Відмінності між версіями «Левитський Микола Васильович»

Матеріал з Економічна думка України
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: left|150px<h3><center>Микола Васильович Левитський (Левицький)<br> (псевдонім – Запо...)
 
 
(Не показані 22 проміжні версії цього користувача)
Рядок 45: Рядок 45:
 
Дійсність спростувала сподівання Левитського. Комісія Вільного економічного товариства 1896 р. здійснила перевірку стану землеробських артілей Херсонської губернії. Всього в губернії налічувалось 85 артілей, Комісія перевірила 72. На час перевірки жодної артілі, що були організовані 1894 р., не залишилося. Переважну кількість артілей, близько 88%, становили ті, що були утворені 1896 р. З обслідуваних артілей 69% не проводили і не збирались проводити спільного обробітку землі. Лише мала кількість артілей, близько 17%, збиралися спільно обробляти незначну частку землі для сплати податків і заборгованості за кредити. Понад 80% артілей мали ще й борги, крім позички, одержаної на час об’єднання. Артілі були невеликими за складом господарств, вони об’єднували переважно 2–3 або 4–5 господарств.
 
Дійсність спростувала сподівання Левитського. Комісія Вільного економічного товариства 1896 р. здійснила перевірку стану землеробських артілей Херсонської губернії. Всього в губернії налічувалось 85 артілей, Комісія перевірила 72. На час перевірки жодної артілі, що були організовані 1894 р., не залишилося. Переважну кількість артілей, близько 88%, становили ті, що були утворені 1896 р. З обслідуваних артілей 69% не проводили і не збирались проводити спільного обробітку землі. Лише мала кількість артілей, близько 17%, збиралися спільно обробляти незначну частку землі для сплати податків і заборгованості за кредити. Понад 80% артілей мали ще й борги, крім позички, одержаної на час об’єднання. Артілі були невеликими за складом господарств, вони об’єднували переважно 2–3 або 4–5 господарств.
  
Основною метою об’єднання було одержання кредитів, яких нагально потребувало малоземельне селянство. Після одержання кредитів частина членів артілі виходила з неї. Отже мета, яку ставив Левитський, організовуючи артілі, а саме – виробниче кооперування, не була досягнута. Артілі існували лише формально. Комісія, що обстежувала артілі, зробила висновок:[[Файл:Nelzja.jpg|center|530px]](Сборник Херсонського земства. – 1896. – № 10. – С. 271).
+
Основною метою об’єднання було одержання кредитів, яких нагально потребувало малоземельне селянство. Після одержання кредитів частина членів артілі виходила з неї. Отже мета, яку ставив Левитський, організовуючи артілі, а саме – виробниче кооперування, не була досягнута. Артілі існували лише формально. Комісія, що обстежувала артілі, зробила висновок:[[Файл:Nelzja.JPG|center|530px]](Сборник Херсонського земства. – 1896. – № 10. – С. 271).
  
 
Незважаючи на невдачі, що спіткали артілі, заходи Левитського щодо їх організації набули широкого відгуку як в країні, так і за кордоном. Дослідниками наукової спадщини Левитського виявлено в періодичних виданнях за 1895–1917 рр. понад 350 статей і заміток, присвячених артілям Левитського, його проектам та його діяльності (Див.: Кокоріна О. І. Критика економічних поглядів ліберального народника М. В. Левитського. – С. 303). Крім виступів на міжнародних кооперативних конгресах, Левитський безпосередньо спілкувався, листувався з багатьма західними і американськими кооперативними діячами (Див.: Фаресов А. Народники и марксисты. – С. 38). Відомий кооперативний діяч С. В. Бородаєвський писав, що Левитський доклав чимало зусиль для організації хліборобських артілей в Україні. «Це в справжньому розумінні слова були його діти, й не дивно, що визначення «артільного батька», яке, якщо не помиляюся, я перший застосував до його в одній зі статей часопису “Росія” – так міцно пристало до нього» (Бородаєвський С. В. Історія кооперації / С. В. Бородаєвський. – Прага, 1925. – С. 327–328).
 
Незважаючи на невдачі, що спіткали артілі, заходи Левитського щодо їх організації набули широкого відгуку як в країні, так і за кордоном. Дослідниками наукової спадщини Левитського виявлено в періодичних виданнях за 1895–1917 рр. понад 350 статей і заміток, присвячених артілям Левитського, його проектам та його діяльності (Див.: Кокоріна О. І. Критика економічних поглядів ліберального народника М. В. Левитського. – С. 303). Крім виступів на міжнародних кооперативних конгресах, Левитський безпосередньо спілкувався, листувався з багатьма західними і американськими кооперативними діячами (Див.: Фаресов А. Народники и марксисты. – С. 38). Відомий кооперативний діяч С. В. Бородаєвський писав, що Левитський доклав чимало зусиль для організації хліборобських артілей в Україні. «Це в справжньому розумінні слова були його діти, й не дивно, що визначення «артільного батька», яке, якщо не помиляюся, я перший застосував до його в одній зі статей часопису “Росія” – так міцно пристало до нього» (Бородаєвський С. В. Історія кооперації / С. В. Бородаєвський. – Прага, 1925. – С. 327–328).
Рядок 57: Рядок 57:
 
Ці причини вбачали в «народній темряві», негативному ставленні уряду до організації артілей, «адміністративному свавіллі» та «громадській безправності». Отже, причини руйнування артілей шукали поза артілями. Щоправда, деякі дослідники, наприклад М. Каришев, звертали увагу на складність, проблематичність переходу від індивідуального господарювання до кооперативного, наголошували й на тому, що Левитський завищив вимоги до членів артілі, заклавши в договір високі моральні принципи, ставлячи питання про виховання «нової людини» на зразок домагань Р. Оуена.
 
Ці причини вбачали в «народній темряві», негативному ставленні уряду до організації артілей, «адміністративному свавіллі» та «громадській безправності». Отже, причини руйнування артілей шукали поза артілями. Щоправда, деякі дослідники, наприклад М. Каришев, звертали увагу на складність, проблематичність переходу від індивідуального господарювання до кооперативного, наголошували й на тому, що Левитський завищив вимоги до членів артілі, заклавши в договір високі моральні принципи, ставлячи питання про виховання «нової людини» на зразок домагань Р. Оуена.
  
Цікавою з цього приводу є думка М. Бунге, який писав про можливість досягнення великих успіхів «об’єднанням сил майнових і особистих у виробництві»:[[Файл:Soedinenie.jpg|center|500px]]Але це можливо лише за певних умов. Бунге зазначав:[[Файл:Neobhodimo.jpg|center|500px]](Бунге Н. Х. Очерки политэкономической литературы / Н. Х. Бунге. – Санкт-Петербург, 1895. – С. 62).  
+
Цікавою з цього приводу є думка '''[[Бунге Микола Християнович|<span style="color:#3366bb"> М. Бунге</span>]]''', який писав про можливість досягнення великих успіхів «об’єднанням сил майнових і особистих у виробництві»:[[Файл:Soedinenie.jpg|center|500px]]Але це можливо лише за певних умов. Бунге зазначав:[[Файл:Neobhodimo.jpg|center|500px]](Бунге Н. Х. Очерки политэкономической литературы / Н. Х. Бунге. – Санкт-Петербург, 1895. – С. 62).  
  
