Відмінності між версіями «Вернадський Володимир Іванович»

Матеріал з Економічна думка України
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 207: Рядок 207:
 
<li>'''Народжені Україною''' : меморіальний альманах : у 2 т. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1. – С. 316–317. – (Золоті імена України). – Текст укр., рос., англ. мовами.<br>
 
<li>'''Народжені Україною''' : меморіальний альманах : у 2 т. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1. – С. 316–317. – (Золоті імена України). – Текст укр., рос., англ. мовами.<br>
 
''Шифр зберігання книги:'' '''94(477) Н30'''
 
''Шифр зберігання книги:'' '''94(477) Н30'''
 +
<li>'''Ніколенко І. Ю.''' Від фізичної економії до глобалістики та сучасної концепції сталого розвитку – зв’язок поколінь та наукових ідей [Електронний ресурс] / Ніколенко Інесса Юріївна // С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання : тези Круглого столу, Київ, 18 листоп. 2020 р. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. екон. теорії, Наук. б-ка ім. М. В. Довнар-Запольського, Наук. т-во ім. Сергія Подолинського, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 41–45. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/'''
 
<li>'''Окрепилов В. В.''' В. И. Вернадский и Академия наук / В. В. Окрепилов // Фізико-економічні засади збалансованого розвитку агросфери : (до 150-річчя від дня народження В. І. Вернадського) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2013 р. / ННЦ "Ін-т аграр. економіки", Ін-т агроекології і природокористування, Ін-т обліку і фінансів [та ін.] ; [відп. ред. Ю. О. Лупенко]. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2013. – С. 29–40.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''53  Ф50'''
 
<li>'''Окрепилов В. В.''' В. И. Вернадский и Академия наук / В. В. Окрепилов // Фізико-економічні засади збалансованого розвитку агросфери : (до 150-річчя від дня народження В. І. Вернадського) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2013 р. / ННЦ "Ін-т аграр. економіки", Ін-т агроекології і природокористування, Ін-т обліку і фінансів [та ін.] ; [відп. ред. Ю. О. Лупенко]. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2013. – С. 29–40.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''53  Ф50'''
 
<li>'''Онищенко О. С.''' В. І. Вернадський і Україна / О. С. Онищенко, В. А. Смолій, Л. А. Дубровіна // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 3. – С. 38–66.<br>''Місце зберігання журналу:'' '''Бібліотека КНЕУ'''
 
<li>'''Онищенко О. С.''' В. І. Вернадський і Україна / О. С. Онищенко, В. А. Смолій, Л. А. Дубровіна // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 3. – С. 38–66.<br>''Місце зберігання журналу:'' '''Бібліотека КНЕУ'''
Рядок 222: Рядок 223:
 
<li>'''Ситник К.''' Творець і перший президент Української Академії наук Володимир Вернадський / К. Ситник // Світогляд. – 2008. – № 3. – С. 10–17.<br>''Місце зберігання журналу:'' '''Бібліотека КНЕУ'''
 
<li>'''Ситник К.''' Творець і перший президент Української Академії наук Володимир Вернадський / К. Ситник // Світогляд. – 2008. – № 3. – С. 10–17.<br>''Місце зберігання журналу:'' '''Бібліотека КНЕУ'''
 
<li>'''Сокуренко П. І.''' Вчення В. І. Вернадського про ноосферу в контексті інноваційного розвитку світової економіки [Електронний ресурс] / П. І. Сокуренко, І. М. Авраменко, О. М. Третяк // Вісник Хмельницького національного університету. Екон. Науки. – 2011. – Т. 3, № 3. – С. 266–271. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: '''http://lib.khnu.km.ua/pdf/visnyk_tup/2011/(176)%202011-3-3-e.pdf'''. – Дата звернення: 09.02.2017.
 
<li>'''Сокуренко П. І.''' Вчення В. І. Вернадського про ноосферу в контексті інноваційного розвитку світової економіки [Електронний ресурс] / П. І. Сокуренко, І. М. Авраменко, О. М. Третяк // Вісник Хмельницького національного університету. Екон. Науки. – 2011. – Т. 3, № 3. – С. 266–271. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: '''http://lib.khnu.km.ua/pdf/visnyk_tup/2011/(176)%202011-3-3-e.pdf'''. – Дата звернення: 09.02.2017.
 +
<li>'''Супрун Н. А.''' Вчення В. Вернадського про ноосферу в контексті теорії сталого розвитку [Електронний ресурс] / Супрун Наталія Анатоліївна // С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання : тези Круглого столу, Київ, 18 листоп. 2020 р. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. екон. теорії, Наук. б-ка ім. М. В. Довнар-Запольського, Наук. т-во ім. Сергія Подолинського, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 51–56. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/'''
 
