Відмінності між версіями «Вернадський Володимир Іванович»

Матеріал з Економічна думка України
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 106: Рядок 106:
 
<li>'''Баландин Р. К.''' Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие : К 125-летию со дня рождения / Р. К. Баландин. – 2-е изд.,  доп. – Москва : Знание, 1988. – 205 с.<br>
 
<li>'''Баландин Р. К.''' Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие : К 125-летию со дня рождения / Р. К. Баландин. – 2-е изд.,  доп. – Москва : Знание, 1988. – 205 с.<br>
 
''Шифр зберігання книги:'' '''5  Б20'''
 
''Шифр зберігання книги:'' '''5  Б20'''
 +
<li>'''Бездушна Ю. С.''' Фізіократичне підґрунтя методології оцінки вартості сільськогосподарських земель [Електронний ресурс] / Бездушна Юлія Сергіївна // С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання : тези Круглого столу, Київ, 18 листоп. 2020 р. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. екон. теорії, Наук. б-ка ім. М. В. Довнар-Запольського, Наук. т-во ім. Сергія Подолинського, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 5–8. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/'''
 
<li>'''Брюховецький В. С.''' Еволюція української ідеї в системі поглядів В. І. Вернадського / В. С. Брюховецький // Наукові записки : зб стат. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [відп. ред. В. С. Брюховецький]. – Київ : КМ Academia, 1999. – Т. 9 : спец. випуск : у 2 ч. : Ч. 1 / [упоряд. М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк]. – С. 4–10.<br>
 
<li>'''Брюховецький В. С.''' Еволюція української ідеї в системі поглядів В. І. Вернадського / В. С. Брюховецький // Наукові записки : зб стат. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [відп. ред. В. С. Брюховецький]. – Київ : КМ Academia, 1999. – Т. 9 : спец. випуск : у 2 ч. : Ч. 1 / [упоряд. М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк]. – С. 4–10.<br>
 
''Шифр зберігання книги:'' '''37  Н34'''
 
''Шифр зберігання книги:'' '''37  Н34'''
Рядок 137: Рядок 138:
  
 
<li>'''Воробйова Л. В.''' Ідеї фізичної економії в організації сучасної системи господарювання / Л. В. Воробйова // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспірантів / М-во науки та освіти України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» ; редкол.: Т. М. Боголіб (голов. ред.) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 25/1. – С. 90–95. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/ '''
 
<li>'''Воробйова Л. В.''' Ідеї фізичної економії в організації сучасної системи господарювання / Л. В. Воробйова // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспірантів / М-во науки та освіти України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» ; редкол.: Т. М. Боголіб (голов. ред.) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 25/1. – С. 90–95. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/ '''
 +
<li>'''Воробйова Л. В.''' Ідеї фізичної економії та проблеми їх практичного використання [Електронний ресурс] / Воробйова Людмила Василівна // С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання : тези Круглого столу, Київ, 18 листоп. 2020 р. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. екон. теорії, Наук. б-ка ім. М. В. Довнар-Запольського, Наук. т-во ім. Сергія Подолинського, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 8–14. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/'''
  
 
<li>'''Воробйова Л. В.''' Концепція ноосфери та сталого розвитку [Електронний ресурс] / Л. В. Воробйова // Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті : зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; редкол.: В. І. Кириленко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 155–157. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/'''
 
<li>'''Воробйова Л. В.''' Концепція ноосфери та сталого розвитку [Електронний ресурс] / Л. В. Воробйова // Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті : зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; редкол.: В. І. Кириленко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 155–157. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/'''
Рядок 161: Рядок 163:
 
''Шифр зберігання книги:'' '''330.1  Ф50'''
 
''Шифр зберігання книги:'' '''330.1  Ф50'''
 
<li>'''Гринів Л. С.''' Розвиток ідей В. І. Вернадського в новітній економічній науці / Л. С. Гринів // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 7. – С. 44–52.<br>''Місце зберігання журналу:'' '''Бібліотека КНЕУ'''
 
<li>'''Гринів Л. С.''' Розвиток ідей В. І. Вернадського в новітній економічній науці / Л. С. Гринів // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 7. – С. 44–52.<br>''Місце зберігання журналу:'' '''Бібліотека КНЕУ'''
 +
<li>'''Гринів Л. С.''' Розвиток української наукової школи фізичної економії: перспективи для економічної науки XXI століття [Електронний ресурс] / Гринів Лідія Святославівна // С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання : тези Круглого столу, Київ, 18 листоп. 2020 р. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. екон. теорії, Наук. б-ка ім. М. В. Довнар-Запольського, Наук. т-во ім. Сергія Подолинського, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 14–19. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/'''
 