 
Деякі з цих положень сприймає й Левитський. Він наполягає на свідомому вільному об’єднанні в артіль, не заперечує проти виходу з неї. Але в нього немає розуміння необхідності існування «іншого світу» за межами товариства, врахування наявності у селянства приватновласницького інтересу і мотивації до праці.
 
Деякі з цих положень сприймає й Левитський. Він наполягає на свідомому вільному об’єднанні в артіль, не заперечує проти виходу з неї. Але в нього немає розуміння необхідності існування «іншого світу» за межами товариства, врахування наявності у селянства приватновласницького інтересу і мотивації до праці.
Рядок 85: Рядок 85:
 
Він звинувачує марксистів за змішування понять єдності і одноманітності. Звалюючи в одну купу єдність законів розвитку з одноманітністю, наголошує Левитський, марксисти[[Файл:Opowljajut.jpg|center|550px]](Фаресов А. Народники и марксисты. – С. 39).
 
Він звинувачує марксистів за змішування понять єдності і одноманітності. Звалюючи в одну купу єдність законів розвитку з одноманітністю, наголошує Левитський, марксисти[[Файл:Opowljajut.jpg|center|550px]](Фаресов А. Народники и марксисты. – С. 39).
  
<p>Ненауковим називає Левитський ігнорування марксистами соціальних факторів. Він заявляє:[[Файл:Marksisty.jpg|center|550px]]<br>
+
<p>Ненауковим називає Левитський ігнорування марксистами соціальних факторів. Він заявляє:[[Файл:Marksisty.jpg|center|550px]]<br>(Фаресов А. Народники и марксисты. – С. 39). Він робить висновок, що зводити всі складні явища народного життя і господарства до одного матеріального фактора неправильно й ненауково, адже[[Файл:Istorija est.jpg|center|550px]](Фаресов А. Народники и марксисты. – С. 40).
(Фаресов А. Народники и марксисты. – С. 39). Він робить висновок, що зводити всі складні явища народного життя і господарства до одного матеріального фактора неправильно й ненауково, адже[[Файл:Istorija est.jpg|center|550px]](Фаресов А. Народники и марксисты. – С. 40).
 
 
</p>
 
</p>
 
Це зауваження можна віднести до марксизму в цілому. Воно дає підстави твердити, що Левитський розумів необхідність врахування інституційних засад в аналізі закономірностей суспільного розвитку. Саме з подібною критикою марксизму виступили згодом американські інституціоналісти. Крім однобічності методу, марксистська доктрина, за словами Левитського –  [[Файл:Sovershenno bez.png|200px]]. Замість вирішення назрілих, нагальних економічних питань вона обмежується [[Файл:Obewanijami.jpg|450px]] (Фаресов А. Народники и марксисты. – С. 40).
 
Це зауваження можна віднести до марксизму в цілому. Воно дає підстави твердити, що Левитський розумів необхідність врахування інституційних засад в аналізі закономірностей суспільного розвитку. Саме з подібною критикою марксизму виступили згодом американські інституціоналісти. Крім однобічності методу, марксистська доктрина, за словами Левитського –  [[Файл:Sovershenno bez.png|200px]]. Замість вирішення назрілих, нагальних економічних питань вона обмежується [[Файл:Obewanijami.jpg|450px]] (Фаресов А. Народники и марксисты. – С. 40).
Рядок 98: Рядок 97:
 
</spoiler>
 
</spoiler>
 
<br>
 
<br>
<spoiler text="Відомі вчені та авторитетні джерела про Миколу Васильовича Левитського"><div align="justify"><h3><center>Сергій Васильович Бородаєвський (1870–1942) – український економіст, викладач, державний діяч</center></h3>«… Юрист за освітою, природжений агітатор, що щиро захоплювався своєю ідеєю артільної праці. – М. В. [Левитський] не мало попрацював над організацією хліборобських артілей на Україні. Це в справжньому розумінні слова були його діти, й не дивно, що визначення «артільного батька», яке, якщо не помиляюся, я перший застосував до нього в одній зі статей часопису «Росія» – так міцно пристало до нього».<br><small>'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бородаєвський С''' Історія кооперації / Сергій Бородаєвський // Сільськогосподарська кооперація : вибрані пр. / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування" ; [упоряд. Л. П. Горкіна ; за ред. Л. П. Горкіної]. – Київ, 2010. – С. 462.</small>
+
<spoiler text="Відомі вчені та авторитетні джерела про Миколу Васильовича Левитського">__NOTOC__<div align="justify"><h3><center>Сергій Васильович Бородаєвський (1870–1942) – український економіст, викладач, державний діяч</center></h3>«… Юрист за освітою, природжений агітатор, що щиро захоплювався своєю ідеєю артільної праці. – М. В. [Левитський] не мало попрацював над організацією хліборобських артілей на Україні. Це в справжньому розумінні слова були його діти, й не дивно, що визначення «артільного батька», яке, якщо не помиляюся, я перший застосував до нього в одній зі статей часопису «Росія» – так міцно пристало до нього».<br><small>'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бородаєвський С''' Історія кооперації / Сергій Бородаєвський // Сільськогосподарська кооперація : вибрані пр. / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування" ; [упоряд. Л. П. Горкіна ; за ред. Л. П. Горкіної]. – Київ, 2010. – С. 462.</small>
  
 
<h3><center>Костянтин Андріанович Мацієвич (1873–1942) – український державний і громадський діяч, учений-аграрник, дипломат</center></h3>«Оглядаючись тепер ретроспективно на пройдений шлях, ми повинні по справедливості признати, що така думка вперше ясно та виразно проведена була в своїй кооперативній діяльності М. Левицьким, котрий по праву має своє назвисько українського «артільного батька»…
 
<h3><center>Костянтин Андріанович Мацієвич (1873–1942) – український державний і громадський діяч, учений-аграрник, дипломат</center></h3>«Оглядаючись тепер ретроспективно на пройдений шлях, ми повинні по справедливості признати, що така думка вперше ясно та виразно проведена була в своїй кооперативній діяльності М. Левицьким, котрий по праву має своє назвисько українського «артільного батька»…
Рядок 130: Рядок 129:
 
''Шифр зберігання книги:'' '''33(09) К65 (Колекція професора Л. Я. Корнійчук)'''
 
''Шифр зберігання книги:'' '''33(09) К65 (Колекція професора Л. Я. Корнійчук)'''
 
<li>'''Про хліборобські спілки-артілі''' / М. В. Левитський. – Київ, 1918. – 19 с. – (Вид. Центр. Укр. С.-Г. Кооперат. Союзу ; № 1).<br>
 
<li>'''Про хліборобські спілки-артілі''' / М. В. Левитський. – Київ, 1918. – 19 с. – (Вид. Центр. Укр. С.-Г. Кооперат. Союзу ; № 1).<br>
''Шифр зберігання книги в '''<font color="FF0000">НБУВ</font>''':''  '''1918 Л-36 (арх.)'''
+
''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':''  '''1918 Л-36 (арх.)'''
 
