та М. Д. Руденка до визначення енергетичного фактора в розвитку людської цивілізації: спроба компаративного аналізу / Ю. Д. Марцінишин // Гілея: науковий вісник. – 2018. – Вип. 136. – С. 154–157. – Режим доступу: '''http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_136_39'''. – Дата звернення: 02.11.2020.  
Рядок 418: Рядок 426:
 
''Шифр зберігання журналу в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Ж70141:гум./2013/2'''
 
''Шифр зберігання журналу в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Ж70141:гум./2013/2'''
 
<li>'''Народжені Україною''' : меморіальний альманах : у 2 т. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 2. – С. 348–349. – (Золоті імена України). – Текст укр., рос., англ. мовами.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''94(477) Н30'''
 
<li>'''Народжені Україною''' : меморіальний альманах : у 2 т. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 2. – С. 348–349. – (Золоті імена України). – Текст укр., рос., англ. мовами.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''94(477) Н30'''
 +
<li>'''Небрат В. В.''' Засади солідарної економіки у вченні С. Подолинського [Електронний ресурс] / Небрат Вікторія Василівна // С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання : тези Круглого столу, Київ, 18 листоп. 2020 р. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. екон. теорії, Наук. б-ка ім. М. В. Довнар-Запольського, Наук. т-во ім. Сергія Подолинського, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 37–41. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/'''
 +
<li>'''Ніколенко І. Ю.''' Від фізичної економії до глобалістики та сучасної концепції сталого розвитку – зв’язок поколінь та наукових ідей [Електронний ресурс] / Ніколенко Інесса Юріївна // С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання : тези Круглого столу, Київ, 18 листоп. 2020 р. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. екон. теорії, Наук. б-ка ім. М. В. Довнар-Запольського, Наук. т-во ім. Сергія Подолинського, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 41–45. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/'''
 
<li>'''Пашук А. І.''' Соціологічні та суспільно-політичні погляди С. А. Подолинського / А. І. Пашук. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1965. – 219 с.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8  П22 (Колекція професора Л. Я. Корнійчук)'''
 
<li>'''Пашук А. І.''' Соціологічні та суспільно-політичні погляди С. А. Подолинського / А. І. Пашук. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1965. – 219 с.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8  П22 (Колекція професора Л. Я. Корнійчук)'''
<li>'''Провідники духовності в Україні''' / за ред. І. Ф. Кураса. – Київ : Вища шк., 2003. – С. 84–85.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''94(477) П78'''
+
<li>'''Пилипенко Л. М.''' Фізико-економічні основи економічних механізмів [Електронний ресурс] / Пилипенко Любомир Миколайович // С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання : тези Круглого столу, Київ, 18 листоп. 2020 р. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. екон. теорії, Наук. б-ка ім. М. В. Довнар-Запольського, Наук. т-во ім. Сергія Подолинського, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 49–51. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/ '''
 
<li>'''Пилипчук О. Я.''' Еволюційні погляди С. А. Подолинського та І. Я. Франка / О. Я. Пилипчук, Т. В. Пічкур // Історія науки і техніки. – 2018. – Вип. 11. – С. 227–236. – Режим доступу: '''http://nbuv.gov.ua/UJRN/ictnt_2018_11_26'''. – Дата звернення: 02.11.2020.  
 
<li>'''Пилипчук О. Я.''' Еволюційні погляди С. А. Подолинського та І. Я. Франка / О. Я. Пилипчук, Т. В. Пічкур // Історія науки і техніки. – 2018. – Вип. 11. – С. 227–236. – Режим доступу: '''http://nbuv.gov.ua/UJRN/ictnt_2018_11_26'''. – Дата звернення: 02.11.2020.  
 
