Відмінності між версіями «Бунге Микола Християнович»

Матеріал з Економічна думка України
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 262: Рядок 262:
 
''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 К88'''
 
''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 К88'''
 
<li>'''Лортикян Э. Л.''' История экономики и экономической мысли Украины : Эволюция рыночной экономики : учеб. пособие / Э. Л. Лортикян. – Харьков : КОНСУМ, 2004. – С. 48–50.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''338 Л78'''
 
<li>'''Лортикян Э. Л.''' История экономики и экономической мысли Украины : Эволюция рыночной экономики : учеб. пособие / Э. Л. Лортикян. – Харьков : КОНСУМ, 2004. – С. 48–50.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''338 Л78'''
 +
<li>'''Лопух К. В.''' Теорія кредиту у науковій спадщині М. Бунге: практичний аспект / К. В. Лопух // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. пр. / НАН України, Держ. установа «Ін-т економіки та прогнозування НАН України» ; [голов. ред. В. В. Небрат]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 72–86.
 +
<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Ж70105'''
 +
<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nplu.org/ НБУ ім. Ярослава Мудрого]</span>''':'' '''Бп6089-52'''
 +
<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3 Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича]</span>''':'' '''05 Істо'''
 
<li>'''Лушникова М. В.''' Российская школа финансового права: портреты на фоне времени : монография / М. В. Лушникова, А. М. Лушников ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ярослав. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ИНДИГО, 2013. – <u>'''[[Медіа:Luschnikova.pdf|<span style="color:#3366BB">С. 592–603</span>]]'''</u>.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3 Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича]</span>''':'' '''34 Лушн'''
 
<li>'''Лушникова М. В.''' Российская школа финансового права: портреты на фоне времени : монография / М. В. Лушникова, А. М. Лушников ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ярослав. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ИНДИГО, 2013. – <u>'''[[Медіа:Luschnikova.pdf|<span style="color:#3366BB">С. 592–603</span>]]'''</u>.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3 Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича]</span>''':'' '''34 Лушн'''
 
<li>'''М. Бунге''': сучасний дискурс / за ред. В. Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2005. – 697 с. –  (Славетні постаті).<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 Б91'''
 
<li>'''М. Бунге''': сучасний дискурс / за ред. В. Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2005. – 697 с. –  (Славетні постаті).<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 Б91'''
Рядок 274: Рядок 278:
 
<li>'''Оришич Т.''' Бунге Микола Християнович /  Тамара Оришич, Ірина Пасько // Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда... / за заг. ред. Володимира Сергійчука. – Вишгород, 2013. – С. 104.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''94(477) У45'''
 
<li>'''Оришич Т.''' Бунге Микола Християнович /  Тамара Оришич, Ірина Пасько // Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда... / за заг. ред. Володимира Сергійчука. – Вишгород, 2013. – С. 104.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''94(477) У45'''
 
<li>'''Особові архівні фонди Інституту рукопису''' : путівник / О. С. Боляк [та ін.] ; відп. ред. редкол. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2002. – <u>'''[[Медіа:OsoboviArh64-66.pdf|<span style="color:#3366BB">C. 64–66</span>]]'''</u>. – Режим доступу: '''http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002201'''. – Дата звернення: 05.05.2017.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''ВС37277'''
 
<li>'''Особові архівні фонди Інституту рукопису''' : путівник / О. С. Боляк [та ін.] ; відп. ред. редкол. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2002. – <u>'''[[Медіа:OsoboviArh64-66.pdf|<span style="color:#3366BB">C. 64–66</span>]]'''</u>. – Режим доступу: '''http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002201'''. – Дата звернення: 05.05.2017.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''ВС37277'''
 +
<li>'''Пасічник Н. О.''' Аграрне питання в теорії та практиці управлінської діяльності М. Бунге: фінансово-правовий аспект / Н. О. Пасічник, Р. Я. Ріжняк // Український селянин : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т історії України НАН України, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [редкол.: С. В. Корновенко (відп. ред.) та ін.]. – Черкаси, 2020. – Вип. 23. – С. 35–41. – Режим доступу: '''http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrsel_2020_23_7'''. – Дата звернення: 22.04.2021.
 +
<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Ж72484'''
 
<li>'''Погребинский А. П.''' Финансовая политика царизма в 70–80-х годах ХІХ в. / А. П. Погребинский // Исторический архив. – 1960. – № 2. – С. 130–132.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://nibu.kiev.ua/ НІБ України]</span>''':'' '''05  И90'''
 
<li>'''Погребинский А. П.''' Финансовая политика царизма в 70–80-х годах ХІХ в. / А. П. Погребинский // Исторический архив. – 1960. – № 2. – С. 130–132.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://nibu.kiev.ua/ НІБ України]</span>''':'' '''05  И90'''
 
<li>'''Почесні члени і доктори університету Св. Володимира''' / авт.-упоряд. В. А. Короткий та ін. – Київ : Либідь, 2005. – С. 148.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''37  П65'''
 
<li>'''Почесні члени і доктори університету Св. Володимира''' / авт.-упоряд. В. А. Короткий та ін. – Київ : Либідь, 2005. – С. 148.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''37  П65'''
Рядок 288: Рядок 294:
 