<li>'''Спілкова умова для хліборобських спілок''' / М. В. Левитський ; [передм. В. Г. [В. М. Гнатюк]]. – Львів : [Накладом Укр.-Руської Видав. Спілки]. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1901. – VІІІ, 49 с. – (Літ. Наук. Б-ка [Укр.-Руської Видав. Спілки] / відповідає за ред. В. Гнатюк ; ч. 13).<br>
 
<li>'''Спілкова умова для хліборобських спілок''' / М. В. Левитський ; [передм. В. Г. [В. М. Гнатюк]]. – Львів : [Накладом Укр.-Руської Видав. Спілки]. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1901. – VІІІ, 49 с. – (Літ. Наук. Б-ка [Укр.-Руської Видав. Спілки] / відповідає за ред. В. Гнатюк ; ч. 13).<br>
''Шифр зберігання книги в '''<font color="FF0000">НБУВ</font>''':''  '''АU 17580, Грінченко АU 15475/13'''
+
''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':''  '''АU 17580, Грінченко АU 15475/13'''
<li>'''Спілкова умова для хліборобських спілок''' / М. Левитський. – Львів : Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1901. – 49 с. – (Приплетено до: Грушевський М. С. Хмельницький і Хмельниччина : історичний ескіз / М. С. Грушевський. – Львів, 1901. – 63 с.). – Режим доступу: '''[http://nibu.kiev.ua/greenstone/cgi-bin/library.cgi?e=d-01000-00---off-0adminZz-1917--00-1----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-uk-50---20-about---00-3-1-00-0--4--0--0-0-11-10-0utfZz-8-00&a=d&c=admin-1917&cl=CL1&d=HASH01532fc032c6fb17e9436f4a http://nibu.kiev.ua/greenstone/cgi-bin/library]'''. – Дата звернення: 16.01.2017.<br>''Шифр зберігання книги в '''<font color="FF0000">НІБ України</font>''':'' '''9(С2)  Г911'''
+
<li>'''Спілкова умова для хліборобських спілок''' / М. Левитський. – Львів : Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1901. – 49 с. – (Приплетено до: Грушевський М. С. Хмельницький і Хмельниччина : історичний ескіз / М. С. Грушевський. – Львів, 1901. – 63 с.). – Режим доступу: '''[http://nibu.kiev.ua/greenstone/cgi-bin/library.cgi?e=d-01000-00---off-0adminZz-1917--00-1----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-uk-50---20-about---00-3-1-00-0--4--0--0-0-11-10-0utfZz-8-00&a=d&c=admin-1917&cl=CL1&d=HASH01532fc032c6fb17e9436f4a http://nibu.kiev.ua/greenstone/cgi-bin/library]'''. – Дата звернення: 16.01.2017.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://nibu.kiev.ua/ НІБ України]</span>''':'' '''9(С2)  Г911'''
  
 
</spoiler>
 
</spoiler>
 
<br>
 
<br>
<spoiler text="Література"><div align="justify"><ul type="square"><li>'''Энциклопедический словарь''' / под ред. К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского. – Санкт-Петербург : Брокгауз и Ефрон, 1906. – Т. 2 доп. (доп. полутом 3). – С. 66. – Режим доступа: '''https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Левитский,_Николай_Васильевич'''. – Дата обращения: 16.01.2017.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''03 Э68'''  
+
<spoiler text="Література"><div align="justify"><ul type="square"><li>'''Энциклопедический словарь''' / под ред. К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского. – Санкт-Петербург : Брокгауз и Ефрон, 1906. – Т. 2 доп. (доп. полутом 3). – С. 66. – Режим доступа: '''https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Левитский,_Николай_Васильевич'''. – Дата обращения: 16.01.2017.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''030 Э68'''  
<li>'''Энциклопедический словарь'''. – Репр. воспр. изд. Ф. А. Брокгауз–И. А. Ефрон 1890 г. – [Москва] : ТЕРРА, 1994. – Т. 2 доп. – С. 66.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''03 Э68'''
+
<li>'''Энциклопедический словарь'''. – Репр. воспр. изд. Ф. А. Брокгауз–И. А. Ефрон 1890 г. – [Москва] : ТЕРРА, 1994. – Т. 2 доп. – С. 66.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''030 Э68'''
<li>'''Енциклопедія українознавства'''. Словникова частина : у 10 т. / гол. ред. В. Кубійович ; Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові. – Перевидання в Україні. – Київ, 1996. – Т. 4. – С. 1260–1273. – Режим доступу: '''http://diasporiana.org.ua/slovniki-dovidniki/1915-entsiklopediya-ukrayinoznavstva-t-4-slovnikova-chastina/'''. – Дата звернення: 16.01.2017.<br>''Шифр зберігання книги в '''<font color="FF0000">НБУ ім. Ярослава Мудрого</font>''':'' '''М1321-4'''
+
<li>'''Енциклопедія українознавства'''. Словникова частина : у 10 т. / гол. ред. В. Кубійович ; Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові. – Перевидання в Україні. – Київ, 1996. – Т. 4. – С. 1260–1273. – Режим доступу: '''http://diasporiana.org.ua/slovniki-dovidniki/1915-entsiklopediya-ukrayinoznavstva-t-4-slovnikova-chastina/'''. – Дата звернення: 16.01.2017.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nplu.org/ НБУ ім. Ярослава Мудрого]</span>''':'' '''М1321-4'''
<li>'''Енциклопедія історії України''' : в 10 т. / НАН України. Ін-т історії України ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2009. – Т. 6. – <u>'''[[Медіа:IstUkr82-83.pdf|<span style="color:#3366BB">С. 82–83</span>]]'''</u>. – Режим доступу: '''http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU'''. – Дата звернення: 16.01.2017.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''9(С2) Е68'''
+
<li>'''Енциклопедія історії України''' : в 10 т. / НАН України. Ін-т історії України ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2009. – Т. 6. – <u>'''[[Медіа:IstUkr82-83.pdf|<span style="color:#3366BB">С. 82–83</span>]]'''</u>. – Режим доступу: '''http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU'''. – Дата звернення: 16.01.2017.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''94(477) Е64'''
<li>'''Енциклопедія Сучасної України''' / НАН України, Інститут енциклопедичних досліджень, Наукове товариство ім. Шевченка ; голова ред. кол. т.: І. М. Дзюба [та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – Т. 16. – 711 с. – Режим доступу: '''http://esu.com.ua/search_articles.php?id=53711'''. – Дата звернення: 16.01.2017.<br>''Шифр зберігання книги в '''<font color="FF0000">НІБ України</font>''':'' '''М844-17 / 9(с2)(03)  Е644'''
+
<li>'''Енциклопедія Сучасної України''' / НАН України, Інститут енциклопедичних досліджень, Наукове товариство ім. Шевченка ; голова ред. кол. т.: І. М. Дзюба [та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – Т. 16. – 711 с. – Режим доступу: '''http://esu.com.ua/search_articles.php?id=53711'''. – Дата звернення: 16.01.2017.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://nibu.kiev.ua/ НІБ України]</span>''':'' '''М844-17 / 9(с2)(03)  Е644'''
<li>'''Аліман М. В.''' Видатні діячі кооперативного руху та їх ідеї / М. В. Аліман, Ю. М. Гавриленко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Донецьк : Проект, 2000. – С. 179–180.<br>''Шифр зберігання книги в '''<font color="FF0000">НБУВ</font>''':'' '''ВА600561'''<br> ''Шифр зберігання книги в '''<font color="FF0000">НБУ ім. Ярослава Мудрого</font>''':'' '''А600792'''     
+
<li>'''Аліман М. В.''' Видатні діячі кооперативного руху та їх ідеї / М. В. Аліман, Ю. М. Гавриленко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Донецьк : Проект, 2000. – С. 179–180.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''ВА600561'''<br> ''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nplu.org/ НБУ ім. Ярослава Мудрого]</span>''':'' '''А600792'''     
 