<br>''Шифр зберігання журналу в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':''  '''Ж74226/2018/11'''
 
<br>''Шифр зберігання журналу в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':''  '''Ж74226/2018/11'''
 +
<li>'''Провідники духовності в Україні''' / за ред. І. Ф. Кураса. – Київ : Вища шк., 2003. – С. 84–85.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''94(477) П78'''
 
<li>'''Рудько М. П.''' С. А. Подолинський у революційно-народницькому русі 70-х ХІХ ст. (З неопублікованого листування С. А. Подолинського а секретарем редакції журналу "Вперед!" В. М. Смирновим) / М. П. Рудько // Український історичний журнал. – 1966. – № 7. – C. 120–130.<br>''Місце зберігання журналу:'' '''Бібліотека КНЕУ'''
 
<li>'''Рудько М. П.''' С. А. Подолинський у революційно-народницькому русі 70-х ХІХ ст. (З неопублікованого листування С. А. Подолинського а секретарем редакції журналу "Вперед!" В. М. Смирновим) / М. П. Рудько // Український історичний журнал. – 1966. – № 7. – C. 120–130.<br>''Місце зберігання журналу:'' '''Бібліотека КНЕУ'''
 
<li>'''Світленко С. І.''' С. А. Подолинський: історіософські грані творчої спадщини / С. І. Світленко // Світ модерної України кінця XVIII – початку XX століття: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Герда, 2007. – С. 260–265.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''94(477) С24'''
 
<li>'''Світленко С. І.''' С. А. Подолинський: історіософські грані творчої спадщини / С. І. Світленко // Світ модерної України кінця XVIII – початку XX століття: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Герда, 2007. – С. 260–265.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''94(477) С24'''
Рядок 432: Рядок 443:
 
<li>'''Фещенко В. М.''' Видатний вчений-мислитель, економіст-природознавець. До 150-річчя від народження С. А. Подолинського / В. М. Фещенко // Історія народного господарства та економічної думки України : міжвід. зб. наук. праць / Ін-т екон. НАНУ ; відп. ред. Т. І. Дерев’янкін. – Київ, 2000. – Вип. 31–32. – С. 151–155.<br>
 
<li>'''Фещенко В. М.''' Видатний вчений-мислитель, економіст-природознавець. До 150-річчя від народження С. А. Подолинського / В. М. Фещенко // Історія народного господарства та економічної думки України : міжвід. зб. наук. праць / Ін-т екон. НАНУ ; відп. ред. Т. І. Дерев’янкін. – Київ, 2000. – Вип. 31–32. – С. 151–155.<br>
 
''Шифр зберігання книги:'' '''338  І-90'''
 
''Шифр зберігання книги:'' '''338  І-90'''
 +
<li>'''Фещенко В. М.''' Розвиток методології української школи фізичної економії [Електронний ресурс] / Фещенко Валентина Михайлівна // С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання : тези Круглого столу, Київ, 18 листоп. 2020 р. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. екон. теорії, Наук. б-ка ім. М. В. Довнар-Запольського, Наук. т-во ім. Сергія Подолинського, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 56–59. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/'''
 
<li>'''Фещенко В. М.''' Трансформація поглядів українських дослідників на економічне вчення К. Маркса (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / В. М. Фещенко // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. пр. / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; [редкол.: В. В. Небрат (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 50. – С. 159–171. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: '''http://nbuv.gov.ua/UJRN/ingedu_2017_50_12'''. – Дата звернення: 02.11.2020.
 
<li>'''Фещенко В. М.''' Трансформація поглядів українських дослідників на економічне вчення К. Маркса (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / В. М. Фещенко // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. пр. / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; [редкол.: В. В. Небрат (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 50. – С. 159–171. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: '''http://nbuv.gov.ua/UJRN/ingedu_2017_50_12'''. – Дата звернення: 02.11.2020.
 
<li>'''Фізична економія''': методологія дослідження та глобальна місія України : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., [присвяченої 150-річчю від дня народження С. А. Подолинського] 8–10 квіт. 2009 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Громадська орг. "Наук. т-во ім. Сергія Подолинського". – Київ : КНЕУ, 2009. – 531, [5] с.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8  Ф50'''  
 
<li>'''Фізична економія''': методологія дослідження та глобальна місія України : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., [присвяченої 150-річчю від дня народження С. А. Подолинського] 8–10 квіт. 2009 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Громадська орг. "Наук. т-во ім. Сергія Подолинського". – Київ : КНЕУ, 2009. – 531, [5] с.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8  Ф50'''  
Рядок 439: Рядок 451:
 
<li>'''Чесноков В. С.''' С. А. Подолинский: концепция социальной энергетики [Электронный ресурс] / В. С. Чесноков // Век глобализации. – 2010. – № 2. – <u>'''[[Медіа:4esnokov Podoinskij koncepcija.pdf|<span style="color:#3366BB">С. 181–187</span>]]'''</u>.
 