<li>'''Гринів Л. С.''' Фізична економія: нові моделі сталого розвитку : [наук. монографія] / Лідія Гринів ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – Розд. 2.4 : Українська школа фізичної економії та її розвиток у дослідженнях С. Подолинського, В. Вернадського та М. Руденка. – C. 97–113.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.1 Г85'''
 
<li>'''Гринів Л. С.''' Фізична економія: нові моделі сталого розвитку : [наук. монографія] / Лідія Гринів ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – Розд. 2.4 : Українська школа фізичної економії та її розвиток у дослідженнях С. Подолинського, В. Вернадського та М. Руденка. – C. 97–113.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.1 Г85'''
 
<li>'''Гриньова М. В.''' В. І. Вернадський про основні напрями наукових досліджень XX століття : монографія / М. В. Гриньова, Г. Ф. Джурка, В. Т. Мельник ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Каф. хімії та методики викладання хімії. – Полтава : Шевченко Р. В. [вид.], 2018. – 322 с.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':''  '''ВА820042'''
 
<li>'''Гриньова М. В.''' В. І. Вернадський про основні напрями наукових досліджень XX століття : монографія / М. В. Гриньова, Г. Ф. Джурка, В. Т. Мельник ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Каф. хімії та методики викладання хімії. – Полтава : Шевченко Р. В. [вид.], 2018. – 322 с.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':''  '''ВА820042'''
Рядок 183: Рядок 186:
 
<li>'''Корсак К.''' Ноотехнології як засіб побудови ноосфери В. Вернадського / К. Корсак // Вища школа. – 2011. – № 3. – С. 27–35.<br>''Місце зберігання журналу:'' '''Бібліотека КНЕУ'''
 
<li>'''Корсак К.''' Ноотехнології як засіб побудови ноосфери В. Вернадського / К. Корсак // Вища школа. – 2011. – № 3. – С. 27–35.<br>''Місце зберігання журналу:'' '''Бібліотека КНЕУ'''
 
<li>'''Крисаченко В.''' Світоглядна парадигма XX століття: український внесок : [наукова діяльність академіка Володимира Вернадського] / В. Крисаченко // Освіта і управління. – 2010. – Т. 13, № 4. – С. 98–114.<br>''Місце зберігання журналу:'' '''Бібліотека КНЕУ'''
 
<li>'''Крисаченко В.''' Світоглядна парадигма XX століття: український внесок : [наукова діяльність академіка Володимира Вернадського] / В. Крисаченко // Освіта і управління. – 2010. – Т. 13, № 4. – С. 98–114.<br>''Місце зберігання журналу:'' '''Бібліотека КНЕУ'''
 +
<li>'''Кудласевич О. М.''' Еколого-економічні питання суспільного розвитку в українській науковій скарбниці [Електронний ресурс] / Кудласевич Ольга Миколаївна // С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання : тези Круглого столу, Київ, 18 листоп. 2020 р. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. екон. теорії, Наук. б-ка ім. М. В. Довнар-Запольського, Наук. т-во ім. Сергія Подолинського, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 21–23. – Див. повний текст в Електронному архіві (інституційному репозитарії) КНЕУ: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/'''
 
<li>'''Куліш Є.''' Проблеми наукознавства у творчому доробку В. І. Вернадського / Є. Куліш // Вісник Національної академії наук України. – 2009. – № 3. – С. 65–69. – Рецензія.<br>''Місце зберігання журналу:'' '''Бібліотека КНЕУ'''
 
<li>'''Куліш Є.''' Проблеми наукознавства у творчому доробку В. І. Вернадського / Є. Куліш // Вісник Національної академії наук України. – 2009. – № 3. – С. 65–69. – Рецензія.<br>''Місце зберігання журналу:'' '''Бібліотека КНЕУ'''
 
<li>'''Ларуш Л. Х.''' Принцип разума / Линдон Х. Ларуш // Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., 8–10 квітня 2009 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», громадська орг. «Наук. т-во ім. Сергія Подолинського». – Київ : КНЕУ, 2009. – С. 68–90.<br>
 
<li>'''Ларуш Л. Х.''' Принцип разума / Линдон Х. Ларуш // Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., 8–10 квітня 2009 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», громадська орг. «Наук. т-во ім. Сергія Подолинського». – Київ : КНЕУ, 2009. – С. 68–90.<br>

Версія за 09:48, 20 травня 2021

VernadskiyV.jpg

Володимир Іванович Вернадський

(12 березня (28 лютого) 1863 – 6 січня 1945) –
український вчений-природознавець,
основоположник генетичної мінералогії, біохімії,
радіогеології, засновник вчення про наукознавство,
біосферу і ноосферу.
Життя та діяльність


Відомі вчені та авторитетні джерела про Володимира Івановича Вернадського


Твори


Література

Фотогалерея