<li>'''Витанович І.''' Історія українського кооперативного руху [Електронний ресурс] / Ілля Витанович. – Електрон. текст. дані. – Нью-Йорк, 1964. – <u>'''[[Медіа:Vytanovych103-110.pdf|<span style="color:#3366BB">С. 103–110</span>]]'''</u>. – Режим доступу: '''http://diasporiana.org.ua/ukrainica/8001-vitanovich-i-istoriya-ukrayinskogo-kooperativnogo-ruhu/'''. – Дата звернення: 16.01.2017.
 
<li>'''Витанович І.''' Історія українського кооперативного руху [Електронний ресурс] / Ілля Витанович. – Електрон. текст. дані. – Нью-Йорк, 1964. – <u>'''[[Медіа:Vytanovych103-110.pdf|<span style="color:#3366BB">С. 103–110</span>]]'''</u>. – Режим доступу: '''http://diasporiana.org.ua/ukrainica/8001-vitanovich-i-istoriya-ukrayinskogo-kooperativnogo-ruhu/'''. – Дата звернення: 16.01.2017.
 
<li>'''Вовченко В. Б.''' Архівна спадщина і бібліотека Миколи Васильовича Левитського (1859–1936) як джерело з історії українського просвітницького руху кінця ХІХ – 20-х років ХХ ст. / В. Б. Вовченко // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 1. – С. 36–41.<br>''Місце зберігання журналу:'' '''Бібліотека КНЕУ'''
 
<li>'''Вовченко В. Б.''' Архівна спадщина і бібліотека Миколи Васильовича Левитського (1859–1936) як джерело з історії українського просвітницького руху кінця ХІХ – 20-х років ХХ ст. / В. Б. Вовченко // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 1. – С. 36–41.<br>''Місце зберігання журналу:'' '''Бібліотека КНЕУ'''
 
<li>'''Вовченко В. Б.''' Архівна спадщина кооператора, державного і громадського діяча М. В. Левитського : моногр. дослідж. / В. Б. Вовченко ; Київ. екон. ін-т менедж. – Київ : Промінь, 2010. – 194 с.<br>
 
<li>'''Вовченко В. Б.''' Архівна спадщина кооператора, державного і громадського діяча М. В. Левитського : моногр. дослідж. / В. Б. Вовченко ; Київ. екон. ін-т менедж. – Київ : Промінь, 2010. – 194 с.<br>
''Шифр зберігання книги в '''<font color="FF0000">НБУВ</font>''':'' '''ВА738042'''
+
''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''ВА738042'''
<li>'''Вовченко В. Б.''' Документ з історії української та російської кооперації: спогади Й. Маєвського про перебування М. В. Левитського в Женеві 1896 р. / В. Б. Вовченко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна]. – Київ : НБУВ, 2005. – Вип. 10. – С. 385–391.<br>''Шифр зберігання книги в '''<font color="FF0000">НБУВ</font>''':''   '''Ж68592/2005/10'''
+
<li>'''Вовченко В. Б.''' Документ з історії української та російської кооперації: спогади Й. Маєвського про перебування М. В. Левитського в Женеві 1896 р. / В. Б. Вовченко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна]. – Київ : НБУВ, 2005. – Вип. 10. – С. 385–391.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Ж68592/2005/10'''
 
<li>'''Вовченко В. Б.''' Доробок Миколи Левитського у становленні та розвитку кооперативного руху в Україні: історіографічний аспект / В. Б. Вовченко // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 4. – С. 23–26.<br>''Місце зберігання журналу:'' '''Бібліотека КНЕУ'''
 
<li>'''Вовченко В. Б.''' Доробок Миколи Левитського у становленні та розвитку кооперативного руху в Україні: історіографічний аспект / В. Б. Вовченко // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 4. – С. 23–26.<br>''Місце зберігання журналу:'' '''Бібліотека КНЕУ'''
 
<li>'''Вовченко В. Б.''' Епістолярний комплекс М. В. Левитського як просопографічне джерело дослідження особистості визначного українського кооператора (за фондами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / В. Б. Вовченко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна]. – Київ : НБУВ, 2010. – Вип. 14. – С. 85–102.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''02 Р85'''
 
<li>'''Вовченко В. Б.''' Епістолярний комплекс М. В. Левитського як просопографічне джерело дослідження особистості визначного українського кооператора (за фондами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / В. Б. Вовченко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна]. – Київ : НБУВ, 2010. – Вип. 14. – С. 85–102.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''02 Р85'''
 
<li>'''Вовченко В. Б.''' Наукові студії М. В. Левитського з теорії та практики кооперативного руху України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: документознавчий аспект (за архівними матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / В. Б. Вовченко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна]. – Київ : НБУВ, 2012. – Вип. 15. – С. 163–171.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''02 Р85'''
 