<li>'''Сытник К. М.''' В. И. Вернадский: жизнь и деятельность на Украине / К. М. Сытник, Е. М. Апанович, С. М. Стойко. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Наук. думка, 1988. – 366 с.<br>
 
<li>'''Сытник К. М.''' В. И. Вернадский: жизнь и деятельность на Украине / К. М. Сытник, Е. М. Апанович, С. М. Стойко. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Наук. думка, 1988. – 366 с.<br>
 
''Шифр зберігання книги:'' '''5  С95'''
 
''Шифр зберігання книги:'' '''5  С95'''
Рядок 230: Рядок 232:
 
<li>'''Учение В. И.''' Вернадского о ноосфере : научно-аналитический обзор / АН СССР, Ин-т науч. информации по общественным наукам ; отв. ред. И. И. Мочалов. – Москва, 1989. – 56 c.<br>
 
<li>'''Учение В. И.''' Вернадского о ноосфере : научно-аналитический обзор / АН СССР, Ин-т науч. информации по общественным наукам ; отв. ред. И. И. Мочалов. – Москва, 1989. – 56 c.<br>
 
''Шифр зберігання книги:'' '''57  У91'''
 
''Шифр зберігання книги:'' '''57  У91'''
 +
<li>'''Фещенко В. М.''' Розвиток методології української школи фізичної економії [Електронний ресурс] / Фещенко Валентина Михайлівна // С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання : тези Круглого столу, Київ, 18 листоп. 2020 р. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. екон. теорії, Наук. б-ка ім. М. В. Довнар-Запольського, Наук. т-во ім. Сергія Подолинського, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 56–59. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/'''
 
<li>'''Фізична економія у вимірах теорії і практики господарювання''' : колект. моногр. / [Жук В. М. та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України [та ін.]. – Київ : ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2013. – С. 64–86, 410–423.<br>
 
<li>'''Фізична економія у вимірах теорії і практики господарювання''' : колект. моногр. / [Жук В. М. та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України [та ін.]. – Київ : ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2013. – С. 64–86, 410–423.<br>
 
''Шифр зберігання книги:'' '''330.3  Ф50'''
 
''Шифр зберігання книги:'' '''330.3  Ф50'''
Рядок 235: Рядок 238:
 
<li>'''Хоменко М. М.''' Ідеї В. І. Вернадського і розвиток синергетичної економіки / М. М. Хоменко // Регіональні перспективи. – 2002. – № 2. – С. 22–23.<br>''Шифр зберігання журналу в '''<span class="plainlinks">[http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3 Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича]</span>''':''
 
<li>'''Хоменко М. М.''' Ідеї В. І. Вернадського і розвиток синергетичної економіки / М. М. Хоменко // Регіональні перспективи. – 2002. – № 2. – С. 22–23.<br>''Шифр зберігання журналу в '''<span class="plainlinks">[http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3 Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича]</span>''':''
 
  '''05 Регі'''
 
  '''05 Регі'''
 +
<li>'''Цаповський В. І.''' Фізична економія і природне землеробство – вирішальні фактори виходу із системної кризи мислення та господарювання [Електронний ресурс] / Цаповський Володимир Іванович // С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання : тези Круглого столу, Київ, 18 листоп. 2020 р. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. екон. теорії, Наук. б-ка ім. М. В. Довнар-Запольського, Наук. т-во ім. Сергія Подолинського, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 60–61. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/'''
 
<li>'''Читання академіка В. І. Вернадського''' / Нац. акад. наук України, Коміс. НАН України з наук. спадини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2019 – Вип. 1. – 132 с.  
 
<li>'''Читання академіка В. І. Вернадського''' / Нац. акад. наук України, Коміс. НАН України з наук. спадини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2019 – Вип. 1. – 132 с.  
 
<br>''Шифр зберігання журналу в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Ж74883/2019/1'''
 
<br>''Шифр зберігання журналу в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Ж74883/2019/1'''

Поточна версія на 09:55, 20 травня 2021

VernadskiyV.jpg

Володимир Іванович Вернадський

(12 березня (28 лютого) 1863 – 6 січня 1945) –
український вчений-природознавець,
основоположник генетичної мінералогії, біохімії,
радіогеології, засновник вчення про наукознавство,
біосферу і ноосферу.
Життя та діяльність


Відомі вчені та авторитетні джерела про Володимира Івановича Вернадського


Твори


Література

Фотогалерея