<li>'''Ущаповський Ю. В.''' Еволюція теорії цінності в українській економічній думці (від давнини до початку XX століття) : наук. вид. / Юрій Ущаповський ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Житомир. інж.-технол. ін-т. – Житомир, 2002. – Розд. 3.1 : Еволюція поглядів на цінність Миколи Бунге. – С. 73–87.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 У96'''
 
<li>'''Ущаповський Ю. В.''' Еволюція теорії цінності в українській економічній думці (від давнини до початку XX століття) : наук. вид. / Юрій Ущаповський ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Житомир. інж.-технол. ін-т. – Житомир, 2002. – Розд. 3.1 : Еволюція поглядів на цінність Миколи Бунге. – С. 73–87.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 У96'''
 
<li>'''Ущаповський Ю. В.''' Ідеї інституціоналізму в економічній думці  України XIX – початку XX ст. [Електронний ресурс] : монографія / Ю. В. Ущаповський ; Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2012. – С. 140–142, 144–147, 196–208. – Див. повний текст в Електронній бібліотеці: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_bibl_litr/'''.
 
<li>'''Ущаповський Ю. В.''' Ідеї інституціоналізму в економічній думці  України XIX – початку XX ст. [Електронний ресурс] : монографія / Ю. В. Ущаповський ; Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2012. – С. 140–142, 144–147, 196–208. – Див. повний текст в Електронній бібліотеці: '''http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_bibl_litr/'''.
 +
Ущаповський Ю. В. Імплементація формальних інституцій у дослідженнях Київської економічної школи ХІХ століття / Ю. В. Ущаповський // Економіка, управління та адміністрування. – 2019. – № 4. – С. 67–71. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2019_4_13. – Дата звернення: 22.04.2021.
 +
<br>''Шифр зберігання журналу в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Ж69027:Екон.н.'''
 +
<br>''Шифр зберігання журналу в '''<span class="plainlinks">[http://www.nplu.org/ НБУ ім. Ярослава Мудрого]</span>''':'' '''Я52 Е45'''
 
<li>'''Фещенко В. М.''' Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини XIX – початку XX ст. : монографія / В. М. Фещенко. – Київ : КНЕУ, 2003. – С. 25–27, 53–54, 56–57, 58, 157–158.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 Ф47'''
 
<li>'''Фещенко В. М.''' Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини XIX – початку XX ст. : монографія / В. М. Фещенко. – Київ : КНЕУ, 2003. – С. 25–27, 53–54, 56–57, 58, 157–158.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 Ф47'''
 
<li>'''Фещенко В. М.''' Ринкові трансформації фінансово-кредитної та грошової систем у висвітленні української економічної думки другої половини ХІХ ст. / В. М. Фещенко // Вчені записки : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. екон. ун-т ; [відп. ред. А. Ф. Павленко]. – Київ : КНЕУ,  2004. – Вип. 6. – С. 19–25.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330 В90'''
 
<li>'''Фещенко В. М.''' Ринкові трансформації фінансово-кредитної та грошової систем у висвітленні української економічної думки другої половини ХІХ ст. / В. М. Фещенко // Вчені записки : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. екон. ун-т ; [відп. ред. А. Ф. Павленко]. – Київ : КНЕУ,  2004. – Вип. 6. – С. 19–25.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330 В90'''
 +
Фещенко В. М. Українська економічна думка останньої третини XIX–початку XX ст. у контексті розвитку європейської ліберальної традиції / В. М. Фещенко // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. пр. / НАН України, Держ. установа «Ін-т економіки та прогнозування НАН України» ; [голов. ред. В. В. Небрат та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 7–30.
 +
<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Ж70105'''
 +
<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nplu.org/ НБУ ім. Ярослава Мудрого]</span>''':'' '''Бп6089-52'''
 +
<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3 Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича]</span>''':'' '''05 Істо'''
 
<li>'''Хохуляк В. В.''' Віхи становлення науки фінансового права / В. В. Хохуляк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”. – Одеса : Фенікс, 2014. – С.  147–156.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nplu.org/ НБУ ім. Ярослава Мудрого]</span>''':'' '''А749024'''
 
<li>'''Хохуляк В. В.''' Віхи становлення науки фінансового права / В. В. Хохуляк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”. – Одеса : Фенікс, 2014. – С.  147–156.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nplu.org/ НБУ ім. Ярослава Мудрого]</span>''':'' '''А749024'''
 
<li>'''Цытович Н.''' Обзор учений о предпринимательской прибыли / Н. Цытович. – Киев : Тип. императорского ун-та Св. Владимира, 1889. – C. 35–37.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 Ц97'''
 
<li>'''Цытович Н.''' Обзор учений о предпринимательской прибыли / Н. Цытович. – Киев : Тип. императорского ун-та Св. Владимира, 1889. – C. 35–37.<br>''Шифр зберігання книги:'' '''330.8 Ц97'''

Версія за 13:05, 18 травня 2021

Bunge.jpg

Бунге Микола Християнович (Bunge Nikolai Karl Paul von)

(23 (11) листопада 1823 – 15 (3) червня 1895) –
український та російський фінансист, економіст та державний діяч XIX ст.
Життя та діяльність


Відомі вчені та авторитетні джерела про Миколу Християновича Бунге


Твори


Література

Фотогалерея