<li>'''Вовченко В. Б.''' Наукові студії М. В. Левитського з теорії та практики кооперативного руху України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: документознавчий аспект (за архівними матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / В. Б. Вовченко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна]. – Київ : НБУВ, 2012. – Вип. 15. – С. 163–171.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''02 Р85'''
<li>'''Вовченко В.''' Особовий архівний фонд кооператора і літератора Миколи Васильовича Левитського (1859–1936): походження, структура, зміст / В. Вовченко // Студії з архівної справи та документознавства : зб. наук. пр. – Київ, 2006. – Т. 14. – C. 86–92. – Режим доступу: '''[http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9669076%2F2006%2F14 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/]'''. – Дата звернення: 16.01.2017.<br>''Шифр зберігання книги в '''<font color="FF0000">НБУВ</font>''':'' '''Ж69076'''
+
<li>'''Вовченко В.''' Особовий архівний фонд кооператора і літератора Миколи Васильовича Левитського (1859–1936): походження, структура, зміст / В. Вовченко // Студії з архівної справи та документознавства : зб. наук. пр. – Київ, 2006. – Т. 14. – C. 86–92. – Режим доступу: '''[http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9669076%2F2006%2F14 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/]'''. – Дата звернення: 16.01.2017.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Ж69076'''
 
<li>'''Вовченко В. Б.''' Спогади сучасників про М. В. Левитського як історико-біографічне джерело та джерело з історії кооперації в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (за мемуарами особового архіву) / В. Б. Вовченко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна]. – Київ : НБУВ, 2007. – Вип. 11. – С. 70–78.<br>
 
<li>'''Вовченко В. Б.''' Спогади сучасників про М. В. Левитського як історико-біографічне джерело та джерело з історії кооперації в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (за мемуарами особового архіву) / В. Б. Вовченко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна]. – Київ : НБУВ, 2007. – Вип. 11. – С. 70–78.<br>
''Шифр зберігання книги в '''<font color="FF0000">НБУВ</font>''':''  '''Ж68592/2007/11'''
+
''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':''  '''Ж68592/2007/11'''
<li>'''Воронкова Т. І.''' Левитський Микола Васильович / Т. І. Воронкова // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / О. С. Боляк [та ін.] ; відп. ред. редкол. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2002. – C. 303–311. – Режим доступу: '''http://www.irbis-nbuv.gov.ua/fond/ir/cat.html'''. – Дата звернення: 16.01.2017.<br>''Шифр зберігання книги в '''<font color="FF0000">НБУВ</font>''':'' '''ВС37277'''
+
<li>'''Воронкова Т. І.''' Левитський Микола Васильович / Т. І. Воронкова // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / О. С. Боляк [та ін.] ; відп. ред. редкол. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2002. – C. 303–311. – Режим доступу: '''http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002201'''. – Дата звернення: 16.01.2017.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''ВС37277'''
<li>'''Гелей Т.''' Микола Левитський (1859–1934) / Т. Гелей // Українські кооператори : (іст. нариси) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : Коопосвіта, 1999. – Кн. 1. – С. 130–136.<br>
+
<li>'''Гелей Т.''' Микола Левитський (1859–1934) / Т. Гелей // Українські кооператори : (іст. нариси) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : Коопосвіта, 1999. – Кн. 1. – С. 130–136.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nplu.org/ НБУ ім. Ярослава Мудрого]</span>''':'' '''Б307099–1'''
''Шифр зберігання книги в '''<font color="FF0000">НБУ ім. Ярослава Мудрого</font>''':'' '''Б307099–1'''
 
 
<li>'''Горкіна Л. П.''' «Артільний договір» М. В. Левитського у контексті розвитку кооперативних ідей наприкінці XIX – на початку XX ст. / Л. П. Горкіна // Історія народного господарства та економічної думки України : міжвід. зб. наук. пр. – Київ : Наук. думка, 1994. – Вип. 26–27. – С. 239–249.<br>
 
<li>'''Горкіна Л. П.''' «Артільний договір» М. В. Левитського у контексті розвитку кооперативних ідей наприкінці XIX – на початку XX ст. / Л. П. Горкіна // Історія народного господарства та економічної думки України : міжвід. зб. наук. пр. – Київ : Наук. думка, 1994. – Вип. 26–27. – С. 239–249.<br>
''Шифр зберігання книги:'' '''33С1 І-90'''
+
''Шифр зберігання книги:'' '''338 І-90'''
 
<li>'''Горкіна Л. П.''' Досвід землеробських артілей М. В. Левитського та його оцінка в наукових і громадських колах України та Росії / Л. П. Горкіна // Нариси з історії політичної економії в Україні : Остання третина ХІХ – перша третина ХХ ст. / Л. П. Горкіна. – Київ : Наук. думка, 1994. – С. 133–145.<br>
 
<li>'''Горкіна Л. П.''' Досвід землеробських артілей М. В. Левитського та його оцінка в наукових і громадських колах України та Росії / Л. П. Горкіна // Нариси з історії політичної економії в Україні : Остання третина ХІХ – перша третина ХХ ст. / Л. П. Горкіна. – Київ : Наук. думка, 1994. – С. 133–145.<br>
''Шифр зберігання книги:'' '''33(09) Г69'''
+
''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 Г69'''
 
<li>'''Дорошенко В. В.''' М. Левицький як кооператор і його хліборобські спілки / Л. Божко [псевд.]. – Львів : Накладом К. Паньковського. Друк. І. Айхельбергера і Сп., 1909. – 14 с.: портр. – (Економічна б-ка ; ч. 12).<br>
 
<li>'''Дорошенко В. В.''' М. Левицький як кооператор і його хліборобські спілки / Л. Божко [псевд.]. – Львів : Накладом К. Паньковського. Друк. І. Айхельбергера і Сп., 1909. – 14 с.: портр. – (Економічна б-ка ; ч. 12).<br>
''Шифр зберігання книги в '''<font color="FF0000">НБУВ</font>''':'' '''АU 25193'''
+
''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''АU 25193'''
<li>'''Злупко С.''' Економічна думка України (від давнини до сучасності) : [навч. посіб.] / Степан Злупко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – С. 376–380.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''33(09)  З-68 (Колекція професора Л. Я. Корнійчук)'''
+
<li>'''Злупко С.''' Економічна думка України (від давнини до сучасності) : [навч. посіб.] / Степан Злупко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – С. 376–380.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 З-68 (Колекція професора Л. Я. Корнійчук)'''
 
<li>'''Злупко С.''' Персоналії і теорії української економічної думки / Степан Злупко. – Львів : Євросвіт, 2002. – С. 301–303.<br>
 
<li>'''Злупко С.''' Персоналії і теорії української економічної думки / Степан Злупко. – Львів : Євросвіт, 2002. – С. 301–303.<br>
''Шифр зберігання книги:'' '''33(09) З-68'''
+
''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 З-68'''
<li>'''Кокоріна О. І.''' Критика економічних поглядів ліберального народника М. В. Левитського / О. І. Кокоріна // З історії економічної думки на Україні / АН УРСР, Ін-т економіки ; [редкол.: В. П. Теплицький, Л. Я. Корнійчук, Є. А. Шаблій]. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – С. 300–327.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''33(09) З-11'''
+
<li>'''Кокоріна О. І.''' Критика економічних поглядів ліберального народника М. В. Левитського / О. І. Кокоріна // З історії економічної думки на Україні / АН УРСР, Ін-т економіки ; [редкол.: В. П. Теплицький, Л. Я. Корнійчук, Є. А. Шаблій]. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – С. 300–327.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 З-11'''
 