<li>'''Чесноков В. С.''' С. А. Подолинский: концепция социальной энергетики [Электронный ресурс] / В. С. Чесноков // Век глобализации. – 2010. – № 2. – <u>'''[[Медіа:4esnokov Podoinskij koncepcija.pdf|<span style="color:#3366BB">С. 181–187</span>]]'''</u>.
 
<li>'''Чесноков В. С.''' Энергетическая трактовка эволюции природы и человека предшественником В. И. Вернадского С. А. Подолинским / В. С. Чесноков // Бюллетень комиссии по разработке научного наследия академика В. И. Вернадского / Рос. акад. наук ; редкол.: Э. М. Галимов (пред.) [и др.]. – Москва : Наука, 2001. – № 16. – С. 65–78.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Ж70359'''
 
<li>'''Чесноков В. С.''' Энергетическая трактовка эволюции природы и человека предшественником В. И. Вернадского С. А. Подолинским / В. С. Чесноков // Бюллетень комиссии по разработке научного наследия академика В. И. Вернадского / Рос. акад. наук ; редкол.: Э. М. Галимов (пред.) [и др.]. – Москва : Наука, 2001. – № 16. – С. 65–78.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Ж70359'''
 +
<li>'''Цаповський В. І.''' Фізична економія і природне землеробство – вирішальні фактори виходу із системної кризи мислення та господарювання [Електронний ресурс] / Цаповський Володимир Іванович // С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання : тези Круглого столу, Київ, 18 листоп. 2020 р. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. екон. теорії, Наук. б-ка ім. М. В. Довнар-Запольського, Наук. т-во ім. Сергія Подолинського, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 60–61. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/'''
 
<li>'''Шевчук В. О.''' Вчення Сергія Подолинського як фундаментальна основа новітньої української та світової економічної школи / В. О. Шевчук // Еволюція економічного розвитку та економічних теорій (проблеми дослідження та викладання ) : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. 26–27 квіт. 2000 р. – Київ : КНЕУ, 2000. – C. 101–102.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330  Е15'''
 
<li>'''Шевчук В. О.''' Вчення Сергія Подолинського як фундаментальна основа новітньої української та світової економічної школи / В. О. Шевчук // Еволюція економічного розвитку та економічних теорій (проблеми дослідження та викладання ) : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. 26–27 квіт. 2000 р. – Київ : КНЕУ, 2000. – C. 101–102.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330  Е15'''
 
Шевчук В. О. Загальнолюдський прогрес за Миколою Руденком : (до 90-річчя українського мислителя, письменника і правозахисника) / В. Шевчук // Дивосвіт. – 2010. – № 4. – С. 6–8.<br>''Шифр зберігання журналу в '''<span class="plainlinks">[http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3 Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича]</span>''':'': '''05 Диво'''
 
Шевчук В. О. Загальнолюдський прогрес за Миколою Руденком : (до 90-річчя українського мислителя, письменника і правозахисника) / В. Шевчук // Дивосвіт. – 2010. – № 4. – С. 6–8.<br>''Шифр зберігання журналу в '''<span class="plainlinks">[http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3 Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича]</span>''':'': '''05 Диво'''

Версія за 09:29, 20 травня 2021

Podoliskij.jpg

Подолинський Сергій Андрійович

(31 (19) липня 1850 – 12 липня (30 червня) 1891) –
вчений, мислитель, громадський та політичний діяч другої половини XIX ст.,
засновник української школи фізичної економії.

Життя та діяльність


Відомі вчені та авторитетні джерела про Сергія Андрійовича Подолинського


Твори


Література

Фотогалерея