<li>'''Корнийчук Л. Я.''' Видный теоретик и практик кооперативного движения Н. Левитский / Л. Я. Корнийчук, В. М. Фещенко // Кооперация : Страницы истории : избранные труды российских экономистов, общественных деятелей, кооператоров-практиков : в 3 т. / Ин-т экономики РАН, Центр методологических и историко-экономических исслед. ; [отв. ред. Н. К. Фигуровская]. – Москва : Наука, 2011. – Т. 1, кн. 3, ч. 2. – С. 377–387.<br>
 
<li>'''Корнийчук Л. Я.''' Видный теоретик и практик кооперативного движения Н. Левитский / Л. Я. Корнийчук, В. М. Фещенко // Кооперация : Страницы истории : избранные труды российских экономистов, общественных деятелей, кооператоров-практиков : в 3 т. / Ин-т экономики РАН, Центр методологических и историко-экономических исслед. ; [отв. ред. Н. К. Фигуровская]. – Москва : Наука, 2011. – Т. 1, кн. 3, ч. 2. – С. 377–387.<br>
''Шифр зберігання книги:'' '''33(09) К65'''
+
''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 К65'''
 
<li>'''Корнійчук Л. Я.''' Історія економічної думки України : навч. посіб. / Л. Я. Корнійчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2004. – С. 304–313. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету). – Див. повний текст в Електронній бібліотеці: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_bibl_litr/.'''<br>
 
<li>'''Корнійчук Л. Я.''' Історія економічної думки України : навч. посіб. / Л. Я. Корнійчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2004. – С. 304–313. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету). – Див. повний текст в Електронній бібліотеці: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_bibl_litr/.'''<br>
''Шифр зберігання книги:'' '''33(09) К67'''
+
''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 К67'''
 
<li>'''Костик Є. П.''' Дискусії навколо діяльності М. В. Левитського [Електронний ресурс] / Є. П. Костик // Український селянин : зб. наук. пр. – Електрон. текст. дані. – Черкаси, 2008. – Вип. 11. – С. 125–128. – Режим доступу: '''http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/58885'''. – Дата звернення: 16.01.2017.
 
<li>'''Костик Є. П.''' Дискусії навколо діяльності М. В. Левитського [Електронний ресурс] / Є. П. Костик // Український селянин : зб. наук. пр. – Електрон. текст. дані. – Черкаси, 2008. – Вип. 11. – С. 125–128. – Режим доступу: '''http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/58885'''. – Дата звернення: 16.01.2017.
 
<li>'''Левитский И. Е.''' Левитский Николай Васильевич (1859–1936) – кооператор и общественный деятель с поэтической душой [Электронный ресурс] / И. Е. Левитский // Історія науки і біографістика : електрон. наук. вид. – 2015. – № 2. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: '''http://nbuv.gov.ua/UJRN/INB_Title_2015_2_14'''. – Дата звернення: 16.01.2017.
 
<li>'''Левитский И. Е.''' Левитский Николай Васильевич (1859–1936) – кооператор и общественный деятель с поэтической душой [Электронный ресурс] / И. Е. Левитский // Історія науки і біографістика : електрон. наук. вид. – 2015. – № 2. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: '''http://nbuv.gov.ua/UJRN/INB_Title_2015_2_14'''. – Дата звернення: 16.01.2017.
 
<li>'''Лелюк Ю. М.''' Ідеї сільськогосподарської кооперації в працях М. Левитського / Ю. М. Лелюк // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. – 2001. – № 5–6. – С. 136.<br>
 
<li>'''Лелюк Ю. М.''' Ідеї сільськогосподарської кооперації в працях М. Левитського / Ю. М. Лелюк // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. – 2001. – № 5–6. – С. 136.<br>
''Шифр зберігання журналу в '''<font color="FF0000">НБУВ</font>''':'' '''Ж69944'''
+
''Шифр зберігання журналу в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Ж69944'''
<li>'''Марочко В. І.''' Українська селянська кооперація. Історико-теоретичний аспект (1861–1929 рр.) / В. І. Марочко ; НАН України, Ін-т історії України ; [ред. П. Г. Яковенко]. – Київ : M. P. Kots Publishing, 1995. – С. 35–38.<br>
+
<li>'''Марочко В. І.''' Українська селянська кооперація. Історико-теоретичний аспект (1861–1929 рр.) / В. І. Марочко ; НАН України, Ін-т історії України ; [ред. П. Г. Яковенко]. – Київ : M. P. Kots Publishing, 1995. – С. 35–38.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nplu.org/ НБУ ім. Ярослава Мудрого]</span>''':'' '''А570160'''
''Шифр зберігання книги в '''<font color="FF0000">НБУ ім. Ярослава Мудрого</font>''':'' '''А570160'''
+
<li>'''Павликовський Ю.''' Микола Левитський: в 50-ліття його громадсько-кооперативної праці. 1878–1928 : біографічний нарис з портретами ювілянта / Ю. Павликовський. – Львів, 1928. – 16 с.: іл. – (Бібліотека ревізійного Союзу українських кооператив ; ч. 13).<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''ВА601499'''
<li>'''Павликовський Ю.''' Микола Левитський: в 50-ліття його громадсько-кооперативної праці. 1878–1928 : біографічний нарис з портретами ювілянта / Ю. Павликовський. – Львів, 1928. – 16 с.: іл. – (Бібліотека ревізійного Союзу українських кооператив ; ч. 13).<br>''Шифр зберігання книги в '''<font color="FF0000">НБУВ</font>''':'' '''ВА601499'''
 
 
<li>'''Пантелеймоненко А. О.''' Аграрна кооперація в Україні: теорія і практика : монографія / А. О. Пантелеймоненко ; Укоопспілка, Полтав. ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 36–59, 152–153. – Режим доступу: '''http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/154'''. – Дата звернення: 18.01.2017.<br>
 
<li>'''Пантелеймоненко А. О.''' Аграрна кооперація в Україні: теорія і практика : монографія / А. О. Пантелеймоненко ; Укоопспілка, Полтав. ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 36–59, 152–153. – Режим доступу: '''http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/154'''. – Дата звернення: 18.01.2017.<br>
 
''Шифр зберігання книги:'' '''333С П16'''
 
''Шифр зберігання книги:'' '''333С П16'''
Рядок 185: Рядок 182:
 
<li>'''Пожарський П.''' Сільськогосподарська та реміснича кооперація на Україні. Левитський / П. Пожарський // Сільськогосподарська кооперація : вибрані праці / НАН України, Ін-т економіки та прогнозування ; [упоряд. Л. П. Горкіна ; за ред. Л. П. Горкіної]. – Київ : ДУ "Ін-т екон. та прогнозування НАНУ", 2010. – С. 210–221 : портр. – (Класика вітчизняної економічної думки).<br>''Шифр зберігання книги:'' '''333С С36'''
 
<li>'''Пожарський П.''' Сільськогосподарська та реміснича кооперація на Україні. Левитський / П. Пожарський // Сільськогосподарська кооперація : вибрані праці / НАН України, Ін-т економіки та прогнозування ; [упоряд. Л. П. Горкіна ; за ред. Л. П. Горкіної]. – Київ : ДУ "Ін-т екон. та прогнозування НАНУ", 2010. – С. 210–221 : портр. – (Класика вітчизняної економічної думки).<br>''Шифр зберігання книги:'' '''333С С36'''
 
<li>'''Провідники духовності в Україні''' / ред. І. Ф. Курас. – Київ : Вища шк., 2003. – C. 52–53.<br>
 
<li>'''Провідники духовності в Україні''' / ред. І. Ф. Курас. – Київ : Вища шк., 2003. – C. 52–53.<br>
''Шифр зберігання книги:'' '''9(С2) П78'''
+
''Шифр зберігання книги:'' '''94(477) П78'''
<li>'''Рекрут В. П.''' «Артільний батько» Левитський Микола Васильович на Поділлі / В. П. Рекрут, О. П. Степченко // Освіта, культура і наука на Поділлі : зб. наук. пр. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Оіюм – 2014. – Т. 21. – <u>'''[[Медіа:Rekrut376-386.pdf|<span style="color:#3366BB">С. 376–386</span>]]'''</u>. – Режим доступу: '''http://nbuv.gov.ua/UJRN/Onkp_2014_21_34'''. – Дата звернення: 18.01.2017.<br>''Шифр зберігання книги в '''<font color="FF0000">НБУВ</font>''':'' '''Ж71236/2014/21'''
+
<li>'''Рекрут В. П.''' «Артільний батько» Левитський Микола Васильович на Поділлі / В. П. Рекрут, О. П. Степченко // Освіта, культура і наука на Поділлі : зб. наук. пр. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Оіюм – 2014. – Т. 21. – <u>'''[[Медіа:Rekrut376-386.pdf|<span style="color:#3366BB">С. 376–386</span>]]'''</u>. – Режим доступу: '''http://nbuv.gov.ua/UJRN/Onkp_2014_21_34'''. – Дата звернення: 18.01.2017.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Ж71236/2014/21'''
 
<li>'''Семененко О.''' Артільний батько [про М. В. Левитського] [Електронний ресурс] / О. Семененко // Харків, Харків / О. Семененко. – Вид. 2-ге. – Електрон. текст. дані. – [Мюнхен] : Сучасність, 1977. – С. 31–36. – Режим доступу: '''http://diasporiana.org.ua/proza/875-semenenko-o-harkiv-harkiv/'''. – Дата звернення: 18.01.2017.
 
<li>'''Семененко О.''' Артільний батько [про М. В. Левитського] [Електронний ресурс] / О. Семененко // Харків, Харків / О. Семененко. – Вид. 2-ге. – Електрон. текст. дані. – [Мюнхен] : Сучасність, 1977. – С. 31–36. – Режим доступу: '''http://diasporiana.org.ua/proza/875-semenenko-o-harkiv-harkiv/'''. – Дата звернення: 18.01.2017.
 
<li>'''Фареній І. А.''' «Артільний батько» Микола Левитський: молоді роки [Електронний ресурс] / І. А. Фареній // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. – 2011. – № 212. – С. 67–73. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: '''http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2011_212_13'''. – Дата звернення: 18.01.2017.
 
<li>'''Фареній І. А.''' «Артільний батько» Микола Левитський: молоді роки [Електронний ресурс] / І. А. Фареній // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. – 2011. – № 212. – С. 67–73. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: '''http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2011_212_13'''. – Дата звернення: 18.01.2017.
<li>'''Фареній І. А.''' Національне питання в поглядах «Артільного батька» Миколи Левитського / І. А. Фареній // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. : Гуманітарні науки. – 2010. – Вип. 9. – С. 129–134. – Режим доступу: '''http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vlca_Gum/2010_9/Index.htm'''. – Дата звернення: 18.01.2017.<br>
+
<li>'''Фареній І. А.''' Національне питання в поглядах «Артільного батька» Миколи Левитського / І. А. Фареній // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. : Гуманітарні науки. – 2010. – Вип. 9. – С. 129–134.<br>
''Шифр зберігання журналу в '''<font color="FF0000">НБУВ</font>''':'' '''Ж69765: Гум.н./2010/9'''
+
''Шифр зберігання журналу в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Ж69765: Гум.н./2010/9'''
 
<li>'''Фареній І. А.''' Політичні погляди та «Закон історичної перспективи» Миколи Левитського [Електронний ресурс] / І. А. Фареній // Вісник Черкаського університету. Сер. Іст. науки. – 2010. – Вип. 192. – С. 47–52. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: '''[http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9669408:%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80.%2F2010%2F192 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv]'''. – Дата звернення: 18.01.2017.
 
<li>'''Фареній І. А.''' Політичні погляди та «Закон історичної перспективи» Миколи Левитського [Електронний ресурс] / І. А. Фареній // Вісник Черкаського університету. Сер. Іст. науки. – 2010. – Вип. 192. – С. 47–52. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: '''[http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9669408:%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80.%2F2010%2F192 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv]'''. – Дата звернення: 18.01.2017.
 
<li>'''Фареній І. А.''' Про артільного батька Миколу Левитського : доп. на уроч. засіданні Секції соц. активності сіл. населення з нагоди 150-річчя з дня народж. Миколи Васильовича Левитського / І. А. Фареній ; Наук. т-во істориків-аграрників. – Черкаси : Вертикаль, 2010. – 34 с.<br>
 
<li>'''Фареній І. А.''' Про артільного батька Миколу Левитського : доп. на уроч. засіданні Секції соц. активності сіл. населення з нагоди 150-річчя з дня народж. Миколи Васильовича Левитського / І. А. Фареній ; Наук. т-во істориків-аграрників. – Черкаси : Вертикаль, 2010. – 34 с.<br>
''Шифр зберігання книги в '''<font color="FF0000">НБУВ</font>''':'' '''Р119291'''
+
''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Р119291'''
<li>'''Фаресов А.''' Народники и марксисты / А. Фаресов. – Санкт-Петербург, 1899. – 56 с.<br>
+
<li>'''Фаресов А.''' Народники и марксисты / А. Фаресов. – Санкт-Петербург, 1899. – 56 с.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://nibu.kiev.ua/ НІБ України]</span>''':'' '''9(С2)  Ф24'''
''Шифр зберігання книги в '''<font color="FF0000">НІБ України</font>''':'' '''9(С2)  Ф24'''
 
 
<li>'''Франко І.''' Народники і марксисти, С.-Петербург, 1899 : [рецензія на книжку А. Фаресова «Народники и марксисты»] // Зібрання творів : у 50 т. – Київ : Наук. думка, 1986. – Т. 45. – С. 272–275.<br>
 
<li>'''Франко І.''' Народники і марксисти, С.-Петербург, 1899 : [рецензія на книжку А. Фаресова «Народники и марксисты»] // Зібрання творів : у 50 т. – Київ : Наук. думка, 1986. – Т. 45. – С. 272–275.<br>
 
''Шифр зберігання книги:'' '''У1  Ф83'''
 
''Шифр зберігання книги:'' '''У1  Ф83'''
<li>'''Хейсин М. Л'''. Исторический очерк кооперации в России / М. Л. Хейсин. – Петроград, 1918. – 182 с.<br>
+
<li>'''Хейсин М. Л'''. Исторический очерк кооперации в России / М. Л. Хейсин. – Петроград, 1918. – 182 с.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://nibu.kiev.ua/ НІБ України]</span>''':'' '''334 Х35'''
''Шифр зберігання книги в '''<font color="FF0000">НІБ України</font>''':'' '''334 Х35'''
+
<li>'''Чорна Л. М.''' До історії впровадження кооперативного руху в Херсонській губернії М. В. Левитським / Л. М. Чорна // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : матеріали IV наук. конф. – Одеса, 2013. – С. 394–398.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://nibu.kiev.ua/ НІБ України]</span>''':'' '''9(С2)  М581'''
<li>'''Чорна Л. М.''' До історії впровадження кооперативного руху в Херсонській губернії М. В. Левитським / Л. М. Чорна // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : матеріали IV наук. конф. – Одеса, 2013. – С. 394–398.<br>
+
<li>'''Шимонович Й. І.''' Економічна україніка : наук. пр. / Йоанікій Шимонович ; упоряд., авт. передм. і вступ. ст. С. М. Злупко. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2001. – C. 214–221.<br>''Шифр зберігання книги'': '''330.8 Ш61 (Колекція професора Л. Я. Корнійчук)'''
''Шифр зберігання книги в '''<font color="FF0000">НІБ України</font>''':'' '''9(С2)  М581'''
+
<li>'''Ярченко Ю. В.''' Хліборобські артілі М. В. Левитського в історіографії / Ю. В. Ярченко // Питання аграрної історії України та Росії : матеріали других наук. читань, присвяч. пам’яті Д. П. Пойди / Дніпропетр. держ. ун-т та ін. ; [упоряд. О. А. Удод ; редкол.: В. В. Іваненко (відп. ред.) та ін.]. – Дніпропетровськ : Промінь, 1997. – С. 92–96.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nplu.org/ НБУ ім. Ярослава Мудрого]</span>''':'' '''А588633'''
<li>'''Шимонович Й. І.''' Економічна україніка : наук. пр. / Йоанікій Шимонович ; упоряд., авт. передм. і вступ. ст. С. М. Злупко. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2001. – C. 214–221.<br>''Шифр зберігання книги'': '''33(09)  Ш61 (Колекція професора Л. Я. Корнійчук)'''
 
<li>'''Ярченко Ю. В.''' Хліборобські артілі М. В. Левитського в історіографії / Ю. В. Ярченко // Питання аграрної історії України та Росії : матеріали других наук. читань, присвяч. пам’яті Д. П. Пойди / Дніпропетр. держ. ун-т та ін. ; [упоряд. О. А. Удод ; редкол.: В. В. Іваненко (відп. ред.) та ін.]. – Дніпропетровськ : Промінь, 1997. – С. 92–96.<br>
 
''Шифр зберігання книги в '''<font color="FF0000">НБУ ім. Ярослава Мудрого</font>''':'' '''А588633'''
 
  
</spoiler>
+
</spoiler><gallery></gallery>
<br>
+
<spoiler text="Фотогалерея"><gallery widths=200px heights=220px perrow=4>
<spoiler text="Фотогалерея"><gallery widths=200px heights=220px perrow=2>
 
 
Файл:Levitsky2.png|<small>'''Режим доступу''': '''http://library.kr.ua/elmuseum/zem/semenenko/s2.html'''. – Дата звернення: 12.01.2017.</small>
 
Файл:Levitsky2.png|<small>'''Режим доступу''': '''http://library.kr.ua/elmuseum/zem/semenenko/s2.html'''. – Дата звернення: 12.01.2017.</small>
 
Файл:Levitsky3.png|<small>'''Режим доступу''': '''http://histpol.pl.ua/ru/biblioteka/ukazatel-po-nazvaniyam?id=12123'''. – Дата звернення: 12.01.2017.</small>
 
Файл:Levitsky3.png|<small>'''Режим доступу''': '''http://histpol.pl.ua/ru/biblioteka/ukazatel-po-nazvaniyam?id=12123'''. – Дата звернення: 12.01.2017.</small>
 
Файл:Levitsky4.gif|<small>'''Левитский И. Е.''' Левитский Николай Васильевич (1859–1936) – кооператор и общественный деятель с поэтической душой / И. Е. Левитский // Історія науки і біографістика : електрон. наук. вид. – 2015. – № 2.</small>
 
Файл:Levitsky4.gif|<small>'''Левитский И. Е.''' Левитский Николай Васильевич (1859–1936) – кооператор и общественный деятель с поэтической душой / И. Е. Левитский // Історія науки і біографістика : електрон. наук. вид. – 2015. – № 2.</small>
Файл:Levitsky5.png|<small>'''Левитский И. Е.''' Левитский Николай Васильевич (1859–1936) – кооператор и общественный деятель с поэтической душой / И. Е. Левитский // Історія науки і біографістика : електрон. наук. вид. – 2015. – № 2</small>  
+
Файл:Levitsky5.png|<small>'''Левитский И. Е.''' Левитский Николай Васильевич (1859–1936) – кооператор и общественный деятель с поэтической душой / И. Е. Левитский // Історія науки і біографістика : електрон. наук. вид. – 2015. – № 2</small> </gallery>
 
</spoiler>
 
</spoiler>
 +
 +
[[Category: За алфавітом]]
 +
[[Category: За датами життя]]

Поточна версія на 11:25, 12 березня 2020

Levitsky.png

Микола Васильович Левитський (Левицький)

(псевдонім – Запорожець Мирон)
(7 квітня (25 березня) 1859 – 1 грудня 1936) –
організатор артільного і кооперативного руху,
громадський діяч, публіцист.Життя та діяльність


Відомі вчені та авторитетні джерела про Миколу Васильовича Левитського


Твори


Література

Фотогалерея